Tuesday, September 28, 2010

 

PERSONALITAT QUERULANT- extret de Google

PERSONALITAT QUERULANT
Com a continuació d’un article anterior, titolat Síndrome Carulant o Paranoia Querellant? Recomano a tothom de llegir un llarg però molt interessant article sota el títol de PERSONALIDAD QUERULANTE. Per trobar-lo aneu a google i busque-lo sota aquest nom.
Realment descriu amb tota exactitud les característiques de les persones amb aquests trastorns, i s’entenen moltes coses que sense aquesta descripció serien incomprensibles. També es comprèn la preocupació de les autoritats davant aquest fenòmen, per quan suposa una enorme despesa en diners, en ocupació de persones que no poden fer la seva feina habitual, i en participar a incrementar el col.lapse judicial, en uns moments en que el treball desborda el personal .
Per informacions obtingudes per diverses vies, les administracions afectades per persones amb aquest trastorn, estan recollint documentació de blogs, correus ordinaris, documentació tramesa a diverses institucions, denúncies judicials, sentències, resolucions, etc, etc, per fer-ne expedients que permetin determinar la personalitat de cada persona querulant. Se suposa que amb aquesta documentació els fiscals proposaran actuar en conseqüència.
Arran l’aparició d’aquesta informació a TV3 son moltes les persones que s’han interessat pel tema, i han demanat informació. Pel que sembla, diversos mitjans de comunicació estan preparant altres noticies per publicar-les properament. Aquests mitjans de comunicació estan demanant informació a municipis on hi ha persones amb aquest trastorn , per poder fer-se’n ressó i publicar-ho.
D’aquesta manera està previst que dintre de poc es reprodueixin blogs, escrits, cartes, denúncies, etc, perquè la gent vegi la manera d’actuar d’aquestes persones. Per la meva part, quan tingui novetats les posaré en aquest blog, vist també l’interès de molts lectors en saber més detalls d’aquesta personalitat.
Reitero, que res millor que llegir especialistes en la matèria per comprendre les característiques concretes d’aquesta personalitat. Una bona mostra del que diem es pot trobar a: http://personalidadquerulante.blogspot.com/

 

CREU ROJA - art.Berguedà Actual

CREU ROJA - A PROP DE LES PERSONES.
En temps de crisis va bé repassar les institucions i organitzacions que es dediquen a pal•liar els problemes de la gent, repartint ajudes, informant, assessorant, col•laborant o facilitant mitjans als que més ho necessiten.
Avui, toca parlar de Creu Roja, precisament per trencar tòpics i fugir de velles imatges que ja res tenen a veure amb el passat. La vella Creu Roja estava estretament lligada al transport sanitari, la nova Creu Roja té diversos àmbits, destinats a ajudar a col•lectius molt diferents, sempre confiant en la participació dels voluntaris, sota el principi de solidaritat i cooperació.
I el col•lectiu més necessitat i d’acció prioritària és la Gent Gran. Se’ls proporciona teleassistència domiciliària, en general,i particular, als malalts d’alzheimer.
Programes essencials destinats a cuidar els que cuiden a d’altres. Si els descuidem a ells/elles no podran cuidar els seus familiars. D’aquí aquest programa.
Organització de transport adaptat per persones amb problemes de mobilitat. Companyia i suport puntuals a persones amb problemes, per part de voluntaris. I dinamització de la gent gran per medi de programes com “Vellesa activa”, etc.
Un segon col•lectiu prioritari és pels qui no tenen treball. El servei “Ocupa’t” resulta fonamental per buscar i trobar feina a gent aturada. El taulell d’anuncis situat a l’entrada del local de Creu Roja al carrer Barcelona, de Berga, és d’una gran utilitat, pel que té d’actualitat i revisió permanent. Però més important és la feina d’intermediació laboral, cursos, tècniques de recerca de feina , pràctiques a les empreses, etc, etc, que organitza aquest servei. Aquest és un aspecte poc conegut de Creu Roja, que trenca totalment la vella imatge, i aconsegueix molts bons resultats.
Un tercer col•lectiu, és el de la Infància. En temps de crisis les famílies es troben amb greus dificultats per fer front a les despeses quotidianes , més elementals. Durant el primer mig any, s’han entregat gairebé 540 kits d’alimentació i bolquers, en el conjunt de la comarca. Una xifra molt més elevada que la d’anys anteriors, i vist com van les coses , el ritme d’ajudes, haurà de ser similar en els propers mesos i anys. I no solament s’ha de proveir d’aliments, sinó de suport emocional davant situacions de gran necessitat.
I lligat als problemes familiars, un dels projectes més emblemàtics i actuals és el de l’acolliment familiar. Estades temporals de nens i nenes en altres llars, a l’espera de veure resolta la seva problemàtica.
Un quart col•lectiu en ordre prioritari d’atenció és el dels discapacitats. Cada dia Creu Roja trasllada a 35 nens,es/nois,es de tota la comarca, i diversos voluntaris donen suport a les activitats de l’associació.
Un cinquè col•lectiu correspon a la Immigració. Un sector que ha crescut notablement en els darrers anys, i que necessita ajuda en molts diferents àmbits, com son el coneixement de l’entorn on viuen, classes de català, facilitar integració, etc,
Aquests son els cinc grans pilars sobre els quals treballa Creu Roja, però n’hi ha d’altres prou rellevants i importants com son el d’estar presents en tota mena d’actes festius, esportius, culturals i de lleure per prevenir accidents, i ajudar en cas de necessitat. Els voluntaris i voluntàries de Creu Roja, han esdevingut habituals del paisatge berguedà en tots els sectors, àmbits i col•lectius. Que ningú dubti de que les ajudes, col•laboracions i aportacions troben el millor destí , en una entitat clarament dedicada a les persones.
Joan Roma i Cunill, voluntari de Creu Roja – Berguedà.

 

