Thursday, September 21, 2017

 

NOTA INFORMATIVA - AJUNTAMENT DE BORREDÀNOTA INFORMATIVA – AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
1.- BORREDÀ, TANCA LA LIQUIDACIÓ 2016, AMB UN ROMANENT MOLT POSITIU.
Aquest dilluns, va tenir lloc la sessió de la Comissió Especial de Comptes, amb l’acceptació per unanimitat ,del resultat de la liquidació del pressupost 2016, amb un resultat de romanent de tresoreria de 416.000,00 euros.  En el Ple Ordinari , celebrat a continuació, l’Alcalde va mostrar la seva satisfacció per un sisè any consecutiu de tancament de pressupost, amb resultat positiu. Amb tot, va lamentar que l’actual normativa, imposada pel Ministeri d’Hisenda, no permet destinar de forma automàtica, aquest romanent a noves inversions.
Va explicar les gestions i tràmits que la Federació de Municipis de Catalunya, duu a terme, per tal d’aconseguir flexibilitzar la posició del govern central, en el sentit de permetre l’ús del romanent de tresoreria a finançar noves obres i serveis. En el conjunt dels municipis d’Espanya existeix una bossa de 7.000 milions d’euros, que podria servir per impulsar l’economia general, i al mateix temps millorar infraestructures, obres i serveis municipals. Confia en una relaxació de cara l’any vinent i així poder incloure algunes actuacions que estan en cartera.
2.- INICIADES LES OBRES D’ARRANJAMENT DE 3 CAMINS PÚBLICS.
En el mateix Ple Ordinari, l’alcalde va informar de que en el mateix dia 18, l’empresa Antigas d’Alpens havia iniciat les obres d’arranjament de 3 camins públics, amb un import total de 46.000 euros, a càrrec de la Diputació de Barcelona, en un 90%. La resta va a càrrec de l’ajuntament.
Aquesta actuació s’emmarca en el compromís de l’equip de govern de tenir arranjats tots els camins públics que porten a cases habitades tot l’any, d’aquí a finals de mandat.
Actualment l’ajuntament té molt avançat el Catàleg de camins públics, que finança la Diputació de Barcelona, i té per objectiu inventariar i catalogar tots els camins públics. Es un treball molt ben elaborat, que una vegada presentat, es posarà a exposició pública perquè tothom pugui estudiar-lo, i presentar-hi al·legacions si ho considera oportú. La previsió és poder-lo aprovar a principis de l’any vinent.
Aprovat aquest Catàleg, la intenció de l’equip de govern és anar aconseguint ajuts per tal de poder tenir arranjats tots els camins que portin a cases habitades tot l’any, en primer lloc, i en segon lloc, aquells camins que portin a habitatges de segona residència, fins a tenir-los tots en condicions de transitabilitat. Recordem que durant 20 anys, s’han anat fent actuacions en molts d’aquests camins, si bé, ara cal fer una nova actuació per reparar els danys causats pel seu ús i pel pas del temps.
3.- INICIADES LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE CABLEJAT- ENLLUMENAT PÚBLIC.
Aquest mateix dilluns, s’han iniciat les obres de substitució d’una part del cablejat de l’enllumenat públic, per part de l’empresa Elèctrica del Cadí. Aquesta és una primera fase, per un import de 26.000 euros, finançada per la Diputació de Barcelona , consisteix en renovar els cables d’una part dels carrers del nucli antic. Aquests cables tenen prop de 40 anys, i el pas del temps i la climatologia els han desgastat, de manera que cal fer aquesta primera fase de renovació. La previsió és que l’any vinent es pugui dur a terme una segona fase, amb un import semblant, fins a finalitzar la renovació de tota la xarxa.
S’aprofita aquesta obra per a substituir llums de sodi, per altres de led, de manera que dintre dels propers 15 dies, hi haurà 30 nous fanals amb llums led. D’aquesta manera, en els darrers 4 anys, l’ajuntament haurà substituït el 80 % dels punts de llum del poble, per altres de led, amb el conseqüent estalvi econòmic i energètic.
4.- INICIAT EL CICLE INFANTIL A L’ESCOLA DE BORREDÀ.
Un dels grans objectius de l’Escola, AMPA i Ajuntament , era el de poder obrir el Cicle Infantil, destinat a nens i nenes de 1 a 3 anys. Per aquest motiu, a meitats del curs passat es va formar una comissió destinada a Impulsar l’Escola, per aconseguir obrir el cicle, i al mateix temps garantir prou alumnes com per mantenir l’Escola oberta.
Cal dir que aquella campanya va tenir èxit, i fa un mes que es va fer la selecció de personal per a contractar un TEI ( tècnic d’educació infantil) i va ser seleccionada una tècnica que va iniciar la feina el passat dia 1 de setembre, integrada en l’equip docent de l’Escola.
Obert el període d’inscripcions, el Cicle disposa de 3 infants, i és molt possible la incorporació d’un quart en les properes setmanes. El Cicle està ubicat a la planta baixa de les Escoles en una aula condicionada, a càrrec de l’ajuntament i que suposa un magnífic espai . Ampli, ben il·luminat i ben moblat com per complir les funcions a plena satisfacció dels nens que acull.
5.- FUMIGACIÓ CONTRA L’ERUGA PROCESSIONÀRIA.
En el mateix Ple, l’Alcalde va informar d’una segona campanya de fumigació contra l’eruga processionària, en una part de la comarca d’Osona, propera a Borredà. En aquesta campanya, s’inclou una part del terme municipal que no fou tractada l’any passat.
Va explicar les gestions fetes prop del Departament d’Agricultura, mitjançant les quals es va acordar deixar per aquest any, la fumigació d’aquesta part, propera al municipi d’Alpens. A la vista del mapa tramès, es comprova el compliment del compromís, cosa que valora molt positivament.

També va elogiar l’Alcalde el molt bon resultat de la fumigació de l’any passat de manera que el resultat ha estat espectacular. Totes les zones fumigades, s’han regenerat i mostren una cara totalment recuperada. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?