Wednesday, March 15, 2017

 

APROVAT EN JUNTA DE GOVERN LOCAL - EL PROJECTE REFORMAT DE L'EDAR DE BORREDÀ

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL , APROVA EL PROJECTE REFORMAT DE L’EDAR – BORREDÀ
En data d’avui, dimecres dia 15 de març a les 9 del matí, s’ha reunit la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Borredà, en sessió extraordinària, per estudiar, debatre i votar l’informe del tècnic municipal, sobre el PROJECTE REFORMAT DE L’EDAR DE BORREDÀ.
Per unanimitat, s’ha aprovat el projecte reformat presentat per l’ACA, en la sessió de constitució de la Comissió de Seguiment de l’EDAR, el passat dimecres dia 8 de març d’enguany.
I perquè consti signa el present escrit a Borredà el dia 15 de març de 2017.
L’Alcalde – President, Joan Roma i Cunill

Nota: La secretària de l’Ajuntament redactarà i tramitarà el certificat oficial d’aquesta sessió extraordinària de la JGL , al llarg del dia d’avui. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?