Thursday, February 23, 2017

 

INFORME SOBRE MAL FUNCIONAMENT MOVISTAR- TELEFONICA - BORREDÀ


INFORME SOBRE MAL SERVEI DE MOVISTAR – TELEFÒNICA ,A BORREDÀ.
Disposar o no, de les noves tecnologies, és fonamental pel desenvolupament d’un negoci, una empresa, o una simple família. Això val per l’àmbit privat, i molt més per l’àmbit públic. D’aquí els esforços dedicats a nivell d’ajuntament, per evitar, les disfuncions tecnològiques existents entre món rural – món urbà.
Ja en els llunyans anys 90, l’ajuntament va plantejar una important batalla per aconseguir quelcom tant senzill i elemental ,com rebre tots els canals de televisió existents en el país. Entenent per país, tant els procedents de Catalunya com els d’Espanya. Vull recordar que en aquells anys, la recepció de canals era totalment irregular, de manera que calia triar entre dos o tres, i poca cosa més.
Un poble, amb l’economia principal, basada en la segona residència i el turisme, no podia quedar al marge d’un element tant essencial com la televisió, i d’aquí la decisió d’implantar el servei de Televisió per Cable. Una molt elevada inversió, i esforç personal i tècnic que va permetre portar tots els canals nacionals i estatals de televisió a tots els usuaris, i ampliar el servei a molts d’altres d’estrangers, fins arribar als 64 actuals.
Resolt aquell primer gran problema, s’inicià la batalla per la disponibilitat de cobertura de mòbil i Internet. Telefònica era la única gran operadora, i va prometre solució amb la instal·lació d’un repetidor al capdamunt de Puigdon ( Alpens), un lloc ideal per cobrir els termes municipals d’Alpens, Les Llosses i Borredà. Telefònica no va estar d’acord en pagar la part que li corresponia per portar la llum a dalt de tot, i els propietaris de les finques properes no estaven disposats a pagar per un servei que no els corresponia.
Així, doncs, la solució de l’empresa fou col·locar un generador de gasoli, per alimentar el repetidor. Un generador que ,lògicament, ha de funcionar les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, cosa que provoca inevitables avaries , i la indispensable reposició de combustible, de manera periòdica. També provoca temptacions de robatoris, sigui de combustible, sigui del propi generador, a banda d’alguns actes de vandalisme, en un lloc allunyat i desèrtic de gent.
El resultat ha estat inevitable en el sentit de tenir talls de cobertura sovintejats, al llarg de tots aquests anys. Talls que provocaven avisos a la companyia, per part dels alcaldes dels 3 municipis, o per part d’usuaris que ho feien , a nivell particular. En molts casos, els avisos arribaven a serveis tècnics o d’atenció a l’usuari, que no sabien de l’existència d’aquest repetidor. Nomes al cap de reiterats avisos i detall del lloc, aconseguíem fer saber de l’esgotament del combustible, o possible avaria del generador.
Aquesta situació va provocar contactes, gestions i tràmits dels tres ajuntaments afectats, a nivell individual o col·lectiu, amb la companyia Telefònica, si bé amb greus dificultats per fer arribar les queixes i peticions, degut al canvi constant de directius a Catalunya. Personalment vaig fer arribar per correu electrònic, i en contacte directe, les queixes de Borredà pel mal servei, al responsable de relacions institucionals. Vaig aconseguir bones paraules i compromís de millorar les mesures de seguretat de les instal·lacions, col·locant una barrera o cadena al camí de Puigdon i protegir millor generador i dipòsit combustible, però no tenia pressupost per fer la connexió elèctrica.
Les dificultats en la cobertura de mòbil, era un dels problemes, l’altre era Internet. El naixement d’Iberbanda, era la resposta a portar Internet a les zones rurals, segons Telefònica, i el govern de la Generalitat. Vaig assistir a diverses reunions comarcals, però també a Barcelona, en les quals se’ns va explicar que Iberbanda resoldria el problema de cobertura, però si el repetidor fallava, també fallava Internet, de manera que no vàrem aconseguir cap solució amb garanties.
Ara bé, hi havia una part del nucli urbà que podia tenir millor cobertura si la podien obtenir del repetidor de la Figuerassa (Cercs). En aquest indret hi ha múltiples antenes de radio, televisió , mòbil i Internet, de manera que una part del poble de Borredà té bona cobertura perquè “mira” cap a Berga, però la resta, no. Com tampoc en tenen les zones allunyades del nucli urbà, com és tota la Vall de Merlès, on hi ha diverses cases de pagès, i dos càmpings. Tampoc en té al zona de Campalans – Sant Jaume.
La constant pressió per aconseguir millorar el servei, va provocar la instal·lació d’antenes a la zona de La Serra del Toniet ( part més alta de la zona nord, propera a Ca l’Esclau). Aquí diverses operadores s’hi varen instal·lar, però garantien cobertura a una part del nucli urbà, però no a l’altra, de manera que tampoc va ser cap solució definitiva. Finalment, Vodafone, ens va demanar poder posar una torre, prop del dipòsit general d’aigua de Cal Gall, i aquesta operadora és la que dona millor servei, en el territori del nucli urbà. Per aquest motiu, i pel compromís d’alliberar la zona de La Serra del Toniet, l’ajuntament ha decidit obligar a un acord de totes les operadores per concentrar-se en una sola torre. La de Vodafone.
