Tuesday, September 14, 2010

 

FETS - art. Regió 7

FETS
Sota aquest breu títol aquests dies s’estan distribuint per tot Catalunya un resum de les actuacions més rellevants del govern de la Generalitat a cada municipi. La campanya forma part de les iniciatives del PSC per explicar l’acció de govern. Es bo recordar les principals obres en un moment en que estem a punt d’arribar al final de legislatura.
Unes eleccions sempre han de suposar un examen dels partits de govern i una aposta per la força política que millor es cregui pot continuar-lo, o prendre el relleu. En això estem.
Es interessant repassar les obres fetes, perquè el soroll mediàtic, moltes vegades les amaga. La feina realitzada pel govern d’Entesa ha estat immensa en tots els àmbits, i va bé exposar-ne uns quants exemples.
Aquest govern és el que ha elaborat , aprovat i posat en marxa la nova Llei d’Educació de Catalunya. El que ha dut a terme el desplegament de l’Estatut, fins a la sentència del Tribunal Constitucional, i el que proposa com pal•liar els efectes negatius de la sentència. El que ha fet realitat la nova Terminal T1 de l’aeroport Barcelona – El Prat.
Ha fet realitat la Llei de Serveis Socials, una mostra clara de quines son les prioritats d’un govern d’esquerres respecte un de dretes. Les cobertures per les persones més desvalgudes s’han garantit i ampliat.
També s’han dut a terme obres clarament estratègiques, de país, com son el Túnel de Bracons, la dessalinitzadora d’El Prat, el primer tram del Canal Segarra-Garrigues, l’aeroport de Lleida – Alguaire, o la finalització i posta en funcionament del Sincrotró Alba a Cerdanyola del Vallès, i així moltes altres obres en infraestructures , equipaments i serveis, que seria llarg d’exposar , però que tothom pot consultar en el web de la Generalitat.
Però, el que valorem més els qui estem en altres administracions és el canvi de prioritats i l’acostament a la realitat del país i dels municipis. Al llarg dels set anys de govern de progrés, s’ha elaborat un relat lògic i socialment avançat. Ha deixat clares les prioritats en tots els nivells, sense canviar-les per pressions o interessos com havíem patit en governs anteriors.
Queda molt per fer, i és lògic que els partits de govern demanin la confiança dels ciutadans per continuar la feina. Es hora de fer balanç i el PSC el fa amb diferents iniciatives, com ara la publicació dels fulletons “Fets” a cada municipi. Recomano la lectura de la relació d’iniciatives i obres realitzades per comparar-les amb les d’anteriors etapes. I tenint present que aquests darrers anys han estat completament supeditats a les dificultats financeres, procedents de la crisis generalitzada que es viu a tot arreu.
Dintre de poc temps, tindrem ocasió de passar a la fase següent. La d’estudiar i valorar les propostes dels partits de cara els propers quatre anys. Qui està en el govern té l’avantatge de tenir part dels deures ja fets, i pot fer propostes de continuïtat. Es el cas del PSC que ha estat el puntal del govern de la Generalitat en aquests set anys.
Repassem els anteriors programes electorals per veure qui ha complert i qui no, i estudiem els propers perquè en alguns es proposen actuacions que no detallen com s’hi pensa arribar. Si una cosa han de tenir els programes electorals és que siguin ambiciosos, però realitzables.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?