PER QUÈ ENGANYAR- art. Regió 7

PER QUÈ ENGANYAR ?
No estan els temps per enganyar a la gent, i menys per fer promeses que mai s’han complert quan se n’ha tingut ocasió. Estic força perplexe davant la campanya de CiU, i com jo tantes altres persones que no entenen a què ve, agafar compromisos d’impossible compliment. Semblaria que els pronòstics de les enquestes haurien de ser traduïts en propostes prudents, i sobretot, complibles si s’arriba al govern.
Això em fa pensar que estem en un període molt obert, i queda molt per jugar. Res està decidit, i tot dependrà de la mobilització dels electorats corresponents, i el grau de participació a les urnes, per veure com acaba.
En tot cas, tornant al motiu del títol de l’article, em sorprèn la insistència de CiU i lògicament Artur Mas, en prometre el concert econòmic . Tots sabem que la gran oportunitat de tenir aquest sistema era durant la redacció de la Constitució i l’Estatut de Sau. Un dels clars opositors al sistema fou CiU, per considerar-lo obsolet i no adequat per Catalunya. Tots ens podem equivocar, però trenta anys després no es pot prometre, sinó és amb ànim d’enganyar als ciutadans.
Tots sabem que és impossible assolir-lo ara, i aquí. I que l’Estatut vigent, ni que sigui, parcialment amputat pel Tribunal Constitucional, no el preveia ni el reclamava. I CiU el va redactar i referendar. A què ve ara, prometre un canvi essencial en les regles de joc, sense tenir cap possibilitat d’èxit ? Com pensen sortir-se’n ?
I si l’anterior compromís tots els experts el consideren inassolible, no ho és menys, reduir l’Administració de la Generalitat en un 25%. Artur Mas en conferència solemne a Madrid va anunciar aquesta reducció si aconsegueix governar. Per què un anunci faltat de tota credibilitat ? Es possible, a dia d’avui , retallar una administració en un quart dels seus efectius? Si és factible, perquè no ho va fer en els seus temps de Conseller en Cap ? Es que no li deixava fer el President Pujol ? Per què no ho fan els ajuntaments de CiU per donar exemple i mostrar la via de la possibilitat ?
Si vol retallar dràsticament l’Administració, per on pensa començar, pels mestres, pels Mossos d’Esquadra, pels metges ? O està parlant dels funcionaris de despatx ? Conec bé l’administració de la Generalitat, i va ser creada en temps de CiU. Vint-i-tres anys d’engreixament, sense convertir-la en modèl.lica, copiant les estructures i el funcionament de l’administració central. Ara, es dona compte de tots els errors comesos i els vol resoldre en els propers quatre anys? Té un mínim de credibilitat, aquest anunci?
I com és que alguns alts dirigents de CiU prometen un referèndum, consulta, o com se li vulgui dir, sobre la independència, i Artur Mas, proclami que sense un mínim d’un 60 % a favor, és impensable ? Tant costa posar-se d’acord en un partit per defensar les grans propostes amb un mínim de coherència i sentit comú? Es seriós que mentres uns defensin la continuïtat , altres proclamin la plena sobirania ? Per quins camins, amb quins socis?
Podríem seguir amb uns quants més exemples paradoxals, en un partit que ha governat vint-i-tres anys, i que critica tot allò que ells no varen fer. Però, el més sorprenent és de posar èmfasis en unes propostes que mai compliran. Si una cosa es demana als partits, és coherència i credibilitat. En aquest cas, ni una cosa ni l’altra.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC.

Wednesday, September 22, 2010

 

ACORD DELS 3 GRUPS MUNICIPALS SOBRE L'EDAR

BORREDÀ MANIFESTA LA SEVA INDIGNACIÓ PEL REITERAT INCOMPLIMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDAR:
En el Ple Municipal Ordinari celebrat el passat dilluns dia 20, els tres grups municipals presents en el Consistori, varen expressar la seva indignació pels reiterats i constants incompliments del Departament de Medi Ambient, en quan a la construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals.
El Grup Municipal Socialista, el Grup de CiU, i el Grup d’Independents per Borredà, varen coincidir en expressar la seva perplexitat, primer, i la seva indignació,segon, per com l’ACA ha informat i sobretot, actuat, en relació a una obra projectada i adjudicada l’any 2003 a una UTE d’empreses, i que a dia d’avui encara no és una realitat.
Durant aquests 7 anys, s’ha tractat el tema en diversos plens municipals, acordant requerir l’ACA i amb ella al Departament de Medi Ambient perquè donés explicacions sobre les previsions d’execució.
En diverses ocasions se’ns ha comunicat el proper inici de les obres, i tot seguit ha continuat un silenci total, fins fer un nou requeriment, i tornar al principi de les promeses mai realitzades.
Aquesta és una obra valorada en uns 800.000 euros, que ha de comportar la connexió de les dues xarxes de clavegueres existents en el poble, per conduir les aigües brutes a l’EDAR que s’ha de situat en el lateral sud, de la fàbrica de baix. Una zona ja expropiada i qualificada per acollir-la. Però els anys van passant i l’obra no s’executa, malgrat els reiterats i constants requeriments fets.
Es per aquest motiu que en el darrer ple, els tres grups varen coincidir en fer una nova exigència d’inici de les obres per donar compliment a un compromís del govern de la Generalitat, i alhora de l’ajuntament que vol aconseguir tenir neta la riera de Borredà on ara van a desaiguar totes les aigües del poble, netes i brutes. I no té lògica fer separació d’aigües en les noves urbanitzacions del poble quan l’ACA no inverteix en l’EDAR programada. A més , Borredà es troba en la vessant nord del Llobregat, precisament una de les prioritats per disposar d’EDAR.
Si en el termini de 15 dies no es compta amb un compromís ferm de l’empresa adjudicatària i de l’ACA com ens gestor, adreçarem la petició a la Presidència de la Generalitat.
Joan Roma, alcalde de Borredà.

 

UN NOU LOCAL PER LA GENT GRAN

UN NOU LOCAL PER ACTIVITATS LLIGADES AL CENTRE CÍVIC.
L’Alcalde va informar en el darrer ple del passat dilluns dia 20, que el local de lloguer situat en el carrer Manresa, que fins ara havia servit com a guarderia de la Carmeta, i per fer un dels casals d’estiu, passaria a ser destinat a local d’activitats per la gent gran.
S’ha donat per acabat el servei que donava la Carmeta, durant més de trenta anys, en els quals l’ajuntament havia ajudat facilitant algun local.
Ara, aquest local està sent netejat i pintat perquè pugui acollir algunes de les activitats que es fan en el Centre Cívic, però que suposaven una ocupació important durant unes hores, durant les quals no es podien fer altres coses.
En aquest moment, en el local del carrer Manresa s’hi faran els cursos de manualitats, els de punta al coixí, i alguna classe de música, i de pintura. Precisament la modalitat de pintura, fins ara no es donava, i des de la setmana vinent hi ha aquesta possibilitat.
Totes aquestes activitats eren difícil d’encabir-les en el Centre Cívic, on ja s’hi duen a terme cursos de ioga, memòria, català, etc, etc, I al mateix temps serveix per passar-hi bones estones jugant a billar, o jocs de taula.
En definitiva, mantindrem el lloguer del local durant tant temps com faci falta, a la vista de les activitats que uns i altres vulguin dur-hi a terme.
Joan Roma, alcalde de Borredà.

