Monday, September 20, 2010

 

SINDROME O PARANOIA QUERELLANT ? nota sobre informació TV3

SINDROME CARULANT O PARANOIA QUERELLANT ?
Aquesta setmana TV3 va mostrar un molt interessant treball informatiu sobre les actuacions de persones afectades pel que en diuen “síndrome carulant” o més explícitament “paranoia querellant?.
Persones que amb determinades patologies, esdevenen autèntiques màquines de presentació de querelles, denúncies, demandes, etc, en seu judicial. Es a dir, utilitzant les eines que la Justícia posa en mans de tots els ciutadans, per actuar adequadament davant els tribunals, ells emprenen camins per fer-ne un ús totalment diferent.
Motivats per suposats greuges, imaginaris incompliments o agafant una part de veritat, la tergiversen fins convertir-la en falsedat, de manera que sempre troben alguna “justificació” per continuar la seva creuada a la recerca d’una solució al que ells consideren injustícia, error, mala obra, o mala decisió. Es igual, sempre troben una excusa per continuar les seves actuacions.
La llista de motivacions per actuar com ho fan és molt llarga. En el treball informatiu es donaven algunes dades del que això suposa a nivell de treball, alentiment de la justícia, temps perdut, i despeses milionàries a compte de tots els ciutadans.
El mateix passa en altres estaments administratius on actuen aquestes persones , de manera que es van repetint documents i més documents, escrits, contradictoris uns amb altres, suposicions malicioses, denúncies per fets inexistents, queixes inventades, i moltes altres accions incomprensibles per la immensa majoria dels ciutadans.
Sovint aquestes persones interposen denúncies davant els tribunals, que son resoltes en contra d’elles i en canvi elles se les apunten positivament , com si els haguessin donat la raó, malgrat hagin de pagar les costes. O deixen passar terminis de recursos, per diferents causes, i vagin dient que estan a l’espera de la resolució dels tribunals, sense explicitar que les causes han estat arxivades. O peticions d’indemnitzacions o compensacions que no s’han resolt, i en canvi les venen com ja resoltes a favor d’ells, etc, etc,
En fi, la llista d’actuacions d’aquestes persones és llarga i prolífica, per les variacions que representa. Davant l’existència d’aquest sector, que tot i no ser molt ampli, causa moltes despeses i pèrdues de temps inútils, la Justícia està estudiant la manera d’evitar-ho. Sembla ser que properament és decidirà si per via de la incapacitació judicial, es podés deixar sense efecte tota actuació judicial procedent d’aquestes persones. El que tothom té clar és que la situació no pot continuar com fins ara, perquè aquest sector perjudica greument el funcionament normal de la Justícia, i també d’altres administracions que es veuen afectades per accions com aquestes.
Tothom té dret a defensar els seus drets, i a reclamar el bon funcionament de les institucions , però sense inventar, tergiversar, suposar, deformar les seves decisions. En molts casos , res té a veure el que es denuncia amb la realitat.
I les institucions perden temps i diners, per contestar o defensar-se d’unes acusacions irreals. I sovint els causants d’aquestes pèrdues encara les volen imputar als responsables de les administracions que res hi tenen a veure. I en moltes ocasions els querellants fan córrer que han aconseguit resolucions favorables, quan les han tingut totes en contra, que fins i tot han hagut de pagar les costes, o que han aconseguit indemnitzacions o compensacions per suposats danys morals o materials, i res d’això és cert.
La llista d’invencions és llarga, i la de suposades resolucions judicials, administratives o pecuniàries , encara més. Tenen necessitat de “vendre” com a victòries el que han estat derrotes contundents. Els querellants viuen una altra realitat. D’aquí que la Justícia vulgui posar les coses en el seu lloc i trobar solució a unes actuacions malèvoles i negatives per a tothom des de tots els punts de vista.
Esperem saber dintre de poc les mesures empreses per resoldre un tema que no és menor a la vista de les xifres donades, sobre despeses econòmiques i temps perdut per part de funcionaris de justícia, però també d’ajuntaments, diputacions o governs autonòmics. Recomano veure aquesta noticia, i d’altres que estan apareixent en algunes revistes especialitzades. Es un problema que s’ha anat agreujant amb l’aparició de les noves tecnologies, i l’ús indiscriminat de webs, blogs,etc, En molts casos, hi escriuen coses totalment falses o com a mínim tergiversades.
El cost per les administracions és elevat. Cost que han de pagar tots els ciutadans, i tot un seguit de gent troba desconcertant que es puguin dir i publicar suposades coses que res tenen a veure amb la realitat. I sobretot donen per aconseguides victòries que de fet han estat derrotes contundents, tant a nivell judicial, com polític, econòmic o social. Han cregut que s’han produït canvis gràcies a les seves actuacions, quan res han tingut a veure, o volen creure que els hi concediran compensacions , indemnitzacions o altres beneficis, quan mai s’han contemplat .
Bé, a la vista de la noticia donada, tot indica que properament hi haurà nous programes, ampliant aquesta primera noticia, que alguns ja havíem conegut per revistes, o documents especialitzats. Continuarem informant quan arribin noves dades sobre les actuacions previstes per aquests casos.
Joan Roma, alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?