Tuesday, September 28, 2010

 

CREU ROJA - art.Berguedà Actual

CREU ROJA - A PROP DE LES PERSONES.
En temps de crisis va bé repassar les institucions i organitzacions que es dediquen a pal•liar els problemes de la gent, repartint ajudes, informant, assessorant, col•laborant o facilitant mitjans als que més ho necessiten.
Avui, toca parlar de Creu Roja, precisament per trencar tòpics i fugir de velles imatges que ja res tenen a veure amb el passat. La vella Creu Roja estava estretament lligada al transport sanitari, la nova Creu Roja té diversos àmbits, destinats a ajudar a col•lectius molt diferents, sempre confiant en la participació dels voluntaris, sota el principi de solidaritat i cooperació.
I el col•lectiu més necessitat i d’acció prioritària és la Gent Gran. Se’ls proporciona teleassistència domiciliària, en general,i particular, als malalts d’alzheimer.
Programes essencials destinats a cuidar els que cuiden a d’altres. Si els descuidem a ells/elles no podran cuidar els seus familiars. D’aquí aquest programa.
Organització de transport adaptat per persones amb problemes de mobilitat. Companyia i suport puntuals a persones amb problemes, per part de voluntaris. I dinamització de la gent gran per medi de programes com “Vellesa activa”, etc.
Un segon col•lectiu prioritari és pels qui no tenen treball. El servei “Ocupa’t” resulta fonamental per buscar i trobar feina a gent aturada. El taulell d’anuncis situat a l’entrada del local de Creu Roja al carrer Barcelona, de Berga, és d’una gran utilitat, pel que té d’actualitat i revisió permanent. Però més important és la feina d’intermediació laboral, cursos, tècniques de recerca de feina , pràctiques a les empreses, etc, etc, que organitza aquest servei. Aquest és un aspecte poc conegut de Creu Roja, que trenca totalment la vella imatge, i aconsegueix molts bons resultats.
Un tercer col•lectiu, és el de la Infància. En temps de crisis les famílies es troben amb greus dificultats per fer front a les despeses quotidianes , més elementals. Durant el primer mig any, s’han entregat gairebé 540 kits d’alimentació i bolquers, en el conjunt de la comarca. Una xifra molt més elevada que la d’anys anteriors, i vist com van les coses , el ritme d’ajudes, haurà de ser similar en els propers mesos i anys. I no solament s’ha de proveir d’aliments, sinó de suport emocional davant situacions de gran necessitat.
I lligat als problemes familiars, un dels projectes més emblemàtics i actuals és el de l’acolliment familiar. Estades temporals de nens i nenes en altres llars, a l’espera de veure resolta la seva problemàtica.
Un quart col•lectiu en ordre prioritari d’atenció és el dels discapacitats. Cada dia Creu Roja trasllada a 35 nens,es/nois,es de tota la comarca, i diversos voluntaris donen suport a les activitats de l’associació.
Un cinquè col•lectiu correspon a la Immigració. Un sector que ha crescut notablement en els darrers anys, i que necessita ajuda en molts diferents àmbits, com son el coneixement de l’entorn on viuen, classes de català, facilitar integració, etc,
Aquests son els cinc grans pilars sobre els quals treballa Creu Roja, però n’hi ha d’altres prou rellevants i importants com son el d’estar presents en tota mena d’actes festius, esportius, culturals i de lleure per prevenir accidents, i ajudar en cas de necessitat. Els voluntaris i voluntàries de Creu Roja, han esdevingut habituals del paisatge berguedà en tots els sectors, àmbits i col•lectius. Que ningú dubti de que les ajudes, col•laboracions i aportacions troben el millor destí , en una entitat clarament dedicada a les persones.
Joan Roma i Cunill, voluntari de Creu Roja – Berguedà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?