Monday, August 07, 2017

 

LA SENSIBILITAT PELS ANIMALS- art. Nació Digital SolsonaLA SENSIBILITAT PELS ANIMALS.
Estem assistint, a una autèntica revolució, a favor dels drets dels animals, i qui no ho vulgui veure és que no segueix les noticies , en multitud de mitjans de comunicació, en les quals els animals hi tenen un protagonisme evident.
Figuren , en primer lloc, les reaccions que provoquen els maltractaments en les múltiples i variades, variants. La darrera, la tenim en una “tradició”valenciana de fer concursos d’esforç d’arrossegament, per part de cavalls. Aquest concurs consisteix en posar càrregues enormes, que els cavalls han de portar d’un indret a l’altre, per demostrar la seva força. Com en tot concurs, hi ha bones i males maneres, i entre les males hi figuren tota mena de cops, per fer tirar endavant, el cavall.
A les Illes, han decidit prohibir les Corrides tradicionals, per altres espectacles sense la mort de l’animal, ni l’ús de banderilles i picadors. La nova llei ha estat recorregut davant el Constitucional i veurem quina decisió pren el Tribunal.
Podria enumerar una dotzena més de decisions recents, en ordre a prohibir determinades “tradicions”, impròpies d’aquests temps i de la major sensibilitat, envers el sofriment, sigui en persones o en animals.
Anem en la bona direcció però convé, assegurar primer, els avenços aconseguits abans de tirar endavant noves normatives de molt difícil compliment. M’explico. En el conjunt d’Espanya, l’any passat es varen abandonar 137.000 animals domèstics, entenent per a tals, només gossos i gats. Concretament es varen comptabilitzar 104.501 gossos, i 33.330 gats. Una xifra enorme, a la qual hi hauríem de sumar desenes de milers més, si hi afegíssim altres animals “domèstics” no considerats com a tal per la llei vigent.
La immensa majoria no portaven xip, de manera que era impossible saber qui els havia abandonat, o si s’havien escapat. Aquí, tenim un primer repte a resoldre, abans d’emprendre noves actuacions legislatives. Ordenem el que tenim, sensibilitzem a la gent, i sancionem les conductes delictives. Aquesta ha de ser la prioritat.
I mentrestant, avancem en la protecció, repartint les responsabilitats entre les diferents administracions, començant per la pròpia societat per mitjà de les entitats i associacions animalistes, recolzades en potents campanyes publicitàries i d’educació, a tots els nivells. I una de les més essencials és no provocar el rebuig a la presència dels animals en el carrer, portant-los lligats, amb morrió si així ho requereix la raça del gos, i recollint els excrements, en tot lloc i moment.
No exagero si afirmo que aquest és un dels principals problemes a resoldre, a la vista de l’increment enorme de gossos , en pobles i ciutats. Si volem que tothom apreciï i encaixi la convivència, no ha d’haver-hi comportaments incívics. De moment, estem lluny de fer-ho realitat. Comencem per aquí.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?