Friday, February 10, 2017

 

BUTLLETÍ INFORMEM- NÚM 6 - COMPROMÍS X BORREDÀ - PSC.BUTLLETÍ INFORMEM.- COMPROMÍS X BORREDÀ –PSC- núm.6 – 2017.
                                   EDICIÓ DIGITAL.
Presentació.
Esteu llegint el butlletí municipal número 6 / febrer 2017, del Grup Municipal Compromís x Borredà – PSC, en format digital. Es el primer d’aquest tipus, conseqüència dels avenços tecnològics, i del fet que la majoria de persones del poble o relacionades amb el poble, tenen accés a les noves tecnologies, de manera que és fàcil poder-lo llegir, sigui en el blog de l’alcalde, Joan Roma, o rebent-lo en els correus de les persones, a les quals els hi fem arribar.
De fet, el butlletí INFORMEM, ha superat els 37 anys de vida. Va començar l’any 79 amb les primeres eleccions municipals, publicat en ciclostil, repartit per tot el poble, en uns 200 exemplars, i convertit en un medi d’informació bàsic per explicar les principals actuacions de l’ajuntament de Borredà.
Des de sempre, el grup municipal socialista, ha tingut un especial interès en explicar, informar i documentar el que ha fet com a grup municipal, o el que ha dut a terme l’ajuntament, de manera que tothom pugui saber els motius , procediments i resultats de les principals actuacions. Es el que pretenem continuar fent, cada dos o tres mesos, a partir d’ara, per aquesta via digital.

FINALITZACIÓ OBRES CARRERS MANRESA I QUERALT, I OBRES COMPLEMENTÀRIES.
Tothom pot veure el bon resultat de les obres realitzades a l’entrada del poble, primer tram del carrer Manresa ,i carrer Queralt. Aquestes obres eren del tot obligades degut al mal estat de la xarxa de clavegueres i de l’aigua que havien superat els 50 anys de vida útil, a banda dels desperfectes que tenia el terra dels carrers i les connexions a les cases. Eren lògiques les filtracions, degut al mal estat de les xarxes de serveis, i per això l’ajuntament va encarregar el projecte de Renovació del Casc Antic de Borredà, per poder renovar carrers i places, per fases, en els propers 10 o 12 anys.
L’obra, executada per l’empresa Salvador Serra, ha comportat canvis notables en els serveis, i el paviment, així com una nova senyalització horitzontal i vertical. També s’ha aprofitat per interconnectar el clavegueram del carrer Queralt amb l’Aparcament municipal. I s’ha dut a terme, una doble xarxa, separant les aigües netes que van directament cap a la riera, de les aigües brutes que aniran cap a la Depuradora per ser netejades i retornades a la riera Margansol.
L’adjudicació de les obres comportava unes millores en alguns altres indrets, com s’ha fet en el carrer de Dalt. Un eixamplament del carrer, que de 3 metres ha passat a 6, tirant a terra unes parets que amenaçaven de caure. Ara , el poble disposa d’una nova entrada, des de la carretera de Sant Jaume, en molt millors condicions de la que tenia.
En el futur, en aquests terrenys s’hi ubicarà un parc infantil, i un de la gent gran, com a complements finals de la zona esportiva.
El cost total de les obres ha estat de prop de 400.000,00 euros, pagats amb una subvenció de 250.000,00 euros de la Diputació de Barcelona i la resta, amb un crèdit de la mateixa entitat, a retornar en 10 anys, a l’interès d’un 0%.

