Saturday, January 27, 2018

 

VINCULANT..., O NO ? - art. Regió 7


VINCULANT..., O NO ?
La deriva del procés independentista, ha fet caure símbols que mai havien estat qüestionats, com és que els càrrecs institucionals, han de ser els primers a complir i fer complir les lleis vigents. Aquest principi era tant bàsic, tant elemental, que no semblava podés ser mai vulnerat.
En un estat de dret, amb plenes garanties democràtiques, les lleis es poden discutir i criticar, però mai, vulnerar. Doncs bé, ara i aquí, hi ha qui legitima perfectament algunes de les decisions preses, en el Parlament de Catalunya o en el Consell Executiu de la Generalitat, vulnerant clarament, Reglament, Estatut d’Autonomia i Constitució espanyola.  Així, estem.
Tampoc mai, s’havia qüestionat el paper dels Lletrats del Parlament, com elements essencials per interpretar el Reglament, o les lleis fonamentals del país. Parlo, de les lleis catalanes, deixo per un altre dia, les espanyoles que també son objecte d’informes, dictàmens i valoracions.
Pels no entesos en la matèria, diré que un Lletrat del Parlament, és un jurista d’alt nivell, especialitzat en matèria legislativa. Arriba al càrrec, mitjançant concurs oposició, i esdevé funcionari del Parlament. La seva feina és la d’assessorar , emetre informes, dictàmens i valoracions sobre totes les matèries que es tractin en el Ple, o en les Comissions.
Si els estimats lectors, miren la Cambra Catalana, veuran sempre la presència d’un Lletrat al costat de la Mesa, disposat a aclarir, assessorar o dictaminar sobre qualsevol dubte que puguin tenir els seus membres. La mateixa feina fan, en el transcurs de les Comissions parlamentàries.
Doncs bé, aquests dies, s’ha posat en qüestió la validesa dels seus informes, i hem entrat en una mena de roda de qüestionaments, sobre si son vinculants, o no. Fins i tot l’ex president i algun dels ex consellers, han retret alguns dels informes, quan no han estat del seu gust i opinió. Només faltaria que aquests, o altres funcionaris, actuessin a gust del govern o de qualsevol altre òrgan parlamentari.
Es evident que son els polítics, els que prenen les decisions, però malament rai, si no fan cas dels informes dels Lletrats. Hi son, i els paguem perquè actuïn a plena professionalitat, amb plena llibertat i transparència. I, millor fer-los-hi cas, sinó es vol anar per mal camí.
Mireu, totes les institucions, tenen els seus lletrats. Els ajuntaments tenen el secretari o secretària, que no és un administratiu, sinó una mena de notari , per donar fe dels actes, però també per assessorar , informar i dictaminar sobre si un acte és jurídicament correcte o no. I tenen un interventor / a, per temes econòmics. En els petits, els dos càrrecs, els té la mateixa persona. I també tenen el seu tècnic en urbanisme, o el seu enginyer. I malament si l’alcalde i equip de govern, no els fan cas.
Porto vint-i-set anys d’alcalde, i mai, mai he pres una decisió ,saltant-me els dictàmens de la secretària – interventora, ni del tècnic urbanístic o de l’enginyer. I si en algun cas, no s’acaba de veure clar, es pot demanar un informe extern.

Per això, trobo molt poc afortunat, qüestionar el paper d’aquests funcionaris, tant essencials per a poder prendre decisions , conforme a llei. Son indispensables, i si bé, la darrere paraula la tenen els càrrecs institucionals, la solidesa dels acords, ve donada per un dictamen que els consideri ajustats a dret. Si se’ls hagués fet cas, en aquest trajecte tant desastrós, no estaríem en la situació que ens trobem. Confio i espero que la nova Mesa, sí consideri “vinculants”, els informes dels Lletrats. Evitarem anar per mal camí, i si una cosa necessita ara el país, és un bon govern. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?