Friday, June 02, 2017

 

BUTLLETÍ MUNICIPAL - INFORMEM- PSC -BORREDÀ NÚM. 7 - JUNY 2017


BUTLLETÍ INFORMEM – COMPROMÍS X BORREDÀ –PSC- NÚM.7 – JUNY 2017.     EDICIÓ DIGITAL

DONACIÓ ARXIU PERSONAL, JOAN ROMA CUNILL.
L’alcalde de Borredà, Joan Roma i Cunill, ha donat el seu arxiu personal ,al poble de Borredà, i en la seva representació a l’Ajuntament . L’Ajuntament l’ha acceptat i la cedit en dipòsit a l’Arxiu Comarcal del Berguedà, on serà ordenat, preservat i posat a disposició de la gent interessada en la seva consulta.
Aquest arxiu es composa d’uns 12.000 documents, que van des de la seva estada i activitats a Berna ( Suïssa) , entre els anys 1972 i 1979, on va co-presidir l’entitat  Casa Nostra de Berna, a més de ser redactor de la revista Plançó, portaveu de les organitzacions catalanes a Suïssa, i altres càrrecs culturals i polítics.
L’arxiu aplega també la trajectòria de prop de 30 anys de coordinador de la Comissió de Festes de Borredà, així com l’activitat política , en tant que Regidor des de l’abril de 1979 fins 1991, en que assoleix el càrrec d’Alcalde, fins a data d’avui.
I en tant que dirigent del PSC, figura el recull de premsa de tots aquests anys, així com l’activitat duta a terme durant 4 legislatures, com a Diputat al Parlament de Catalunya.
Tota aquesta documentació es troba a les dependències de l’Arxiu Comarcal, sent la primera que rep d’un polític en actiu, amb la confiança que d’altres donin el mateix pas, i s’aconsegueixi agrupar en un mateix lloc, documentació acreditativa d’una part de la nostra història personal i col·lectiva.

CATÀLEG DE SERVEIS –DIPUTACIÓ DE BARCELONA – 40.000,00 EUROS.
Cada any l’ajuntament presenta una vintena de peticions de subvenció a la Diputació de Barcelona, en el marc de que s’anomena Catàleg de Serveis. El conjunt d’ajuts aconseguits aquest any, suma un total de 40.000,00 euros, tot i que n’hi ha que no poden quantificar perquè consisteixen en ajuts tècnics, d’ajuda al manteniment de serveis municipals.
Algunes de les peticions més interessants fan referència a poder comprar un nou desfibril·lador, en aquest cas, portàtil que inicialment es posarà a les piscines municipals i després anirà al centre cívic de la gent gran. Més endavant, decidirem si el convertim en fix, per posar-lo a la zona esportiva.
Una altra subvenció important és la de 5.200 euros, destinada a la compra d’un vehicle elèctric o mixt. A finals de setembre anirem a una fira a Barcelona on hi haurà tota la col·lecció de vehicles elèctrics i híbrids, com per poder pensar en quin podria ser el millor per les nostres necessitats.
Altres ajudes van destinades a poder dur a terme activitats esportives, culturals, de fires, festes, etc. En resum, gràcies a aquestes aportacions l’ajuntament pot ajudar a d’altres entitats, o organitzar directament activitats al llarg de l’any.
També ens permeten millorar el coneixement de tot el que tenim , mitjançant ajudes tècniques,destinades a fer Inventari complert del Patrimoni Municipal, o el Catàleg de camins públics. En fi, un ajuntament petit sense les ajudes de la Diputació quedaria molt limitat en les seves funcions, i d’aquí que cada any tinguem un especial interès en demanar tot allò que considerem important.

TRASLLAT INSTAL.LACIONS TV CABLE.
D’aquí a pocs dies quedaran acabades les obres de trasllat de les instal·lacions de TV x cable que tenim a la zona de La Serra del Toniet, i que passaran a la finca municipal de Cal Gall, on ja hi tenim el dipòsit d’aigua.
En aquesta finca hi concentrem una part dels serveis municipals ( aigua i televisió) i l’hem llogat a les operadores de telefonia mòbil. Precisament volem concentrar-les totes en aquest sol punt, i desmantellar les que hi ha en el punt actual.
Fet el trasllat, es procedirà al tancament perimetral de la finca, per raons de seguretat i protecció de les instal·lacions.