 

RESULTAT SATISFACTORI - art. revista Celsona

RESULTAT SATISFACTORI
Estem a final de legislatura del Parlament, i amb les eleccions ben a prop. Ja es pot fer examen dels compromisos presos, a l’inici i veure el grau de compliment assolit. El Govern de la Generalitat el fixa en un 90%, tot i el soroll en determinats temes, és cert que la gestió ha estat ben resolta.
Però avui, voldria parlar d’una altra experiència ben propera a tots nosaltres com és la del govern d’entesa de Solsona – capital. No era fàcil, arribar a sumar forces per aconseguir trencar la majoria absoluta, de CiU al llarg de tants i tants anys. Concretament 28 anys de governs convergents, han suposat una eternitat pels qui durant anys ens havíem dedicat a buscar alternatives de govern , tant per la capital com per altres pobles de la comarca.
Recordo bé, els anys de travessia del desert, i les dificultats per aconseguir trobar candidats a llistes del partit socialista. Els mateixos convergents es vantaven de que difícilment podríem fer llista, i si la fèiem, els resultats estaven cantats, segons ells. Així va ser durant uns anys, però , sovint, la pròpia seguretat i prepotència fa perdre el nord i es cometen errors que ben aprofitats pels adversaris, permeten millorar resultats, i aconseguir sumar vots en llocs on abans no en teníem.
En algun moment varem aconseguir donar alguna sorpresa, com quan es varen presentar algunes candidatures d’Unió Municipal del Solsonès. Una iniciativa , promoguda per persones independents de la comarca, a la qual varem donar recolzament des del partit, com a via útil de canviar el mapa polític de la comarca. Tots els ajuntaments de CiU, i tots mobilitzats per evitar l’entrada d’altres partits que podessin fer moure la taula.
Però, com tot en la vida, té un inici i un final. El pas del temps, els errors propis, i el treball dels altres partits, varen aconseguir fer moure el mapa, i obtenir un canvi en el lloc més important i emblemàtic: la capital. Anys abans , aquest canvi ja s’havia produït en el segon municipi de la comarca: Sant Llorenç i la bona feina feta des d’allà no deixa d’influir en altres pobles.
La realitat és que les passades eleccions porten un resultat diferent, i permet jugar la carta del pacte entre tres forces polítiques, d’esquerres, però amb visions locals i nacionals força diverses. L’experiment podia haver anat per mal camí. No és gens fàcil encaixar 3 partits, amb components de procedències diverses, i sense experiències anteriors, de govern.
Arribem al final del gran repte, i estic convençut de que la majoria de solsonins l’han trobat positiu. Almenys vist des de dintre i des de fora, Solsona, ha estat en un excel•lent lloc a nivell d’iniciatives i gestió , i s’ha fet un bon lloc en el concert de les capitals de comarca. La feina feta, és de gran volum i intensitat, en tots els sectors i àmbits, i malgrat la gran crisis que patim, les realitzacions han estat intenses i extenses. I fetes amb calma i tranquil•litat.
S’agraeix enormement que un govern sàpiga discutir i decidir, sense entrar en conflictes, desavinences o protagonismes estèrils per veure qui ha fet més o s’apunta un èxit o un altre. La feina d’equip ha estat ben portada i continua sent així, malgrat el drama de perdre un alcalde en ple mandat. I no un alcalde qualsevol, sinó una persona carismàtica i bregada en l’administració i gestió.
Aviat tocarà passar comptes. Ara ho farem del govern de la Generalitat, i tot seguit del govern municipal. Es hora de repassar promeses i veure’n el compliment. Francament poso una bona nota, a la feina feta, per uns i altres.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC

Tuesday, September 21, 2010

 

PROTECCIÓ ESPÈCIES NOSTRES

PROTECCIÓ ESPÈCIES AUTÈNTICAMENT NOSTRES.
Sovint llegim en revistes especialitzades, o en algunes pàgines de diaris, les espècies que estan amenaçades a tot el món. Es lògic preocupar-se per la degradació que està sofrint el planeta i les conseqüències de tot ordre que pot comportar.
I la immensa majoria ens imaginem que el perill és llunyà, que les espècies son exòtiques, i afecten grans animals , perseguits pels amants de la caça exòtica o per la riquesa de la seva pell o altres elements del seu cos.
Però, al final, tot està en perill , fins i tot espècies ben a prop nostre, i que en ben poques ocasions els hem prestat atenció o n’hem tingut coneixement. Aquest és el cas, dels crancs de riu, o les petxines autòctones de les nostres rieres i torrents. He de dir que coneixia bé els crancs de riu, des de petit, perquè n’havia anat a buscar en algun rec a prop de la Riera de Merlès, a l’alçada de Puigcercós, però en canvi no sabia que tinguéssim petxines en el nostre territori. I sí, en tenim, i de ben curioses.
I lògicament ,amb la presència massiva de gent per tots aquests indrets, aquestes espècies estan sèriament amenaçades, tant per les persones com per la introducció d’altres espècies que entren en competició amb les autòctones i les posen en perill d’extinció.
Tot això, ho he après, no en llibres, sinó d’una entitat que tenim al Lluçanès, tocant el Berguedà. Concretament a Santa Maria de Merlès, hi ha una representant de la “Associació de defensa i estudi de la fauna i flora autòctona” ( ADEFFA), la Núria Valls Granero, que viu a Camadoca i ha convertit la casa en un centre d’estudi d’aquestes espècies nostres, que si ningú se n’hagués ocupat a dia d’avui pràcticament ja serien història.
Com a biòloga, s’ha entregat a l’estudi i preservació de les dues espècies ,abans esmentades i d’algunes altres que de moment no seran objecte d’aquest article. M’interessa especialment donar a conèixer aquesta feina perquè una mica entre tots hem d’intentar que tingui èxit i puguem passar a les generacions futures, una riquesa que encara tenim i que en poc temps podríem perdre.
Ja he dit que de petit havia contemplat un gran nombre de crancs de riu. Una espècie pròpia d’aquí i que vivia en tot un seguit de rieres i rierols. Mai havia vist petxines aquí, fins que la Núria Valls me’n va mostrar unes quantes. Després de quedar bocabadat, em vaig interessar pel seu treball i és lògic que els alcaldes de la zona l’ajudem a salvaguardar aquest patrimoni natural.
També ho ha fet la Generalitat o alguna entitat privada, concedint ajuts per poder investigar i facilitar la reintroducció d’aquestes espècies en llocs on ja havien desaparegut.
I la setmana passada vaig tenir una trucada per posar a l’abast dels nostres ciutadans el coneixement d’aquest treball i els resultats obtinguts. Mitjançant un ajut públic, es podrà muntar una exposició itinerant, que ens permetrà contemplar la delicada feina de protegir , salvaguardar i reproduir unes espècies , altament amenaçades. Hi ha la previsió de que aquesta exposició estigui uns dies a Prats, altres a Lluçà i finalment a Borredà, però amb ànim d’estar oberta a d’altres municipis, o com a mínim facilitar l’intercanvi d’informació i documentació amb tothom qui vulgui.
De nosaltres depèn salvar aquestes espècies. I de nosaltres depèn, l’equilibri d’espècies animals i flora que tenim en el nostre territori. Hem de pensar en els óssos polars, o en els tigres i altres valuoses espècies, en perill d’extinció, al mateix temps que les més properes , com poden ser un modest cranc de riu o una petxina d’aigua dolça. Tant importants son uns com els altres.
Animo, doncs, i felicito la feina que s’està fent a Camadoca, i els bons resultats obtinguts fins ara. Es lògic, agafar el compromís de continuar ajudant ,i llençar un crit d’alerta a les persones perquè no agafin aquestes espècies ni introdueixin fauna d’altres indrets en el nostre territori. Un acte tant senzill , pot suposar introduir uns enemics mortals, per espècies que no poden lluitar contra ells. Ho podrem veure i constatar en l’exposició que l’ADEFFA prepara per dintre de poques setmanes.
Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà ( Berguedà)

