Friday, February 24, 2017

 

LA COMPLEXITAT, NO ES POT OBVIAR- art. Regió 7


LA COMPLEXITAT,  NO ES POT OBVIAR.
Em produeix una forta decepció i inquietud, la improvisació i manca d’informació sobre el promès i compromès referèndum d’autodeterminació , pel que fa els preparatius i exigències, cas que realment, es vulgui o es pugui, dur a terme. Ho he dit en aquestes mateixes pàgines, estic convençut que el referèndum no tindrà lloc. Sigui per decisió dels propis promotors, o per impediment del govern central.
Però, res denota tant la improvisació i desgavell, com anunciar un referèndum d’autodeterminació per a finals de setembre o, fins i tot pel juny, i no tenir cap guió ni calendari establert. Sense ànims de voler ser exhaustiu i no cansar al lector, faré un breu resum de la immensa complexitat que té un procés electoral.
En primer lloc, cal disposar d’un cens electoral, legal i fiable. El que fem servir prové de l’Instituto Nacional de Estadística ( INE), depenent de l’Estat. Aquest cens s’envia a tots els ajuntaments per a la seva exposició pública, per informar als ciutadans, de qui té dret a vot, i recollir al·legacions, esmenes, etc. Retornat el cens, es rectifica, i s’aprova, per a continuació enviar les targetes censals a cada ciutadà. S’ha de tenir en compte els votants, dintre del país, i dels de fora ( estranger), uns 200.000 a tot el món. Ara bé, en aquest cas, convé tenir presents els residents a la resta d’Espanya ( unes quantes desenes de milers, més).
Tot seguit, es demana als ajuntaments la disponibilitat de locals, per a la votació, en concret, però també pels actes electorals a realitzar per part dels partits polítics. Igualment es demanen els espais per col·locar la propaganda. Nou intercanvi, d’informació i documentació, entre les administracions competents.
I el mateix es fa, respecte el material electoral de caire general que l’Estat entrega als ajuntaments: cabines de votació, urnes, senyalització, etc. Aquest material és propietat de l’Estat, i cedit als ajuntaments, que en son dipositaris, i prou.
A continuació i quan ja es vol iniciar el compte enrere del procés electoral, s’han de constituir les Juntes Electorals. En primer lloc la Central, conformada per un Jutge, de president,un secretari judicial, i vocals, de partits polítics. Tot seguit, la resta de Juntes Electorals de Zona, tantes com partits judicials té el país, conformades a imatge i semblança de la Central. En aquests casos, la imbricació de l’estament judicial, és essencial, per quan es transforma en la garantia de la netedat electoral, i el compliment de les normes legals.
Segueix el calendari, amb la notificació als ajuntaments, de les normes i calendari electoral, amb el secretari com a representant de la Junta, i un representant de la pròpia administració local, encarregats de la infraestructura material i legal, del procés electoral. Es a la seu municipal on tindrà lloc l’elecció de les meses electorals, fent ús d’un programa informàtic, posat en marxa, en el dia establert, davant tot el Consistori municipal, reunit en Ple.
Finalment, el dia electoral, tot ha de seguir la normativa establerta, respecte el material, personal, i desenvolupament de l’acció de votar, amb el recompte i notificació dels resultats, per via de les Juntes electorals.
Hi ha passos intermitjos, i altres detalls, que per raó d’espai no puc exposar, però de tot plegat en resulta, la necessitat de disposar de 20.000 funcionaris, entre Administració Judicial, Administració Local i Autonòmica, i prop de 75.000 ciutadans, per formar part de les meses electorals, de forma oficial o com a suplents ( 8.181 meses).
Tingut en compte, tot aquest dispositiu de personal – funcionari, i polític, al servei de la legalitat vigent, també els membres de les meses, estan supeditats al compliment de la legalitat vigent i no de la improvisada/ suplantada, com alguns pretenen. Queden encara elements substancials que ningú ha explicat, com si es vol deixar votar als ciutadans de la UE, empadronats a Catalunya, o els d’altres països, en funció dels anys de residència, etc. Per no tenir, ni tant sols tenim pregunta a fer. Com tampoc, percentatge vàlid o suficient de participació, o de resultat....En resum, si es vol seguir el calendari normal i habitual per un procés electoral, estem ja fora de termini,de cara el setembre. Si es volgués fer al juny , és propi d’un autèntic deliri, inimaginable i impossible. A no ser que es vulgui convocar, sabent que no tindrà lloc. Aleshores, no fa falta res més que un simple anunci.  << Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?