També l’ajuntament està procedint a traslladar les antenes i instal·lacions de la TV per cable, de La Serra cap a la parcel.la municipal de Cal Gall on hi tenim el dipòsit d’aigua, i la antena de Vodafone. Hem acordat instar Movistar - Iberbanda – Telefònica a fer el mateix en els propers mesos. Amb tot, cal dir que Iberbanda està en procés de retirada o suspensió, de les activitats, i Movistar diu que vol passar el servei terrestre al de satèl·lit. Son informacions i canvis que es van fent sobre la marxa, sense notificacions concretes ni detallades.
Arribats en aquest punt, voldria resumir, les gestions i tràmits realitzats en aquests anys, en relació a les interrupcions del servei de telefonia mòbil i d’Internet. En primer lloc, es va intentar tenir un interlocutor fix amb l’empresa Telefònica, perquè a cada trucada apareixia un nou tècnic, un nou directiu, un nou comercial o encarregat de zona que no coneixia prou bé el territori ni les instal·lacions i donava informació no adequada. Comprovada la falta de solució, vàrem recórrer a la Oficina de Defensa del Consumidor de la Diputació de Barcelona, un servei que ve periòdicament a Borredà, en una furgoneta, però Telefònica, és una empresa massa gran com per poder imposar solucions a temes com el nostre.
Vàrem continuar les gestions amb una queixa a la Sindicatura de Greuges, una altra a la Secretaria General de Telecomunicacions de la Generalitat, demanant també la presència del Secretari General en el poble, cosa que va fer, però tampoc va servir per trobar solució. Igualment es va donar compte del mal servei a la Conselleria , de qui depenia Telecomunicacions, i a la Delegació del Govern a la Catalunya Central, entre d’altres. Al mateix temps, es varen endegar diverses campanyes en mitjans de comunicació, informant de les queixes i el mal servei. Darrerament, la visita de la nova Delegada del Govern , va servir per exposar-li de nou el problema, amb el compromís d’ella de parlar amb la Direcció de Telefònica – Catalunya. D’aquesta conversa en va sortir el compromís de portar a Telefònica – Espanya, la proposta d’inversió per connectar el repetidor de Puigdon a la xarxa elèctrica...
Posteriorment a la visita, hem tingut diverses noves incidències de talls de cobertura, reiterats i llargs, per un suposat robatori d’algun tram de fil de coure, del qual no en tenim constància fefaent. Aquest nou tall ha comportat una nova petició d’intervenció davant la Delegada del Govern.
Paral·lelament a tot l’exposat també s’han estudiat accions judicials o davant òrgans de defensa del consumidor, per exigir responsabilitats pel mal servei. Fetes les consultes resulta molt difícil poder actuar, per quan moltes de les incidències, poden ser justificades per l’empresa com conseqüència d’un mal major ( robatoris, vandalisme, avaria, tempesta elèctrica...) de manera que no podríem provar desídia, mala praxis, o deficient manteniment. I un certificat de mal funcionament en un moment determinat, no pot justificar una sanció administrativa, com hem reclamat reiteradament.
Vull també exposar les gestions realitzades per mirar de portar fibra òptica a tot el poble. En aquest tema hem estat en permanent contacte amb l’ajuntament de Vilada per facilitar el pas pel seu nucli urbà, i poder arribar a Borredà ( durant un temps el tram urbà de Vilada va estar encallat per una discrepància entre l’empresa i l’anterior alcalde), però l’empresa ja ha deixat clar que no és rendible l’extensió de la fibra òptica en un poble tant petit, i amb tants pocs usuaris. Es el que passa en centenars de pobles de Catalunya.
Arribats en aquest punt, reitero la voluntat de continuar batallant per aconseguir tenir les noves tecnologies, amb plenitud de condicions com les tenen les grans ciutats, perquè no volem ser ciutadans de segona, i menys de tercera. Volem concentrar les operadores de mòbil i Internet en la torre de Vodafone, a la zona de Cal Gall, per una banda, i exigim la resolució definitiva de les deficiències del repetidor de Puigdon, com a solució pel nucli i per la resta del terme municipal. No veiem cap altra solució per Puigdon que no passi per la seva connexió a la xarxa elèctrica, i és el que el govern de la Generalitat ha d’exigir a l’empresa Telefònica.
Per últim, si realment els avenços tecnològics, fan innecessari el repetidor i les antenes terrestres que en siguem informats, i s’actuï en conseqüència. El que no podem acceptar és contemporitzar, i rebre explicacions i compromisos que no son complerts. Portem anys, de greus deficiències que causen greus problemes de funcionament a empreses i particulars.  Qui ens ha de defensar és qui en té les competències, cosa que fins ara no ha actuat amb la diligència i contundència , esperades. A l’alçada que estem, ja és hora d’acabar amb aquest malson.
Borredà, 23 de febrer de 2017.
L’Alcalde, Joan Roma i Cunill<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?