 

SUPRIMIT EL CONTENIDOR DE VOLUMINOSOS

SUPRIMIT EL CONTENIDOR DE VOLUMINOSOS.
En el Ple Municipal Ordinari celebrat ahir, dilluns dia 20, l’alcalde va donar compte de la decisió de l’equip de govern de suprimir el servei de recollida de voluminosos, degut al mal ús que darrerament s’està fent.
Aquest servei fa uns 5 anys que s’està donant i consisteix en un gran contenidor situat a la zona de la fàbrica de baix, on la gent pot dipositar-hi mobles vells, electrodomèstics, eines per llençar, etc.
El problema dels darrers mesos, és que tot un seguit de persones d’altres pobles han vingut a llençar les coses en el nostre contenidor, moltes d’elles no aptes, com son runes, o restes vegetals, cartrons, etc, de manera que molts dies queda col•lapsat amb materials diversos que ni tants sols son del poble.
Afegit a tot plegat, s’està produint una altra novetat, com és la de que altres persones vinguin a remenar el contenidor per veure què hi ha dipositat. Alguns treuen els materials i els deixen fora del contenidor, d’altres s’emporten una part i deixen l’altre escampades pel voltant, etc,.
En resum, que el servei que donàvem anys enrere s’ha modificat considerablement degut a la crisis i a l’existència de persones sense cap sensibilitat que llencen materials i productes , i d’altres en recullen una part i en deixen altra, amb tot el que comporta de brutícia i feina per la brigada d’obres que tot sovint ha d’anar a posar ordre en els materials escampats per fora.
Es per tot plegat que hem pres de la decisió de treure el contenidor, en els propers dies, i a canvi, hem acordat amb el Consell Comarcal la vinguda , una vegada al mes de la DEIXELLERIA MÒBIL , tal com tenen molts altres municipis. En aquest cas, la deixalleria s’instal•larà en l’aparcament municipal i la gent podrà anar-hi a portar els estris que vulgui llençar. Serà una altra manera, potser no tant còmoda, com fins ara, però molt més barata per l’ajuntament, i sobretot molt més segura i adequada a la vista del mal ús que s’ha fet del contenidor de voluminosos, per persones del poble i de fora.
Joan Roma, alcalde de Borredà.

Monday, September 20, 2010

 

SINDROME O PARANOIA QUERELLANT ? nota sobre informació TV3

SINDROME CARULANT O PARANOIA QUERELLANT ?
Aquesta setmana TV3 va mostrar un molt interessant treball informatiu sobre les actuacions de persones afectades pel que en diuen “síndrome carulant” o més explícitament “paranoia querellant?.
Persones que amb determinades patologies, esdevenen autèntiques màquines de presentació de querelles, denúncies, demandes, etc, en seu judicial. Es a dir, utilitzant les eines que la Justícia posa en mans de tots els ciutadans, per actuar adequadament davant els tribunals, ells emprenen camins per fer-ne un ús totalment diferent.
Motivats per suposats greuges, imaginaris incompliments o agafant una part de veritat, la tergiversen fins convertir-la en falsedat, de manera que sempre troben alguna “justificació” per continuar la seva creuada a la recerca d’una solució al que ells consideren injustícia, error, mala obra, o mala decisió. Es igual, sempre troben una excusa per continuar les seves actuacions.
La llista de motivacions per actuar com ho fan és molt llarga. En el treball informatiu es donaven algunes dades del que això suposa a nivell de treball, alentiment de la justícia, temps perdut, i despeses milionàries a compte de tots els ciutadans.
El mateix passa en altres estaments administratius on actuen aquestes persones , de manera que es van repetint documents i més documents, escrits, contradictoris uns amb altres, suposicions malicioses, denúncies per fets inexistents, queixes inventades, i moltes altres accions incomprensibles per la immensa majoria dels ciutadans.
Sovint aquestes persones interposen denúncies davant els tribunals, que son resoltes en contra d’elles i en canvi elles se les apunten positivament , com si els haguessin donat la raó, malgrat hagin de pagar les costes. O deixen passar terminis de recursos, per diferents causes, i vagin dient que estan a l’espera de la resolució dels tribunals, sense explicitar que les causes han estat arxivades. O peticions d’indemnitzacions o compensacions que no s’han resolt, i en canvi les venen com ja resoltes a favor d’ells, etc, etc,
En fi, la llista d’actuacions d’aquestes persones és llarga i prolífica, per les variacions que representa. Davant l’existència d’aquest sector, que tot i no ser molt ampli, causa moltes despeses i pèrdues de temps inútils, la Justícia està estudiant la manera d’evitar-ho. Sembla ser que properament és decidirà si per via de la incapacitació judicial, es podés deixar sense efecte tota actuació judicial procedent d’aquestes persones. El que tothom té clar és que la situació no pot continuar com fins ara, perquè aquest sector perjudica greument el funcionament normal de la Justícia, i també d’altres administracions que es veuen afectades per accions com aquestes.
Tothom té dret a defensar els seus drets, i a reclamar el bon funcionament de les institucions , però sense inventar, tergiversar, suposar, deformar les seves decisions. En molts casos , res té a veure el que es denuncia amb la realitat.
I les institucions perden temps i diners, per contestar o defensar-se d’unes acusacions irreals. I sovint els causants d’aquestes pèrdues encara les volen imputar als responsables de les administracions que res hi tenen a veure. I en moltes ocasions els querellants fan córrer que han aconseguit resolucions favorables, quan les han tingut totes en contra, que fins i tot han hagut de pagar les costes, o que han aconseguit indemnitzacions o compensacions per suposats danys morals o materials, i res d’això és cert.
La llista d’invencions és llarga, i la de suposades resolucions judicials, administratives o pecuniàries , encara més. Tenen necessitat de “vendre” com a victòries el que han estat derrotes contundents. Els querellants viuen una altra realitat. D’aquí que la Justícia vulgui posar les coses en el seu lloc i trobar solució a unes actuacions malèvoles i negatives per a tothom des de tots els punts de vista.
Esperem saber dintre de poc les mesures empreses per resoldre un tema que no és menor a la vista de les xifres donades, sobre despeses econòmiques i temps perdut per part de funcionaris de justícia, però també d’ajuntaments, diputacions o governs autonòmics. Recomano veure aquesta noticia, i d’altres que estan apareixent en algunes revistes especialitzades. Es un problema que s’ha anat agreujant amb l’aparició de les noves tecnologies, i l’ús indiscriminat de webs, blogs,etc, En molts casos, hi escriuen coses totalment falses o com a mínim tergiversades.
El cost per les administracions és elevat. Cost que han de pagar tots els ciutadans, i tot un seguit de gent troba desconcertant que es puguin dir i publicar suposades coses que res tenen a veure amb la realitat. I sobretot donen per aconseguides victòries que de fet han estat derrotes contundents, tant a nivell judicial, com polític, econòmic o social. Han cregut que s’han produït canvis gràcies a les seves actuacions, quan res han tingut a veure, o volen creure que els hi concediran compensacions , indemnitzacions o altres beneficis, quan mai s’han contemplat .
Bé, a la vista de la noticia donada, tot indica que properament hi haurà nous programes, ampliant aquesta primera noticia, que alguns ja havíem conegut per revistes, o documents especialitzats. Continuarem informant quan arribin noves dades sobre les actuacions previstes per aquests casos.
Joan Roma, alcalde de Borredà.