SERVEI DE WI-FI GRATUÍT A LA ZONA ESCOLES I PISCINES.
La setmana vinent entrarà en funcionament un servei de wi – fi gratuït, a tot l’espai situat a l’entorn de les escoles i piscines. L’ajuntament ha contractat aquest servei a l’empresa Inforber de Berga per tal de facilitar un servei tant essencial com és el d’Internet. A més , vistes les dificultats de connexió en alguns moments, aquesta serà una bona alternativa a les dificultats.
El servei complirà tots els paràmetres d’ordre legal i tècnic que requereix un servei públic com aquest, amb el registre dels usuaris, i el compliment dels preceptes legals. Més endavant estudiarem la possibilitat d’oferir un servei semblant en algun altre punt del nucli urbà. De totes maneres, l’espai elegit és prou ampli i ben situat com perquè sigui utilitzat pels alumnes de l’escola i de fora, així com pels visitants i turistes que venen al poble.
Cada vegada és més indispensable disposar de connexió a Internet, i aquesta era una de les deficiències que hem volgut resoldre, amb l’entrada en servei d’aquesta tecnologia.

PISCINES 2017.
Des del 24 de juny i fins el 3 de setembre les piscines municipals estaran obertes, des de les 10.30 fins a les 20 hores, amb els mateixos preus i condicions que han regit els darrers anys.
Que tothom llegeixi bé les normes de conducta i les condicions per fer ús de les piscines, especialment per a les famílies amb nens petits.

CICLE INFANTIL.
Acabada l’etapa de preinscripcions al cicle infantil ( de 1 a 3 anys), el proper mes de setembre iniciarem aquest cicle amb dos primers nens, i a partir de gener amb un tercer. Tots ells estaran a càrrec d’un TEI ( tècnic /a educació infantil) coordinat amb l’equip docent de l’escola.
La contractació del TEI anirà a càrrec d’un procés de selecció, per part de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà, i tindrà les mateixes condicions i horaris que el TEI de Vilada. Per això, les dues escoles formen part a la ZER – Berguedà – centre.
Informem que en qualsevol moment es poden incorporar al Cicle infantil altres nens que arribin al poble, o no s’hagin inscrit en aquesta primera tanda. I si algun interessat vol veure les instal·lacions ho pot demanar a la directora de l’escola, o a la regidora d’ensenyament de l’ajuntament.
La contractació del TEI va a càrrec de l’ajuntament, i el pagarem amb una aportació del pla d’ocupació de la Diputació, amb les quotes del pares, i la resta anirà a càrrec del pressupost municipal.

SENYALITZACIÓ TURÍSTICA.
En els propers dies, es procedirà a canviar els rètols indicadors del Gorg del Salt, i també el del Pont de Sant Joan / Camí dels Graus, ja molt malmesos pel pas dels temps. També es col·locaran tres nous rètols indicatius del Gorg del Salt, per facilitar les visites de la gent que ve al poble.
I en el cas del camí al Gorg del Salt, es millorà algun dels seus trams, tot i deixar clar que no es poden fer determinades actuacions en un espai natural, que ha de mantenir precisament la seva naturalitat.
Més endavant, procedirem a substituir l’actual fulletó turístic per un altre més decantat cap a l’ús de les noves tecnologies. Precisament hem aconseguit en el Catàleg de Serveis de la Diputació una subvenció que permetrà aquesta substitució, de la mà de l’empresa Dinamitzadora del Patrimoni que s’encarrega de les visites guiades als monuments restaurants per la Diputació de Barcelona, com és Rotgers.

MILLORA ENLLUMENTAT PÚBLIC.
Des de fa tres anys, anem canviant els punts de llum tradicionals per altres de led, per aconseguir estalvi energètic i econòmic. Aquest any, procedirem a canviar 26 punts de llum de faroles amb braç metàl·lic , per bombetes de led.
També s’ha substituït el pal amb focus tradicionals, per un altre metàl·lic amb tres braços, per il·luminar millor l’aparcament de la plaça del cementiri, i el camí que hi porta, on hi ha una illa de contenidors. D’aquesta manera hem aconseguit una millora substancial d’aquest espai.
Totes aquestes innovacions s’han pogut dur a terme gràcies a subvencions de la Diputació de Barcelona, aconseguides en el marc del Catàleg de Serveis. Queden les dues darreres fases ( anys 2017 i 2018) per tenir tot el nucli urbà adaptat al nou sistema lumínic.

ACTUACIÓ CONTRA PLA FORMIGUES – ZONA NORD.

