Friday, July 14, 2017

 

PATRIMONI EN PERILL- TRIBUNAL DE CUENTAS - art. blogesfera socialista

PATRIMONI EN PERILL- TRIBUNAL DE COMPTES.
Les butxaques ,sempre han estat un bon motiu de preocupació per a tots els que es dediquen a la política. Sigui perquè alguns les han volgut omplir, mitjançant pràctiques corruptes, sigui per por a que els hi buidin, per sentència judicial. En tot cas, és un dels elements sensibles, a l’hora de prendre determinades decisions.
I així ho ha entès el govern central, i actua , en conseqüència. Aquesta història o llegenda urbana de que Madrid no se n’entera de les coses, o dorm a la palla, és això, una llegenda urbana, o una autèntica ruqueria. La realitat és que en astúcia, experiència, coneixement de la legislació, i de les males pràctiques, es fa molt difícil trobar-los desprevinguts, de manera que qui cregui ser més llest que ells, va errat.
Faig aquest preàmbul, a la vista de la destitució del Conseller Baiget, i de tot un munt de reaccions que s’han produït, i que denoten una autèntica preocupació en tots els càrrecs del govern, tant els de primera, com els de segona fila. No en va, tira endavant la petició del Tribunal de Comptes, d’investigar els pagaments de la consulta del 9 N, per reclamar-los als condemnats, -Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau.
Explico una mica, com funciona el Tribunal de Cuentas, del Reino de España. Cada administració té el seu propi organismes supervisor i controlador dels comptes. En els ajuntaments hi ha els interventors, i la Comissió Especial de Comptes. A la Generalitat, la Sindicatura de Comptes, i a nivell d’Estat, el Tribunal de Cuentas. Com és lògic, aquest Tribunal té potestat per intervenir en tot el territori espanyol. Ho dic perquè en algun moment, algú ha pretès que no es podia ficar en despeses catalanes, que només afecten a Catalunya. Error. El Tribunal té jurisdicció estatal.
Bé, doncs. Anem al gra. Quan en alguna administració, per denúncia, o per actuació d’ofici es comprova una mala praxis comptable, amb resultat de perjudici a les arques públiques, el Tribunal pot obrir investigació per determinar perjudicis , causes, protagonistes i recuperació dels danys causats. Aquesta via d’actuació és extraordinària i diferent de la judicial, per quan se situa per damunt i pot tancar per ella mateixa la causa oberta.
Posem l’exemple de la consulta del 9 N. Per les investigacions fetes, s’ha arribat a la conclusió de que aquesta consulta va costar 5,17 milions d’euros a la Generalitat. Com que era il·legal, vol dir que la despesa constitueix una malversació de fons per aquest import, i per tant, obliga el Tribunal a buscar el seu retorn a les arques autonòmiques. Qui ha de pagar ? Doncs, els organitzadors de la consulta. Hi ha tres condemnats, bé, amb Francesc Homs, quatre, de manera que el Tribunal els hi pot reclamar pagar solidàriament el cost de la consulta.
I la via del Tribunal és molt contundent i ràpida. A la que tanqui provisionalment les diligències, obliga als encausats a dipositar un aval per l’import a pagar, o deixar com garantia bens immobles, per aquest valor. Si la resolució final fos d’absolució, se’ls hi retornarien els avals, i sinó es farien efectius, de manera que no hi ha escapatòria possible. Es més, el deute pendent, es va incrementant cada any, amb els interessos corresponents.
No estranya, doncs, que alguns Consellers, estiguin preocupats pel futur del seu patrimoni. El poden perdre ben fàcilment si tiren endavant un referèndum unilateral. Si per la consulta del 9 N parlem de 5,17 milions, pel referèndum l’import pot ser encara una mica superior.  
Amb la legalitat no s’hi juga, i ara mateix el govern central acaba d’informar als alcaldes de les sancions , per cessió de dades del padró municipal, per elaborar el cens, o altres informacions protegides per la llei electoral o per la de protecció de dades. Recorda que es poden imposar multes de fins a 600.000 euros, en cas d’incompliment de la llei.
En resum, a banda de les actuacions judicials , lligades a l’incompliment de les lleis vigents, hi ha una altra derivada, relacionada amb el diner públic i que pot comportar l’acusació de malversació de fons, amb la corresponent obligació de retornar els imports gastats, de manera il·legal. En aquest cas, qui hagi incomplert la llei, es veurà obligat a respondre amb el seu patrimoni personal, el danys causat. Atenció als moviments dels propers dies. Seran dignes de seguiment.                                                                                                                                                                                                                                             << Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?