CONDICIONAMENT DE CAMINS PÚBLICS- 46.200 EUROS DE DIPUTACIÓ.
Des de sempre l’ajuntament ha procurat mantenir en bones condicions els nombrosos camins públics, situats en el terme municipal. N’hi ha molts, i això suposa una despesa impossible d’atendre amb els recursos municipals, per aquest motiu sempre hem demanat subvencions a l’Estat, a la Generalitat i a la Diputació de Barcelona.
La nostra intenció és que d’aquí a final de mandat, tots els camins hagin estat arreglats, aprofitant les ajudes que demanem a totes les institucions, malgrat els difícils temps que vivim, en els quals moltes de les ajudes que hi havia, han desaparegut.
Amb tot, la prioritat passa per arreglar primer els camins que porten a cases de pagès, habitades tot l’any. Després , els camins que porten a cases amb activitat, i finalment les de segona residència. Qui proposa la prioritat d’actuació és el tècnic municipal que inspecciona els camins i marca els més danyats.
Fa pocs dies, varem aconseguir 46.200,00 euros de subvenció de la Diputació de Barcelona, per poder arreglar 3 camins que pugen un import de 50.000, 00 euros. Els 3 camins, proposats com a prioritaris pel tècnic municipal son: Camí de Capdevila , Camí del Molí de Cirera, i Camí de Puigcercós. Properament es convocarà concurs per la seva adjudicació i execució.
Altres camins que seran arreglats, son els que consten en el Pla de Vigilància contra Incendis ( PVI) de l’ADF Sobrepuny. En aquest cas, cada any la Diputació, concedeix uns 15.000, 00 euros per arreglar tres, quatre o cinc camins, per garantir que sempre estiguin transitables en cas d’incendis.
Per tant, a banda dels 3 que hem dit, cada any, se n’arreglen 3 o 4 més, per part de l’ADF. I finalment a càrrec a alguna altra subvenció que estem tramitant, esperem poder atendre, la resta de camins que porten a cases amb activitats diverses o de segona residència, fins tenir tots els camins en condicions de transitabilitat.

COMPRA MATERIAL FESTES.
Borredà és un poble viu i actiu, i necessita disposar de material adequat per poder realitzar les festes. Cada any, comprem material per substituir el que s’ha fet malbé o per tenir-ne més que faciliti la organització de festes i esdeveniments diversos. Fa pocs dies varem comprar 100 noves cadires plegables de fusta, per poder substituir les més velles, i aquelles que ja s’han hagut de llençar. Això permetrà tenir 300 cadires, en bones condicions.
També s’ha comprat un nou pack de 12 taules de fusta plegables i 12 bancs, per poder utilitzar per la festa major, o en altres festes del poble. I finalment s’han comprat 3 carpes plegables, per no haver-ne de demanar a fora, quan fan falta.
A partir d’ara, disposem, doncs, de prou material per activitats dintre i fora del local Puigmal, i tenir la independència que dona de no haver de dependre de material que s’ha de demanar a altres pobles, al Consell Comarcal o d’haver-lo de llogar. El cost total ha superat els 5.000 euros, ja previstos en el pressupost per aquest any 2017.

CUINA EN EL CENTRE CÍVI DE LA GENT GRAN.
A petició de l’Associació de la Gent Gran, l’ajuntament està instal·lant una petita cuina en un dels magatzems del Centre Cívic. Aquesta cuina servirà per poder fer tallers de cuina, o organitzar algunes de les activitats de la gent gran o d’altres col·lectius que ens el demanen.
De fet, el Centre Cívic, acull moltes activitats al llarg de tot l’any, i disposar d’una petita cuina, permetrà fer-hi alguna activitat que fins ara no era possible. El cost serà de prop de 4.500,00 euros, a càrrec del pressupost municipal.

CIRCUIT BICICLETES, EN EL CAMP DE FUTBOL.
De la Diputació de Barcelona hem aconseguit diversos mòduls de fusta tractada per instal·lar un circuit per bicicletes. Alguns mòduls ja s’han col·locat en la part superior del camp de futbol. Queda encara un parell per posar, però dintre de poc estarà operatiu. Queda clar que aquest circuit és només per a bicicletes, i en cap cas per a motos, que no poden entrar en tot l’espai de la zona esportiva, com indiquen els senyals verticals que hi ha a les entrades.
Confiem en que aquest nou circuit serveixi per augmentar les possibilitat d’esport i lleure que ja oferim en tota la zona esportiva.

INVENTARI DEL PATRIMONI MUNICIPAL.
Fa dues setmanes varem iniciar el treball d’inventari del patrimoni municipal, demanat a la Diputació de Barcelona . Aquesta institució ha contractat una empresa especialitzada per fer un inventari exhaustiu de totes les propietats de l’ajuntament, siguin d’edificis, vehicles, o material de tot tipus.
La previsió és de treballar durant vuit mesos fins aconseguir tenir-lo al dia, i a més valorat. Volem recordar que l’any 79, just a l’inici de la etapa democràtica municipal els bens municipals no arribaven als 300.000, 00 euros, quan ara segurament superaran els 9 milions.

