Tuesday, June 06, 2017

 

ANDALUSIA. EXPERIÈNCIA PIONERA MOLT INTERESSANT - art. Nació Digital Solsona

ANDALUSIA: EXPERIÈNCIA PIONERA MOLT INTERESSANT.
Ficats en el maremàgnum del procés, aquí, i de la corrupció, a tot arreu, deixem passar notícies que tenen un gran significat pràctic, sobretot pels qui militem en el partit socialista. A Andalusia s’acaba de proposar una experiència realment important, de cara el futur dels joves i la seva formació universitària.
La proposta va en el sentit de que tots els estudiants paguin el primer any de matrícula, excepte aquells que hagin aconseguit una beca, per manca de recursos econòmics, i a partir d’aquesta primera matrícula, podran tenir-la gratuïta tots els anys en que aprovin totes les assignatures del curs, de manera que els bons estudiants, poden haver de pagar, el primer any, i cap més.
D’això se’n diu, política intel·ligent, i progressista, clarament innovadora en un món en que hi ha mandra a experimentar noves polítiques i noves maneres de facilitar la formació a un sector de tant vital importància com son els joves. El cost d’aquesta proposta puja un total de 29 milions d’euros per curs, quan el pressupost global de les universitats andaluses és de 1.400. En resum, un 2 % del pressupost.
Vull remarcar aquest fet , pel que té d’innovador, però sobretot per l’esperança de que altres autonomies puguin copiar-la i estendre-la a la resta del país. Tots coneixem les dificultats de moltes famílies per fer front a les matrícules universitàries, especialment si a la família hi ha dos o més estudiants. I tots coneixem el cost enorme d’aquelles famílies que no tenen la universitat a casa, i han de pagar els costos de residència i transport cap a les universitats.
També suposa una bona manera de demostrar com es pot encaixar una proposta, petita en import, al costat d’un gran pressupost. Segur que la mesura obligarà a retallar per altres indrets, però no tant vitals com per posar la qualitat i continuïtat en perill. Pel que he pogut llegir, la proposta ve acompanyada d’un detallat informe que deixa clara l’aposta per la qualitat i la intocabilitat dels elements claus de les universitats.
Es força comú, elaborar pressupostos de manera automàtica, i fins i tot jo diria rutinària, en els quals hi figuren partides “ de sempre”, perquè sempre s’ha cregut oportú. Però, és en un munt de petits detalls d’on es poden treure despeses que poden ser eliminades a favor d’altres molt més prioritàries.
En resum, en temps de crisis, en temps de dificultats pels sectors més desfavorits, és quan toca buscar formules innovadores per facilitar l’encaix a la societat. Aquesta d’Andalusia m’ha semblat especialment rellevant, perquè no em consta estigui vigent en cap altre indret, no solament d’Espanya, sinó d’arreu del món.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?