En els darrers anys diversos propietaris de vivendes situades a la zona nord, properes a la zona esportiva, varen observar una progressiva invasió de formigues molt, molt petites, que es concentraven en algunes parts de la casa i produïen danys considerables, en algunes de les seves instal·lacions.
Demanat ajut a l’Ajuntament, es va procedir a tramitar una petició d’estudi a la Diputació de Barcelona i amb aquest informe, es va buscar una empresa especialitzada que ens assessorés per veure com calia actuar.
L’empresa elegida, amb experiència en casos semblants, és NETAR, i ha dut a terme les primeres actuacions, en la zona més afectada i en un ampli radi , per prevenir de cara el futur. També l’ajuntament l’ha contractada per actuar sobre les zones enjardinades i zona esportiva.
Casos similars han tingut lloc en alguns altres municipis i és quan comença el problema quan s’hi ha d’actuar, com hem fet aquí. Confiem en que l’aplicació de les mesures proposades donin el resultat esperat, com així ha passat en altres indrets.

SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT.
Periòdicament informem de la situació econòmica, i avui podem confirmar la bona salut de les finances municipals, sobretot pel fet d’haver pogut cobrar la major part del deute de la Generalitat. Concretament hem ingressat 260.000,00 euros, dels 320.000,00 que ens devia, i això ha permès alleugerir les tensions de tresoreria que patíem .
Aquesta transferència també ha motivat que la pòlissa de crèdit que tenim amb Banc Sabadell que era de 150.000 euros, passi a una de 100.000. I a dia d’avui la tenim per estrenar. Només la farem servir si surt algun imprevist que ens obligués a utilitzar-la, sinó, no la tocarem.
En quan als crèdits amb Catalunya Caixa, estem a corrent de pagament i també amb els de la Diputació de Barcelona. I aquest any, amortitzarem dos dels crèdits demanats 10 anys enrere, de manera que l’endeutament continuarà baixant, tot i tenir-lo a un nivell molt raonable. En resum, som un ajuntament ben gestionat, i totalment al dia en els pagaments a personal i proveïdors.

SUBVENCIÓ PER LA COMPRA DE BANCS PER A L’ESGLÈSIA.
En la junta de govern local del mes passat, vàrem acordar concedir una subvenció de 5.000,00 euros, per la compra de bancs , destinats a substituir els vells ,de l’església parroquial.
Mn. Melitó Tubau, com a rector de la parròquia ens va fer arribar una petició de subvenció d’un 50% del cost de renovació de 20 bancs de la nau central de l’església, i l’equip de govern vàrem considerar adequat concedir aquesta subvenció.
L’església tot i ser un edifici privat, fa funcions públiques, en moltes ocasions quan l’ajuntament o altres entitats del poble organitzen activitats . Es cert que hi ha un bon nombre de bancs molt envellits pel pas del temps o per tenir corcs, i s’ha de procedir a la seva substitució.
Es per aquest motiu que hem considerat adient concedir aquest ajut, amb la voluntat de fer possible, estrenar vint bancs , coincidint amb la festa de la Patrona.

MILLORA COBERTURA INTERNET I MÒBIL.
Tot i que no és competència de l’ajuntament, el servei d’Internet i telefonia mòbil, hem hagut d’intervenir múltiples vegades, en els darrers vint anys, per reclamar un més segur i millor servei, per part de Telefònica.
Aquestes gestions, queixes i denúncies s’han tramès a l’empresa, a la Generalitat, Govern Central, i altres organismes i entitats de defensa dels consumidors i usuaris. No és fàcil arribar a les més altes instàncies quan es tracta de grans operadores, i per això, en diferents ocasions ho hem fet per mitjà de parlamentaris o delegació del govern, com ha estat el darrer cas.
Fa pocs dies, ens varen confirmar millores importants en seguretat i instal·lacions, a la zona del repetidor de Puigdon, situat en el terme municipal d’Alpens. Aquestes actuacions ens les havia promès el delegat de relacions institucionals a Catalunya de la Companyia Telefònica, i en aquesta conversa, es varen confirmar.
Esperem, doncs, un puntual i continuat servei d’Internet i telefonia mòbil, d’una de les empreses més essencials per poder operar des de qualsevol punt del poble i terme municipal. I sinó, tornarem a actuar, fins arribar a les més altes instàncies per garantir el servei que ens mereixem.

Borredà, juny de 2017.
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?