Thursday, December 21, 2017

 

NOTA PREMSA -PRESSUPOST 2018BORREDÀ,APROVA EL PRESSUPOST 2018, AMB UNA ALTA INVERSIÓ.

El dilluns dia 18, es va celebrar Ple Ordinari, amb la presentació, debat i votació del pressupost per l’exercici 2018. Un pressupost, amb un increment notable respecte el de l’any passat ( 952.405,56 – any 2017) , i de 1.018.662,03 per 2018, del qual un 40% es dedica a capítol VI ( inversions). Concretament 421.449,79.
Les inversions previstes, son
Condicionament carrer de la Font ----   206.062,96 euros
Cond. Passatge Camp de Futbol -------    63.845,40   “
Adquisició vehicle elèctric  ------------    30.000,00   “
Millora coberta i exteriors Escoles ----    56.267,42   “
Millora aïllament Casa Consistorial---    23.401,40   “
Sistema bombeig c/ de la Creu--------     31.872,61   “
Millora zona esportiva i material  ----       5.000,00   “
Adquisició material inventariable --          5.000,00   “
Total ----      421.449,79 euros

No és el pressupost ideal, però sí respon al cobriment de totes les necessitats de conservació , manteniment i millora de les infraestructures, equipaments i serveis del poble.
Es podria haver incrementat en prop de 300.000 euros, sinó fos per les restriccions imposades pel Govern central, en matèria de limitació de la despesa. Considerem del tot injusta la restricció imposada pel Ministeri d’Hisenda, de no poder incorporar el superàvit d’anys anteriors, i destinar-los a noves inversions, en comptes d’anar destinat a rebaixar l’endeutament.
L’endeutament se situa per sota del 40% , de manera que estem davant un ajuntament sanejat, que no precisa, rebaixar-lo més, i en canvi queden en el tinter noves inversions que es deixen pendents , a l’espera que el Congrés de Diputats aprovi una proposició de llei, modificant aquesta limitació.
Entre les inversions que esperem poder fer, si el límit de despesa es modifica, hi figuren l’adquisició de dos nous vehicles, per la brigada municipal d’obres. El pressupost preveu comprar una primera furgoneta elèctrica, aprofitant un ajut de 5.000, 00 euros de la Diputació, però posteriorment es vol comprar un nou vehicle , tot terreny, pel servei de manteniment de l’aigua, o per prevenció i extinció d’incendis, neteja de neu, etc. I un tercer vehicle amb plataforma elevadora, per treballs en alçada.
Igualment voldríem poder disposar d’una pista de pàdel, en un espai adient, de la zona esportiva. Una altra actuació prevista, és dur a terme, la segona fase de renovació de la xarxa d’enllumenat públic, a més d’una partida per a recerca i perforació d’un nou pou d’aigua, i finalment, una partida per arranjament de camins rurals.
En resum. Satisfets per un pressupost auster, però amb alta inversió, i disposats a incorporar noves inversions, tant bon punt, sigui modificada la llei limitadora de la despesa.
El pressupost fou aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern ( Compromís x Borredà – PSC) i l’abstenció de la CUP.

Borredà, 21 de desembre de 2017.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?