 

CURS DE CATALÀ

CURS DE CATALÀ PER IMMIGRANTS
Aquesta setmana començarà un curs de català bàsic per immigrants, a la vista de que l’anterior es va fer força temps enrere.
Qui estigui interessat en participar-hi pot apuntar-se en un cartell penjat en el Centre Cìvic, on hi figura el dia i hora del curs, que serà donat per Mirèia Camprubí. Aquest curs està coordinat pel Servei de Normalització Lingüística de la Generalitat i pretèn donar uns coneixement bàsics de català que permetin treballar i viure en el nostre idioma.
La iniciativa va surgir, d’un taller realitzat per l’infermera Rosa Heras, sobre com ocupar-se de persones amb problemes de mobilitat, etc, i en aquest sector tenim algunes persones vingudes de fora que no dominen el català i això comporta malentesos i complicacions a l’hora d’entendre’s : malalt i cuidadora, o cuidadora i metge, etc,
Aquest curs , doncs, suposo una bona iniciativa per integrar aquestes persones, des del punt de vista laboral, però també social.
Recordem que el curs és totalment gratuït, i començarà aquesta mateixa setmana.
Joan Roma, alcalde de Borredà.

 

EN RECORD DE LABORDETA

A UN BON EXEMPLE
Ahir varem ser molts que ens varem llevar amb una gran tristesa, una vegada assabentats de la mort d’una gran persona, compositor, cantant i polític, entre d’altres dedicacions. L’amic, company i admirat Labordeta ens va deixar. Fins molts pocs dies abans el podíem escoltar de comentarista i ell mateix havia relatat el càncer que patia.
Llàstima que hagi marxat tant aviat. En molts casos 75 anys son pocs, haguéssim volgut tenir-lo un grapat d’anys més. Era la veu de l’experiència , de la saviesa, de la cruesa en les opinions i la contundència en els fets. Ha estat exemple per molts de nosaltres i per mi estat un dels referents en tant que polític.
Per les reaccions a la seva mort, de seguida es comprova si una persona és estimada i admirada i llegint els diaris d’avui, queda clar que s’havia fet un lloc d’honor en tot el país, independentment de l’edat, la procedència o la militància.
Recordo els anys de Diputat al Congrés en que les seves intervencions eren clares i contundents. Sovint trencaven la normalitat parlamentària per esdevenir peces excepcionals del parlamentarisme. Passaran molts anys, abans no tinguem una persona comparable.
I , per sort les noves tecnologies permetran una llarga vida a les seves actuacions, tant parlamentàries, com de la faceta de cantant, com de bon caminant que mostrava una part del país als televidents.
En fi, és lògic que se’l recordi i que se l’estimi. Es bo , agafar-lo com exemple, perquè tenia tot el que un bon polític ha de tenir, ell que mai s’havia imaginat exercir-ne. Recordem-lo, escoltem les seves cançons i sobretot els missatges que contenen. Que descansi en pau.

Wednesday, September 15, 2010

 

MOLTS FETS - art.revista Celsona

MOLTS FETS, PER TOT ARREU.
Aquests dies s’estan repartint per tot arreu uns fulletons , editats pel PSC per donar compte de les principals realitzacions del govern de la Generalitat. Es necessari, a vegades posar per escrit, i si pot ser amb algunes fotografies, el que s’ha fet per recordar-ho a la ciutadania. No tenim massa memòria i refrescar-la és el millor mètode per passar revista al que es va prometre i el que realment s’ha fet.
He estat un bon nombre d’anys com a diputat en el Parlament i puc assegurar de que aquests 7 anys de governs d’esquerres, han estat clarament positius pel conjunt dels ciutadans i molt especialment pels de comarques de l’interior com és el Solsonès.
Recomano a tothom que llegeixi el fulletó perquè allà hi veurà les realitzacions a Solsona – capital, però també a tota la comarca i la llista és força llarga. Puc assegurar que no ha funcionat el centralisme que tant havíem criticat en temps de governs de CiU.
Les comarques han trobat el seu lloc en les inversions de la Generalitat, i malgrat els durs temps que estem vivint, el ritme d’obres continua sent intens. Però, quan parlem de FETS a nivell general, ens hem de referir a xifres que afecten a tot el país i aquí n’aporto unes quantes per veure la bona feina feta.
L’any 2003 , inici del primer govern d’esquerres, hi havia a Catalunya 23.833 places d’escoles bressol, ara n’hi ha 48.093, un canvi realment substancial. Continuem, si a l’any 2003 s’obtenien 10 hectòmetres cúbics d’aigua per dessalinització, ara se n’obtenen 70. En el 2003 s’invertien 171 milions d’euros en infraestructures pel subministrament d’aigua, el 2009 se’n varen invertir 616.
El 2003 hi havia 49.162 mestres, el 2010 n’hi ha 66.567. En el 2003 hi havia 20.691 metges i metgesses, el 2009 eren 25.303. I pel que fa el nombre de Mossos d’Esquadra , n’hi havia 8.283 en el 2003 i n’hi ha 15.880 en el 2010. Puc seguir amb una llarga llista d’altres millores, en àmbits com la Salut, Política Territorial, Finançament,etc, el que vull que quedi clar, és que malgrat el soroll fet en alguns temes mal portats, la feina feta ha estat immensa i ens en hem beneficiat tots.
Els ajuntaments hem estat molt més tractats i compresos, per un Govern que té diversos Consellers que han estat alcaldes o regidors i coneixen bé l’administració local, això ha repercutit en multitud de canvis favorables pel funcionament de l’administració més propera als ciutadans.
En fi, dintre de poc començarà la carrera electoral , a nivell oficial, a nivell real ja fa temps que tothom està en campanya. Serà interessant comparar resultats, d’uns governs i d’altres. Tots tenim ben a prop una manera i altra de governar i de cuidar el país.
L’important és comprovar com malgrat la forta crisis, el govern de la Generalitat ha mantingut l’esforç en els temes més essencials i prioritaris, com son la Sanitat, la Seguretat, l’Educació i Benestar Social. Aquests son els quatre pilars de l’estat de benestar que ha costat crear i que no voldríem perdre.
Recomano estar atents al que expliquen i proposen els diferents partits per comprovar el grau de serietat i credibilitat. Hem pogut veure en aquests anys que el president Montilla ha estat un governant seriós i complidor. Ha visitat territori, i en tenim constància aquí en el Solsonès, en visites i sobretot en obres. Els fulletons que s’estan repartint son un recordatori de les actuacions més destacades. Que tothom jutgi.,
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC

