Tuesday, February 06, 2018

 

CONSELL ? CONSORCI ? MANCOMUNITAT ? - art. La Rella.CONSELL ?, CONSORCI ?, MANCOMUNITAT ?
A la vista d’algun malentès, provocat pel meu darrer article, aquí a La Rella , sobre la decisió de l’ajuntament de Santa Maria de Merlès de deixar el Consorci, vull aclarir què en penso de la situació actual i les previsions futures del Lluçanès, com entitat pròpia.
Crec, va ser un error, no donar la gran batalla per esdevenir comarca, trenta anys enrere, quan es varen proposar, debatre i aprovar les Lleis d’Ordenació Territorial de Catalunya. Si , en temps de la República, se n’havien proposat 38, i al final el Govern Pujol les va ampliar a 41, el Lluçanès podia haver-hi entrat.
Un segon moment, va ser dos anys enrere, quan el Moianès, va esdevenir la número 42, i el Lluçanès va quedar en els llimbs, on és ara. Sincerament, considero altament improbable, l’ampliació de noves comarques, perquè n’hi ha dues o tres més, en moviment, i no és de rebut, anar-les ampliant.
Què crec s’hauria de fer? A no tardar, caldrà emprendre una retirada del mapa comarcal, per anar cap un nou mapa de Mancomunitats de municipis. Que els ajuntaments s’agrupin, en funció de les necessitats, per donar serveis als seus ciutadans, siguin de la mateixa o diferent comarca. Es la solució a millorar serveis i estalviar diner.
En quan al Consorci del Lluçanès, considero va ser una bona iniciativa. Ha donat, i dona un bon servei, en tant que funciona com una Mancomunitat. I de fet, aquest hauria de ser el seu futur, el d’actuar com una Mancomunitat , àmplia, potent i donadora de serveis a tots els ajuntaments, amb una previsió de potenciació de totes les seves àrees, ben dotades, financerament.
Per tant, cap reticència , respecte la seva existència, al contrari, és la justificació clara de la realitat comarcal i de la necessitat de compartir serveis, en un àrea formada per petits municipis. I el nom no fa la cosa. Estem ficats en el debat de consell comarcal, consorci o mancomunitat. Sincerament, un petit país com el nostre, no pot anar trossejant el territori, creant consells comarcals, com si fossin petits parlaments, perquè no son prou eficients, com ho poden ser les mancomunitats. Ben aviat, veurem aquest debat en el proper mandat del Parlament. Això, espero.

Joan Roma, Alcalde de Borredà

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?