Thursday, September 21, 2017

 

DECRETS DE PANTOMIMA- art. blogesfera socialista

DECRETS DE PANTOMIMA.
Hem de reconèixer la gran capacitat de mobilització de les entitats i partits independentistes, i l’èxit tingut en la creació i divulgació de missatges, senzills , però molt efectius per incentivar el rebuig d’una part de Catalunya, cap a tot allò que ve del Madrid – polític. També és cert que les estupideses comeses pel govern central, son de manual. Ara ve, també el govern de la Generalitat i les entitats sobiranistes, han comès errors imperdonables, que ningú ha reconegut, ni ha corregit. Avui, n’explicaré alguns.
L’error més flagrant i evident, és tenir pressa i actuar amb una celeritat impossible, en un procés cap a la independència. El contrast el tenim tant a Escòcia com al Quebec, en que varen tardar anys i anys a fer un pols a l’Estat, a l’espera de disposar de prou força social i parlamentària. Aquí som mediterranis, i la rauxa ha tirat per terra el seny. Impossible garantir l’èxit quan tens un 47% dels vots a favor de la independència, i un 53% en contra. I encara menys, pots decidir, si no disposes dels dos terços del Parlament. Es a dir, 90 diputats sobre 135. Ara en tenen 72.
Aquestes presses i precipitacions en les accions ha donat imatges que queden per la història, com les nefastes sessions del 6 i 7 de setembre, en les quals es va trencar amb la LEGALITAT CATALANA. Molts independentistes, o molts proclius al referèndum, aquell dia varen baixar del tren, entenent que no tot s´hi val, en el camí cap a la independència.
Però, tenim ara, un altre exemple de greu falsedat en el moviment institucional. El govern volia implicar quantes més institucions i càrrecs institucionals, millor i que més impactant que mobilitzar tots els alcaldes del país. Som 948 els alcaldes a Catalunya, de manera que es varen inventar la necessitat de comptar amb una cessió de locals electorals, quan mai se’ns han demanat. La cessió és automàtica , via poder judicial. M’explico. Des de fa 40 anys, els ajuntaments han determinat quins dels seus locals estan destinats a votació, quins a actes electorals, i ja està. Tothom té la llista, i sinó es diu res, és que continuen els mateixos.
Aquí calia forçar algun tipus d’implicació i per això es va reclamar la signatura d’un Decret, amb una doble intenció. En primer lloc , que recolzéssim el referèndum, i en segon lloc que es deixessin els locals. De fet, la pretensió era, que amb aquesta signatura, s’impliquessin els alcaldes, i es posessin al costat del govern de la Generalitat , de la mesa del Parlament, de la Sindicatura electoral, etc. En resum, sumar implicats i per tant represaliats, per la organització del referèndum.
El que puc afirmar a dia d’avui, és que molts, molts dels alcaldes, han fet trampa. Per qui no sàpiga com funciona un ajuntament, cal saber que els alcaldes tenim competència per dictar Decrets d’Alcaldia. Decrets que serveixen per dictar ordres, establir condicions, recolzar actes, etc., però perquè un Decret sigui vàlid, sempre ha de tenir el vist i plau del secretari de l’ajuntament que és qui dona fe, de la seva validesa, i compliment de la legalitat vigent. I per això, se li posa una numeració correlativa, als decrets anteriors. I tot seguit s’inscriu en el Llibre de Decrets que tots els ajuntaments  tenen.

Doncs, bé, he pogut saber i comprovar, en alguns dels casos de la comarca i comarques veïnes, que els suposats Decrets signats i enviats pels Alcaldes, no han estat inscrits en el Llibre de Decrets, i per tant NO TENEN CAP VALIDESA LEGAL. Son simples papers, o escrits, equivalents a un comunicat de premsa o a una carta personal, però que mai constaran en la documentació oficial del municipi. Considero greu aquesta manera de procedir per quan s’enganya als ciutadans del municipi, i amb ells a tot el poble català. Significa, també, que han fet un paper simbòlic, una pantomima, que deixa per terra la serietat que ha de tenir un càrrec institucional. Si es vol demostrar un desacord, es fa amb totes les condicions, i no per la porta del darrere. Hem d’afegir aquest fet, a tants altres errors comesos, que no diuen res a favor del que ha estat la trajectòria del país, durant molts i molts anys. Es perd credibilitat, de cara en dintre, i sobretot de cara en fora, perquè les imatges d’un conflicte en el Parlament, s’hi afegiran les imatges de centenars d’alcaldes, molts dels quals, han fet veure que signaven una cosa, i n’han fet una altra. No em sembla gens honorable, ni valent ni apropiat. S’envia un missatge als ciutadans d’actuar amb “astúcia” ?, o amb tripijocs , per fer veure una implicació, molt diferent, a la que es dona.  En propers articles, donarem compte d’alguns altres errors. I que quedi clar, que tots ells, no justifiquen ni compensen, els immensos errors comesos pel govern central, i molt especialment pel PP, causa principal, de la situació en la que estem immersos. D’això , també en parlarem , ben aviat.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?