Monday, October 16, 2017

 

CAÇADORS, ECOLOGISTES - art. Diari de Terrassa


CAÇADORS ,ECOLOGISTES.
Pot sorprendre el títol d’aquest article, i considerar-lo un oxímoron, però ben aviat es veurà que no. Que té, la seva raó de ser.
El món rural s’està despoblant a un ritme inquietant, i on abans hi havia prats, horts i camps llaurats i conreats, ara hi ha boscos. A primera vista, pot semblar positiu, però la desertització humana del territori, comporta problemes greus.
Sense pagesos i ramaders, el territori no està vigilat, ni protegit, i d’aquí que grans àrees boscoses, siguin objecte de grans incendis, sense barreres naturals per parar-los. Ara mateix, s’està duent a terme una bona iniciativa, com és la de poder tallar massa boscosa, on abans hi havia hagut prats i camps, per recuperar pastures, i evitar masses continues forestals. Una bona manera de tenir barreres, contra incendis.
Però, avui, vull parlar d’un problema ,poc conegut per la gent de ciutat, com és la importància dels caçadors, en tant que substituts ,de depredadors naturals, inexistents. Abans, la presència d’activitat pagesa i ramadera, servia per impedir la proliferació excessiva d’algunes espècies animals. Amb la desertització humana del territori, algunes espècies s’han multiplicat, fins esdevenir un autèntic problema greu, pel desequilibri que comporta.
La caça i els caçadors, no tenen bona premsa, perquè s’han vist imatges d’altres indrets, i altres realitats, que han fet pensar que es dediquen a eliminar espècies animals, en vies d’extinció. Es parla molt poc, de la tasca reequilibradora que exerceixen, sense la qual, els problemes esdevindrien, encara més greus. I estem davant una paradoxa. Actualment els qui estan en vies d’extinció, son els caçadors.
Abans, a cada poble, hi havia una colla de caçadors. Ara, l’envelliment i la manca de relleu, obliga a diverses colles a agrupar-se, per a poder anar de caça. I si la davallada continua, en uns deu o quinze anys, hauran desaparegut, la meitat de colles de Catalunya. Pot semblar banal, però és una qüestió a tenir present, de cara el futur immediat.
Es parla molt de l’increment de la població de porcs senglars, perquè arriben, fins i tot ,a les grans ciutats, però, en canvi es coneix poc, la proliferació de ramats de cérvols, cabirols, o isards. Son espècies, menys conegudes,  més apreciades, i no semblen suposar cap problema, per a ningú. Com en tot, tot depèn del nombre. A falta de depredadors naturals, l’expansió d’aquestes espècies ha estat enorme. Els cabirols es varen reintroduir, procedents de França, just fa una vintena d’anys. Ara ,son milers. També els cérvols han vist incrementada la seva població de forma espectacular, de manera que son visibles, a qualsevol hora del dia o la nit, en multitud d’indrets. Els isards no son tant nombrosos, però també s’han multiplicat.
Aquesta realitat, provoca la lògica competència, amb la ramaderia domèstica, vaques, cabres, ovelles, tenint en compte que  un cérvol, pot menjar tant com un vedell, però a més pot portar malalties, transmissores cap a bestiar sanejat, i escampar determinades epidèmies. A banda, dels perills ,per a la circulació rodada que suposa aquest nombre, quan volten per tot el territori, a la recerca de menjar.

En resum. Ara que estem en plena època de caça, he volgut aportar una mica d’informació sobre la importància de mantenir la caça ,com una activitat indispensable, per tal de garantir un equilibri, entre les espècies que viuen en els nostres boscos.  El paper dels caçadors té un component ecologista que molts els hi negaven, anys enrere, però coneguda més d’a prop la realitat, és comprova la bona feina que fan.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?