Tuesday, September 14, 2010

 

FETS - art. Regió 7

FETS
Sota aquest breu títol aquests dies s’estan distribuint per tot Catalunya un resum de les actuacions més rellevants del govern de la Generalitat a cada municipi. La campanya forma part de les iniciatives del PSC per explicar l’acció de govern. Es bo recordar les principals obres en un moment en que estem a punt d’arribar al final de legislatura.
Unes eleccions sempre han de suposar un examen dels partits de govern i una aposta per la força política que millor es cregui pot continuar-lo, o prendre el relleu. En això estem.
Es interessant repassar les obres fetes, perquè el soroll mediàtic, moltes vegades les amaga. La feina realitzada pel govern d’Entesa ha estat immensa en tots els àmbits, i va bé exposar-ne uns quants exemples.
Aquest govern és el que ha elaborat , aprovat i posat en marxa la nova Llei d’Educació de Catalunya. El que ha dut a terme el desplegament de l’Estatut, fins a la sentència del Tribunal Constitucional, i el que proposa com pal•liar els efectes negatius de la sentència. El que ha fet realitat la nova Terminal T1 de l’aeroport Barcelona – El Prat.
Ha fet realitat la Llei de Serveis Socials, una mostra clara de quines son les prioritats d’un govern d’esquerres respecte un de dretes. Les cobertures per les persones més desvalgudes s’han garantit i ampliat.
També s’han dut a terme obres clarament estratègiques, de país, com son el Túnel de Bracons, la dessalinitzadora d’El Prat, el primer tram del Canal Segarra-Garrigues, l’aeroport de Lleida – Alguaire, o la finalització i posta en funcionament del Sincrotró Alba a Cerdanyola del Vallès, i així moltes altres obres en infraestructures , equipaments i serveis, que seria llarg d’exposar , però que tothom pot consultar en el web de la Generalitat.
Però, el que valorem més els qui estem en altres administracions és el canvi de prioritats i l’acostament a la realitat del país i dels municipis. Al llarg dels set anys de govern de progrés, s’ha elaborat un relat lògic i socialment avançat. Ha deixat clares les prioritats en tots els nivells, sense canviar-les per pressions o interessos com havíem patit en governs anteriors.
Queda molt per fer, i és lògic que els partits de govern demanin la confiança dels ciutadans per continuar la feina. Es hora de fer balanç i el PSC el fa amb diferents iniciatives, com ara la publicació dels fulletons “Fets” a cada municipi. Recomano la lectura de la relació d’iniciatives i obres realitzades per comparar-les amb les d’anteriors etapes. I tenint present que aquests darrers anys han estat completament supeditats a les dificultats financeres, procedents de la crisis generalitzada que es viu a tot arreu.
Dintre de poc temps, tindrem ocasió de passar a la fase següent. La d’estudiar i valorar les propostes dels partits de cara els propers quatre anys. Qui està en el govern té l’avantatge de tenir part dels deures ja fets, i pot fer propostes de continuïtat. Es el cas del PSC que ha estat el puntal del govern de la Generalitat en aquests set anys.
Repassem els anteriors programes electorals per veure qui ha complert i qui no, i estudiem els propers perquè en alguns es proposen actuacions que no detallen com s’hi pensa arribar. Si una cosa han de tenir els programes electorals és que siguin ambiciosos, però realitzables.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC

Monday, September 13, 2010

 

ESPLENDIDA SEGONA MOSTRA DE FORMATGES ARTESANS

UNA SEGONA MOSTRA DE FORMATGES ARTESANS, ESPLÈNDIDA.
Borredà, va celebrar aquest passat cap de setmana de l’11 i 12 de setembre la Segona Mostra de Formatges Artesans, amb la participació de 25 mestres formatgers. A la bona organització s’hi va afegir un bon temps, el resultat ha estat esplèndid.
Durant els dos dies, podem calcular en unes 2.000 persones, les que varen passar per la Mostra, amb més de 500 tiquets venuts en el Túnel de formatges per fer una degustació, i els tallers de formatgeria per a nens i nenes, i per adults varen superar totes les previsions, havent d’ampliar les inscripcions fins el màxim de la capacitat que permetia l’aula del Centre Cívic.
També fou molt encertada la decisió de passar els dos audiovisuals, a la planta baixa de la casa de Cal Puig-Pey. La restauració duta a terme darrerament, ha convertit la planta baixa en un racó molt acollidor i representatiu de l’arquitectura del casc antic del poble.
El sopar fet en el Restaurant Baix Pirineu, elaborat pel xef del Restaurant Ca la Kika de Puig-reig també va batre rècords amb 130 comensals. Els refinats plats de degustació amb presència de formatge i uns excel•lents vins varen portar a felicitar entusiàsticament al cuiner.
I el diumenge, es va completar la Mostra amb l’animació musical de Lluís Pinyot i el seu grup que va portar alegria i festa al mig de la Plaça Major. El dia abans, l’animació havia anat a càrrec de La sonsoni.
La repercussió de la Mostra va portar a Borredà a un representant del Departament d’Agricultura, i als alcaldes de Bagà, La Nou, Olvan, però també al de Sort, i a càrrecs municipals de Besalú, Montblanc, Castelló d’Empúries o Molins de Rei. Dos d’ells també diputats al Parlament. Plegats amb l’alcalde de Borredà, Joan Roma, varen passar per totes les parades de formatge, entregant uns llibres de record de la mostra.
El mateix dia, els mestres formatgers es varen reunir en el Centre Cívic, per tractar temes del sector i debatre sobre el concepte de formatge artesà.
En conjunt, doncs, tots els actes varen suposar un èxit de participació, de qualitat i interès. Per aquest motiu, l’alcalde va felicitar Antoni Chueca, i a tots els participants en la organització de la Mostra, oferint de nou l’ajut i participació de l’ajuntament de cara l’any vinent.

