Tuesday, August 01, 2017

 

RESPONSABILITATS COMPARTIDES - art. Nació Digital SolsonaRESPONSABILITATS COMPARTIDES.
El llarg i tortuós camí del procés independentista, deixa , cada dia, noticies increïbles, pel que tenen de desconeixement de la realitat, i sobretot de la legalitat vigent. No entenc com un president i un vice president poden ignorar , de manera tant flagrant, com funcionen les institucions del país, i les responsabilitats de cada membre del govern, sigui polític o funcionari.
Vaig quedar bocabadat, davant l’afirmació del vice president Jonqueras, demanant ( perdó, exigint) que a partir d’ara el Tribunal Constitucional, i els Tribunals ordinaris, només demanin responsabilitats a ell, o a ells ( Consell Executiu) , i deixin en pau als funcionaris ????
Sorprenent, increïble, que un ex alcalde, pugui fer afirmacions com aquesta. Qui es creu què és ? Com pot fer creure que un polític pot decidir i actuar, sense el concurs dels funcionaris pertinents ? On s’ha vist que un polític tingui mans lliures per fer i desfer, sense la supervisió, control i vist i plau del funcionari de torn ? Precisament si per una cosa serveixen els funcionaris és per a garantir que les decisions polítiques tinguin cobertura legal. Tant difícil és entendre aquesta funció ? Es que d’alcalde, feia i desfeia a la seva voluntat sense funcionaris?
Davant de declaracions com aquestes, jo no sé si és que ens prenen per ignorants, per rucs totals, o és que viuen una altra realitat i la volen imposar a la resta de mortals. Ja entenc que estiguin preocupats per les actuacions del govern central, en matèria judicial, anant contra polítics i funcionaris que no acatin els preceptes constitucionals, però intentar treure uns per evita’ls-hi problemes, és pensar amb els peus.
Cap dels qui tenim càrrecs institucionals podem actuar sense la supervisió i control del funcionari de torn. Es lògic i és un dels fonaments de l’estat de dret. D’aquí la gran importància del cos de funcionaris municipals, autonòmics o estatals. Tots ells han jurat fidelitat a la Constitució quan accedeixen al càrrec, i tots ells han de garantir actuar sota aquest principi elemental. Qui el trenqui, serà portat davant els tribunals, i rebrà la sentència que li correspongui a la gravetat de l’acció comesa, per acció o omissió. No hi ha excuses, no hi ha revolts ni dreceres. Aquí i en qualsevol lloc del món democràtic.
Doncs bé, el Sr. Jonqueras pretén actuar, deixant els funcionaris al marge. Ho sento, però això qui hagi fet primer de bàsica, en política, sap que no és possible. I fa vergonya haver-ho de recordar.
Cap Alcalde pot ordenar un pagament sense el vist i plau del secretari, de l’interventor i del tresorer. Cap acte legal, pot tirar endavant, sense informe, dictamen o resolució motivada , del funcionari corresponent....i si això passa en els ajuntaments, igual trajecte segueixen les actuacions a nivell de govern autonòmic i govern central, de manera que els funcionaris son elements essencials i indiscutibles de la funció pública. I d’aquí la seva  rellevància en el procés independentista en que alguns polítics volen saltar-se la legalitat vigent. Sense funcionaris. Impossible, i amb els funcionaris, encara menys, perquè exigiran el compliment de la legalitat.

En resum, en aquest tema, com en tots els altres, la responsabilitat de l’acció de govern és sempre compartida, entre polítics i funcionaris. I ni que un vice president ho vulgui canviar, no pot ni podrà. Tant evident, tant sabut per tothom que fa vergonya haver-ho de recordar. De fet, com tantes altres coses, però quan es canvia el guió cada dia, alguns perden la noció del temps i de la realitat. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?