CATÀLEG DE CAMINS PÚBLICS MUNICIPALS.
L’any passat varem demanar a la Diputació de Barcelona, la contractació d’una empresa que ens ajudés a elaborar un Catàleg de Camins Públics Municipals. Aquesta petició va ser atesa, i el passat dia 1 de febrer, l’empresa va iniciar aquesta tasca.
La previsió és de tenir un Catàleg complert en 6 mesos, per a tot seguit, fer-ne l’aprovació inicial, i exposar-lo al públic perquè en tingui coneixement i pugui presentar esmenes o al·legacions si ho creu convenient. Tot seguit es faria al resolució d’incidències, i l’aprovació definitiva. Es molt important disposar d’aquest catàleg per no tenir cap dubte respecte de la titularitat dels camins situats en el terme municipal. Cada vegada és més complicat garantir el no tancament dels camins públics, i al mateix temps, fer-ne el manteniment indispensable.

FESTA MATANÇA DEL PORC.
Com ja és tradició des de fa 43 anys, el tercer diumenge de febrer, dia 19 es celebra la Festa de la Matança del Porc. Des de les 10 del matí i fins a la 1, a la Plaça Major es poden degustar productes del porc, donat per l’empresa Catalana de Pinsos, al qual s’hi afegeixen uns 60 quilos de botifarra, pa, begudes i altres productes que ofereix l’ajuntament de Borredà. Tots els productes es couen davant de tothom i qui vulgui pot torrar pa en les 3 fogueres que es posen a la plaça.
A la mateixa hora, en el Centre Cívic de la Gent Gran es pot visitar una exposició de fotos, i materials històrics de la matança del porc. Utensilis que feien servir les cases de pagès, 80 o 100 anys enrere, i que recorden la importància que tenia la matança, per la vida a pagès i com a excusa per reunir tota la família.
Agraïm a tots els voluntaris la organització de la  matança i de l’exposició. Aquesta és una de les festes més antigues del poble i permet retrobar molta gent que ha nascut en el poble o hi ha viscut i aprofiten el dia per retornar a Borredà. Es també un bon motiu per donar a conèixer el poble a la gent de fora.

RECUPERACIÓ D’UNA PART DEL DEUTE DE LA GENERALITAT.
En motiu de la visita de la Delegada de la Generalitat a la Catalunya Central, se li va exposar les greus tensions de tresoreria que suposava que la Generalitat no pagués el deute per un import de 320.653,70 que devia, a 30/11/16. Per un ajuntament petit com el nostre, un deute d’aquest volum, fa anar molt malament i obliga a tenir una pòlissa de crèdit amb Banc Sabadell ,per poder pagar les factures a temps.
Després de les visites i de diferents gestions fetes, el passat dia 1 de febrer, la Generalitat va transferir 234.000.00. Prèviament havia fet ja una primera entrega d’un petit import, de manera que a data d’avui, el deute pendent és de 64.673,12 euros.
Es complicat funcionar, a nivell econòmic, quan els compromisos de la  Generalitat no es compleixen en cap moment. Tampoc és lògic haver de fer tràmits, gestions i visites per aconseguir cobrar el que ens deuen. Hi havia algun deute que feia 3 anys que estava pendent.
En fi, finalment s’ha cobrat i queden encara pendents aquests 64.673,12 euros que és un import rellevant, però almenys hem aconseguit cobrir la pòlissa de crèdit i disposar de suficient tresoreria de cara els propers mesos.
També informem de que el crèdit contret amb Catalunya Caixa, per un import de 475.000,00 euros, comporta un rebut mensual de 3.240,00 euros. Estem totalment al dia del compliment de l’amortització i pagament d’interessos i a data de febrer, el capital pendent d’amortitzar és de 192.000,00 euros.
Igualment estem al dia, dels crèdits de caixa de la Diputació de Barcelona, amb la particularitat de que en aquest 2017, pagarem la darrera quota de dos dels crèdits contractats 10 anys enrere. Aquests crèdits son al 0% d’interès, a retornar en 10 anys.