Tuesday, September 07, 2010

 

SORPRENENT GRANJA DE FALCONS -art. revista Celsona

SORPRENENT GRANJA DE FALCONS.
Qui ho havia de dir que una dotzena d’anys després de conèixer els germans Kuspert, anés a veure les seves instal•lacions d’Odèn. De fet , el primer contacte amb ells fou motivat pel meu càrrec de Diputat al Parlament, adscrit a la comarca del Solsonès, entre d’altres de la Catalunya Central.
Una desgraciada actuació dels Mossos d’Esquadra, arrel d’una denúncia sense fonament, contra aquests criadors de Falcons, va comportar la mort de dotze exemplars durant el seu trasllat a les instal•lacions de Lleida per esperar la resolució judicial. Al final la Generalitat, va haver de pagar una forta indemnització per aquesta actuació amb resultat de mort, pels exemplars requisats i mal transportats cap a Lleida.
Anys després he anat seguint les vicissituds de l’empresa, la seva ubicació a Odèn, les instal•lacions espectaculars ,amb unes gàbies realment enormes, i tot el que envolta una autèntica granja de falcons. Sona estrany parlar de granja , però suposo que és el nom que més se li escau. De fet granja – escola, per quan els falcons a part de néixer, son criats i ensinistrats.
En fi, el conjunt ve val una visita, i espero fer-ne una de més detallada que la darrera en que els falcons estaven dintre de l’ou, i per tant no eren ni visibles ni visitables , encara. El que sí es pot contemplar és un paisatge sorprenent i no és estranya la ubicació en un lloc tant espectacular.
A la vista de tot plegat ens donem compte que el món és ben divers i variat. Es difícil fer-nos la idea de pagar un elevat import per disposar d’un falcó, per molt ben adreçat que estigui, però al cap i a la fi, si alguns paguen per un bon cavall, o per un excel•lent gos, perquè no, per un falcó?
En els meus temps de diputat també vaig aprendre que parlar de falcons, en genèric, és poc apropiat, i caldria especificar la classe. Aquí veuríem també la varietat que tenim d’aquestes aus i les especials característiques de cadascuna, i la varietat de cost , segons sigui una o altra. El mateix passa quan parlem de cavalls, de gossos, de gats, o de moltes altres espècies animals.
Amb aquesta empresa, segur que el nom d’Odèn surt en els llocs més impensables del món. Es curiós constatar com determinades activitats en el nostre país passen desapercebudes, i en canvi son objecte d’admiració i peregrinatge per part de persones de països ben llunyans. I un lloc digne de ser visitat per totes les persones curioses, i amants de la natura i la fauna que hi viu.
Ja m’imagino, i de fet he seguit bona part dels debats i crítiques a l’entorn d’aquesta ubicació, just a l’inici de la seva implantació, però anys després tot es posa en el seu just lloc, i malgrat l’impacta paisatgístic de les gàbies, l’activitat no és perjudicial pel medi ambient ni provoca cap perjudici en el medi natural. I suposa una activitat lucrativa, sense cap mena de dubte, però alhora educadora i il.lustradora de tot un món desconegut per la majoria de persones. Poder-lo visitar té un indubtable interès i ajuda a comprendre unes aus, molt mitificades per tota mena de literatura i pel.licules, però poc conegudes a títol individual.
La comarca que és ben coneguda en el nostre país per tots els seus encants naturals, paisatgístics, arquitectònics i històrics, hi ha afegit l’haver-se convertit en un centre de primer ordre a nivell mundial en la cria de falcons. Francament una novetat mai imaginada pels nostres avantpassats.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC.

 

NETEJA RIERA DE MERLÉS

NETEJA RIERA DE MERLÉS
Al final de cada temporada d’estiu, es fa una supervisió de com ha quedat la Riera de Merlès al seu pas pel terme municipal de Borredà. Aquesta riera és molt visitada i utilitzada durant els mesos d’estiu, degut a l’existència de nombrosos gorgs, i un considerable cabal d’aigua, especialment aquest any en que les pluges han estat molt abundants.
La falta de civisme per part de molta de la gent que va a banyar-se, produeix una acumulació de considerable brutícia en tots els llocs elegits per passar una estona. Aquesta acumulació de brutícia, dona una pèssima imatge d’algun dels trams de la riera, i suposa un perill per la flora i la fauna del territori.
Properament es farà aquesta supervisió i en funció de com estigui la cosa, s’organitzarà un equip de neteja, en el qual hi col•laboren algunes empreses privades de la zona. Conjuntament és possible retirar la brutícia i deixar la riera en raonables condicions de netedat. L’any passat es varen retirar 3 remolcs de tractor, plens de deixalles, en el tram de Borredà que té una llargada d’uns 5 quilòmetres.
Joan Roma, Alcalde de Borredà.

 

CONTINUÏTAT ESCOLA DE MÚSICA

CONTINUÏTAT DELS ESTUDIS MUSICALS
A finals de curs es va fer una preinscripció per saber quants nens i nenes estaven interessats en continuar els estudis musicals que l’ajuntament ofereix des de fa més de 15 anys.
A dia d’avui hi ha 16 inscrits, per la qual cosa , l’ajuntament ha decidit continuar oferint aquesta activitat extraescolar. Arribats a aquesta xifra, s’acordarà amb els monitors de música els dies i hores d’escola, així com l’import a pagar.
En els darrers anys l’ajuntament aportava aproximadament el 50% del cost, i els pares l’altra meitat.
Els estudis es fan a la mateixa escola, fora de l’horari escolar, i consisteixen en classes de solfeig, cant i instruments musicals. Cada Nadal ofereixen un concert, alumnes i professors, i a final de curs, es dona un altre concert.
Aquests estudis tenen una gran importància perquè suposen facilitar als alumnes uns coneixements mínims musicals, i al mateix temps se’ls dona la oportunitat de començar a tocar un instrument. Posteriorment, quan vagin a l’Institut podran ampliar aquests estudis a l’Escola de Música de Berga, si així ho desitgen.

 

UNIFORMES PER LA BRIGADA D'OBRES

UNIFORMES PER LA BRIGADA D’OBRES – BORREDÀ
Dintre de pocs dies arribaran els uniformes encarregats , destinats als 3 membres de la brigada d’obres municipal. El poble de Borredà és ben conegut i apreciat per la seva netedat, per la preservació dels edificis i tot l’entorn. Era lògic, pensar també en el personal que se’n fa càrrec.
Fins ara els membres de la brigada utilitzen la roba habitual, sense portar res que els distingeixi dels altres treballadors del poble. Dintre de pocs dies això canviarà i tots 3 portaran el mateix uniforme, de manera que siguin fàcilment identificables com a treballadors de l’ajuntament i ofereixin una bona imatge, en consonància amb la que té el poble.
Els uniformes son moderns, pràctics, i adaptats a les circumstàncies del clima que tenim. I lògicament hi ha peces per l’estiu i d’altres per l’hivern, tant a nivell de roba com de calçat. Estem convençuts de que el nou vestuari serà de l’agrat de la gent del poble i servirà per identificar els treballadors de l’ajuntament.
Joan Roma, alcalde de Borredà.

