Friday, August 31, 2018

 

ALGÚ PENSA EN GOVERNAR ? - art. Regio 7
ALGÚ PENSA EN GOVERNAR ?
Tots els qui ostentem algun càrrec institucional, sabem la importància de formar equip i tenir un pla d’actuació, a curt, mitjà i llarg termini. La gestió diària, és tant fonamental, com la planificació, a més llarg termini, i tot plegat depèn de disposar d’un equip de persones, polítiques i tècniques, per dur a terme les decisions pertinents a cada lloc i moment.
Aquest, és un principi de primer de bàsica, que no cal ni discutir, de tant obvi com és. Es tant elemental que fa fredor veure com no s’aplica en el govern de la Generalitat. Ben aviat, farà un any de les eleccions al Parlament, i s’acaben de complir els primers cent dies del Govern Torra, per no dir del govern provisional, d’un president que se’n considera, per delegació d’un altre que no ho és...
Deixades ja aquestes excepcionalitats, mai imaginades ni aquí, ni en cap altre indret del món, el problema és que no tenim un autèntic govern, al capdavant de la Generalitat. Es a dir, després d’un ampli retard en la formació de govern, aquest es constitueix sense vocació d’equip, sinó de repartiment de poder entre dos partits ( Junts x Cat, i ERC), que funcionen com compartiments estancs, sense la deguda transversalitat ni fluïdesa, amb un comandament únic, del president.
El que veiem i constatem son accions individualitzades, departament per departament, sense una coordinació inter departamental, ni una presidència efectiva. Cadascú va per on millor li sembla, produint un desconcert , a nivell territorial i institucional, sense cap previsió de canvi, com per conjuntar les peces i fer que la maquinària funcioni , a nivell global.
Per entendre’ns, no tenim un autèntic govern, sinó un conjunt de conselleries, que van improvisant algunes accions i actuacions, sense quedar lligades per un pla de govern que indiqui quins son els objectius concrets.
En totes les democràcies, es donen els cent primers dies, com un termini de pau i treva, per donar temps al govern, a mostrar les seves prioritats i objectius. Aquí no es disposa de pla de govern, ni de pla concret, conselleria per conselleria. Es més, per evitar les diferències de criteris i de funcionament, que podien haver provocat fortes discussions en el Parlament, es pren la decisió de tancar el Parlament, fins a principis del mes d’octubre.
De fet, serà curiós assistir al debat de política general, en el ple extraordinari d’octubre, per saber si realment el govern disposa d’algun pla, en concret, o simplement es limita a passar el temps, a l’espera de la convocatòria de noves eleccions, com alguns diputats comenten, per a finals d’aquest mateix any.
Si això fos així, la provisionalitat en la que estem vivint ara, continuaria fins a finals d’any, amb la incertesa de si unes noves eleccions ajudarien a resoldre la situació actual. Per les enquestes, internes i externes, que van apareixent, no sembla haver-hi cap gran desplaçament de vot, com per fer previsions de canvis substancials.
Ara bé, que un país no tingui un govern efectiu, conjuntat, amb un bon pla de govern, amb objectius clars, suposa una anomalia política de primer ordre, i la pèrdua de grans oportunitats de present i futur. Cada dia, hi ha novetats per resoldre, i els temes no es poden deixar per a més endavant, perquè hi ha necessitats             que obliguen a decidir.
De moment, per gestions fetes, i per informacions rebudes, no disposem d’un govern efectiu. La improvisació i la provisionalitat son habituals, a l’espera de no se sap ben bé què. L’anomalia que suposa tenir un president , per delegació, que ha d’anar a Bèlgica a rebre ordres, i no actua com director dels departaments, fa del tot impossible el bon funcionament d’una estructura de govern. Algú hauria d’exigir acabar amb aquesta provisionalitat i pensar en governar. Portem sis anys d’anomalia política, amb uns danys molt elevats, com per allargar més aquesta situació. Algú pensa en els ciutadans ?<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?