REPARACIÓ TEULADA ESCOLES.
En la Junta de Govern Local del passat dia 6 de febrer, vàrem acordar adjudicar la reparació de la teulada de les escoles, a la vista del deteriorament de la part inferior que dona a l’amfiteatre cívic. El fet de no tenir barbacana produeix humitats a la façana posterior i no volem esperar a que pugui afectar l’interior de l’escola.
Es va aprovar un pressupost de 4.650,00 euros per renovar els quatre darrers rengles de teules, i fer un repàs general a tota la teulada, canviant totes les teules que estiguin trencades o en males condicions.
D’aquesta manera garantirem solucionar el tema de les humitats, i al mateix temps reforçarem les parts més danyades de la teulada. L’edifici ha superat ja els 25 anys de vida, i necessita un repàs general de la coberta. A l’interior s’hi fa constantment el manteniment i millores que es consideren adients.

NOVES FAROLES AMB LEDS.
El proper mes de març continuarà el programa de substitució de llums tradicionals per leds, amb l’objectiu de millorar l’enllumenat, per una banda, i aconseguir estalvi d’energia i cost.
Concretament es canviaran 13 punts de llum situats a la Plaça Major, i carrers adjacents, amb un cost total de 3.200,00 euros, en bona part subvencionats per la Diputació de Barcelona.
Una vegada duta a terme aquesta nova fase, quedaran ja pocs punts més de llum tradicional, en el nucli urbà. Serà el moment de procedir a canviar els focus de l’aparcament municipal i de la pista poliesportiva.
La potència del sistema led, facilita una despesa molt més baixa de llum, i un estalvi econòmic considerable. Es per aquest motiu que l’equip de govern ha fet la previsió de poder tenir totalment substituïda la llum pública dintre dels propers dos anys.

CICLE INFANTIL.
L’Ajuntament ha fet ja les obres d’adequació de l’aula de la planta baixa de les Escoles per poder-hi acollir el cicle infantil, per nens / nenes de 1 a 3 anys. Tant bon punt tinguem 2 inscripcions, procedirem a convocar una plaça de TEI (tècnic en educació infantil) pel curs 2017 – 2018.
Les instal·lacions son esplèndides, i amb una gran espai per poder jugar, tot adaptat a les edats dels que vindran. Animem pares i mares a anar a veure la nova aula, i apuntar els nens/nenes al cicle infantil.
La inversió en obres ha estat de 6.000,00 euros, i cal afegir-hi altres complements a nivell de mobiliari, i decoració, tot per aconseguir un espai pràctic, agradable i ben equipat.
Els nens/ nenes d’aquest cicle faran el mateix horari que la resta d’alumnes de l’escola i també tindran menjador escolar.

CAMPANYA PER UN NOU IMPULS A LES ESCOLES.
El passat dia 27 de gener, tingué lloc una reunió a instàncies de l’Escola, en la que hi varem participar AMPA, Mestres, Ajuntament ( equip de govern i oposició (CUP) per parlar del present i futur de l’Escola.
El descens d’habitants a nivell de poble, comporta un descens d’alumnes , i és lògic proposar , debatre i aprovar quantes mesures creguem adients per revertir aquesta tendència i garantir la continuïtat d’un equipament, tant vital com aquest.
De la reunió varen sortir diferents iniciatives que , entre tots, tirarem endavant, començant per una Campanya que ja està en marxa, a nivell de poble i de mitjans de comunicació. Consisteix en reivindicar el paper de l’escola com element cohesionador del poble i fer una crida a inscriure tots els nens i nenes del municipi, i fins i tot de municipis propers,o no tant.
Seguiran altres iniciatives i activitats que es donaran a conèixer mitjançant cartells, correus i webs, amb la intenció d’incrementar el nombre d’alumnes, i estabilitzar la plantilla de mestres. L’Escola de Borredà és una molt bona escola, i ha de ser coneguda i reconeguda com a lloc ideal per els alumnes del poble i d’altres indrets.
Per presentar la Campanya i les actuacions a dur a terme l’AMPA, convoca a tot el poble, el dissabte dia 18 a les 6 de la tarda, en el Centre Cívic de la Gent Gran. Recomanem a tothom assistir a aquesta reunió perquè és molt important per garantir la continuïtat de l’Escola.

Borredà, 7 de febrer de 2017.

BUTLLETÍ MUNICIPAL – EQUIP DE GOVERN – COMPROMÍS X BORREDÀ – PSC. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?