 

CAP TERRABASTALL- art. Regió 7

CAP TERRABASTALL
A diferència de molts companys i companyes articulistes, el fet d’estar a tocar la Diada, no em provoca una mena de febre reivindicativa, ni sobiranista, ni de rauxa esporàdica a la espera de que passi aquest dia, i els més propers.
Cada any veiem, un estol d’articles, llibres, conferències, etc, que pretenen fer pujar la temperatura del país, apostant per imatges i propostes independentistes que ben poc tenen a veure amb la realitat quotidiana. Ho tornarem a veure, i ho tornarem a patir, però dintre de quinze dies, tot retorna a la normalitat , malgrat alguns esforços ben maldestres de col•lectius amb ànims d’enverinar les relacions internes a Catalunya, i d’aquí respecte Espanya.
Però, el temps posa les coses al seu lloc, o almenys demostra qui tenia raó i qui, no. I cada mes que passa, posa més en evidència als qui pronosticaven, gairebé l’ensorrament de Catalunya, davant una sentència del Tribunal Constitucional que , aquí sí, cal criticar obertament, pel contingut i les formes.
De moment no s’ha produït cap terrabastall ni cap retrocés en l’actual autogovern. Les competències, els serveis, la capacitat inversora, l’autoritat del govern català, no s’ha vist mermat en cap de les seves àrees ni serveis. Es més, el govern Montilla ha aprovat diferents actuacions que suposen una clara millora en sectors essencials per la vida del país, com poden ser transports, indústria o finances, per posar tres exemples ben recents.
La serietat, prudència i fermesa del president Montilla, va fent el seu curs, i tot indica que els aspectes retalladors o limitadors que contenia la sentència del Tribunal Constitucionals estan trobant solució a nivell de negociació entre el govern central i l’autonòmic. El que queda clar és que no hi ha ni es preveu cap mena d’involució en l’autogovern que tenim els catalans. Almenys, de moment, res demostra aquest perill.
Cal esperar, i en ben poques setmanes tindrem les mesures proposades, a nivell de canvis legislatius generals, per encaixar-hi els avenços que contenia l’Estatut retallat pel TC. Fem confiança en els negociadors, i una altra vegada, el temps dirà qui té raó i en qui podem confiar.
En temps de crisis i turbulències com les que estem passant, sempre hi ha els profetes del catastrofisme que llegeixen i interpreten la situació present amb ànims trencadors. Precisament van en direcció contrària al que li convindria al país. En temps de mudances no fer canvis, o almenys no canvis traumàtics, ni experimentals. La situació és tant greu que convé la màxima prudència i solidaritat entre CCAA i entre països.
Passat el temps d’indignació i crítica a una sentència inoportuna, mal fonamentada i mal feta, toca encaminar els passos a limitar els danys i refer el camí dissenyat. Els politics tenen la obligació de no tirar la tovallola, ni perdre el nord, sinó buscar sortides dignes i factibles. El país ho exigeix, i és molt poc seriós anunciar, ara, referèndums que mai havien proposat, ni concerts econòmics que mai havien defensat, ni propostes de funcionaments transparents en les que no hi creien quan estaven en el govern.
El que ara toca és gestionar el present amb vistes a un futur prou complicat com per inventar receptes estranyes o fer promeses d’impossible compliment. De moment el camí del President Montilla està prou ben dissenyat com perquè sigui el més idoni en els temps que estem. I sinó , una altra vegada el temps dirà qui té la raó.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC

Monday, September 06, 2010

 

CONVIDATS A LA MOSTRA DE FORMATGE- art. revista La Rella

CONVIDATS A LA MOSTRA DE FORMATGE
Cada poble intenta promocionar-se de diferents maneres, utilitzant els principals atractius que té, i convidant a veure’ls a tots els seus veïns, primer, i als més llunyans, després. Es el que estem fent aquests dies, des de Borredà.
A vegades, coneixem millor pobles llunyans que no pas els que tenim més a prop. La tirada cap a Vic, o cap a Berga, deixa uns quants pobles veïns del Lluçanès, entre dues aigües i no sempre ens relacionem amb la periodicitat que caldria. I ara amb les obres a la carretera, encara fa més mandra anar segons cap on.
De totes maneres hi ha una bona excusa per visitar el poble del qual sóc alcalde, el proper cap de setmana. Celebrem la Segona Mostra de Formatges Artesans de Catalunya. Una trobada de 24 mestres formatgers, procedents de tot el territori català, els quals per segona vegada venen a exposar els seus productes, i alhora aprofiten per fer una reunió entre tots ells, per reflexionar, discutir i proposar iniciatives que puguin ser assumides per l’Administració de cara a millorar el futur d’aquest sector.
Mestres formatgers que elaboren amb llet de cabra, d’ovella o de vaca, formatges frescos, curats, o de qualsevol altra especialitat. La varietat i diversitat és immensa i en pocs anys , Catalunya , s’ha convertit en una petita potència a nivell de producció i consum. Estem lluny, encara de la oferta i consum de països com França, Suïssa o d’altres, però els passos fets en les darreres dècades van per bon camí.
Si anys enrere el consum de formatge era ben poc rellevant, ara ens situem en poc més de quatre quilos per persona i any. Molt lluny dels quinze quilos dels països abans esmentats, però n’hem superat d’altres que semblaven inabastables. Per tant, aquest sector té futur, i si es manté fidel a la tradició, la qualitat i serietat, encara més. De tot plegat en parlaran a Borredà, definint clarament què és l’artesania aplicada al formatge, i què és ja l’activitat industrial.
Però, al costat d’aquests actes professionals, hi haurà la típica mostra de cada casa formatgera, amb la seva parada, la venda i la comercialització del producte. I per poder saber com s’elaboren els productes, es passarà un documental en el Centre Cívic, o es podrà participar en uns tallers on s’explicarà el procés que segueix un producte líquid com és la llet, en un de sòlid, com és el formatge. Tallers per a grans i petits, alhora que en un altre espai de la Plaça Major, hi haurà el Túnel del Formatge, on , prèvia adquisició d’un tiquet, és podran saborejar diferents tipus dels formatges presents en aquesta segona mostra.
Els dos dies de la mostra son el dissabte dia 11 i el diumenge dia 12 de setembre. Amb un sopar el dissabte 11 en el Restaurant Baix Pirineu, a l’entrada del poble, en que el xef del Restaurant Ca la Kika de Puig-reig oferirà un sopar – degustació amb productes combinats amb formatge.
Bé, tot plegat és una bona excusa per visitar un poble petit, de 630 habitants, amb una Plaça Major atapeïda de parades de formatge, i amb un entorn que ofereix racons dignes de ser visitats, amb botigues plenes de productes locals, i amb restaurants d’una gran varietat gastronòmica.
En fi, una bona manera de passar un d’aquests dos dies de manera diferent. Les activitats comencen a les 10 del matí i s’allarguen fins a les 8 del vespre. Si el temps acompanya, és una magnífica excusa per sortir a veure un dels pobles més bonics i preservats de la comarca del Berguedà. Sereu tots molt benvinguts.
Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà ( Berguedà).

This page is powered by Blogger. Isn't yours?