Wednesday, April 05, 2017

 

EL PROJECTE MODIFICAT DE L'EDAR - BORREDÀ.- ES POT CONSULTAR DES D'AVUI MATEIX.

ES POT CONSULTAR EL PROJECTE MODIFICAT DE L’EDAR – BORREDÀ
Des d’avui, dia 5 d’abril de 2017, tothom qui estigui interessat pot consultar el Projecte modificat de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals ( EDAR), entrant a l’adreça electrònica següent: http://borreda.eadministracio.cat .
Aquí estareu a la SEU ELECTRÒNICA. Cliqueu a Portal de la Transparència, i d’aquí aneu al punt 7. I concretament en l’apartat 7.4 corresponent a Obres Públiques i Infraestructures, hi trobareu el PROJECTE MODIFICAT DE L’EDAR.
Una altra via per accedir-hi és per la web municipal : borreda.net , en la qual hi ha un link que porta cap aquest Portal de la Transparència.
Salutacions cordials.
Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà

Borredà, 5 d’abril de 2017.





<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?