Sunday, September 24, 2017

 

ACCIÓ - REACCIÓ - art. El 9 NouACCIÓ – REACCIÓ.
Fer un pols a l’Estat, requereix molta més preparació, molt més temps, molts més arguments que els utilitzats pels partits independentistes.  I sobretot, disposar d’una base social ,molt més àmplia que la que tenen, a dia d’avui.  S’ha volgut actuar de pressa i corrents, i les presses mai son bones conselleres, per assolir els objectius perseguits. Tot sovint s’apel.la als exemples de Quebec i Escòcia, sense especificar l’enorme distància , en quan a mètodes, preparatius i posades en escena. Res a veure aquests casos, amb el nostre.
En anteriors ocasions, en aquestes mateixes pàgines, ja he exposat l’enorme desequilibri de forces entre un Estat, i una regió, per molt nació que sigui.  I Catalunya és una nació, no hi ha cap dubte, tot i les controvèrsies i conflictes que alguns han buscat en aquesta denominació. Però, una nació , per esdevenir Estat, ha de tenir en compte la realitat interna, i per descomptat, l’externa. Tant la més propera, l’Estat espanyol, com la de conjunt, Unió Europea. Ja res és igual que abans, perquè la dependència és tant gran, respecte una, com respecte de l’altra.
Aquí ,s’ha cregut que forçant les lleis, forçant la realitat, es podia construir un relat / un somni , i fer-lo realitat. No s’ha esperat a tenir una majoria social, suficient, ni unes forces parlamentàries àmplies, ni una legalitat més favorable. S’ha decidit el moment, no en funció de les possibilitats, sinó dels desitjos, o pitjor encara, de les conveniències d’algunes persones i partits. En comptes de construir la casa pels fonaments, s’ha començat, per la teulada. No hi havia cap possibilitat d’acabar bé.
En el meu llarg període de diputat ,en el Parlament de Catalunya, vaig poder participar en la elaboració del nou Reglament. Un Reglament que ve a ser la Carta Magna del Parlament en quan a usos i costums, fet per perdurar, per molts i molts anys. També vaig participar directament en l’elaboració de l’actual Estatut d’Autonomia, impulsat pel president Maragall. Tant un document com l’altre, establien unes regles molt clares per ser modificats, renovats o canviats. No vàrem inventar res, és propi de la majoria de Parlaments de països democràtics.
Tota llei feta per durar, s’ha de fonamentar amb un ampli consens. I igual consens es necessita per modificar-la. D’aquí que establíssim la necessitat dels dos terços per dur a terme aquests canvis. Doncs bé, en les sessions del 6 i 7 de setembre, Junts x Sí i la CUP, varen trinxar la legalitat catalana, com mai s’havia fet en la nostra història contemporània. Varen acordar que amb 72 diputats, podien emprendre accions que en necessitaven 90. I ho varen fer, sense atendre els informes, per unanimitat, dels lletrats del Parlament ( un dels quals ,ex secretari general d’ERC), ni tampoc del Consell de Garanties Estatutàries, elegits pels grups parlamentaris catalans.
Es a dir, els dies 6 i 7 de setembre passaran a la nostra història col·lectiva, com les jornades en que es va trencar la legalitat catalana, per emprendre una acció completament il·legal. Ja no per trencar amb la Constitució espanyola, sinó amb la pròpia del nostre país. Davant una acció com aquesta, és va deixar lliure la reacció de l’Estat. Se li varen donar els arguments ideals, per posar en marxa les accions destinades a restablir l’estat de dret. Conscients del greu error comès, el govern de la Generalitat, va intentar implicar els alcaldes en aquest salt endavant, demanant pronunciaments a favor del referèndum, i cedint locals electorals, quan mai els alcaldes han tingut cap mena d’implicació en les votacions. Els alcaldes no posen ni treuen urnes. La llei els deixa al marge de qualsevol implicació, i en canvi, aquí se’ns ha volgut imposar una activitat impròpia del càrrec.

El Vice President, Junqueras, màxim responsable del dispositiu del referèndum, havia promès, una votació “com sempre”. Uns termes que ha dit i repetit dotzenes de vegades, sense haver sospesat l’immens poder de l’estat de dret. Greu error, perquè per fer un pols a un Estat, en primer lloc no has de trencar amb l’estat de dret. I aquí, s’ha fet, no solament trencant amb la legalitat espanyola, sinó també amb la catalana. La única sortida viable i raonable és convocar eleccions al Parlament de Catalunya, promovent el canvi de lideratges aquí, per després canviar els del govern central i aconseguir sentar-se per acordar un nou encaix de Catalunya dintre d’Espanya, en el marc d’una modificació de la Constitució. Això, volem votar.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?