Tuesday, September 07, 2010

 

CONTINUÏTAT ESCOLA DE MÚSICA

CONTINUÏTAT DELS ESTUDIS MUSICALS
A finals de curs es va fer una preinscripció per saber quants nens i nenes estaven interessats en continuar els estudis musicals que l’ajuntament ofereix des de fa més de 15 anys.
A dia d’avui hi ha 16 inscrits, per la qual cosa , l’ajuntament ha decidit continuar oferint aquesta activitat extraescolar. Arribats a aquesta xifra, s’acordarà amb els monitors de música els dies i hores d’escola, així com l’import a pagar.
En els darrers anys l’ajuntament aportava aproximadament el 50% del cost, i els pares l’altra meitat.
Els estudis es fan a la mateixa escola, fora de l’horari escolar, i consisteixen en classes de solfeig, cant i instruments musicals. Cada Nadal ofereixen un concert, alumnes i professors, i a final de curs, es dona un altre concert.
Aquests estudis tenen una gran importància perquè suposen facilitar als alumnes uns coneixements mínims musicals, i al mateix temps se’ls dona la oportunitat de començar a tocar un instrument. Posteriorment, quan vagin a l’Institut podran ampliar aquests estudis a l’Escola de Música de Berga, si així ho desitgen.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?