Saturday, January 28, 2017

 

QUI ESPERA,DESESPERA -art. Regió 7

QUI ESPERA, DESESPERA.
Enmig de tant procés independentista, i de preparatius per poder aprovar els pressupostos, van apareixent dades i xifres, molt alarmants, respecte el deteriorament de l’estat de benestar. Es més, ja no podem parlar d’un autèntic “estat del benestar” quan comprovem retallades, per tot arreu, que l’han deixat molt malmès.
En aquestes mateixes pàgines de Regió 7 apareixien , fa pocs dies, algunes dades especialment punyents i indignants, referides a persones amb diferents graus de dependència, a les quals se’ls hi havia fet les valoracions per tenir-hi dret, i havien mort abans de rebre una resposta positiva. Concretament es parlava de 335 persones, l’any 2016. I un total de 2.350 havien mort amb una valoració positiva aprovada, quan ja res s’hi podia fer, per millorar les seves condicions.
Es molt dur constatar aquest mal funcionament de les administracions , en uns casos especialment dolorosos. Però si continuem furgant en les disfuncions, veurem casos similars en les llistes d’espera de residències per a la gent gran, en les quals moltes persones porten anys d’espera, malgrat haver-hi places lliures en alguns casos. La burocràcia, per una banda, i les ànsies per evitar despeses, fan aquests estralls.
I mentrestant es parla de pressupostos per aquest any 2017, pensant més en termes polítics que no pas en termes de la ciutadania. Veiem despeses innecessàries al costat de deficiències en serveis essencials que no troben les partides indispensables per la seva continuïtat. Si per una cosa han de servir els pressupostos és per garantir la qualitat de vida dels ciutadans, i això no serà viable, sinó hi ha canvis substancials en les prioritats.
En el debat de pressupostos no hi veig una voluntat de dur a terme canvis estructurals profunds. I sense aquests, no hi haurà mai prou ingressos per garantir les despeses socials que tota crisi comporta. La situació de provisionalitat permanent en que es mou el govern de la Generalitat, impedeix dur a terme una remodelació de les conselleries, direccions generals, i altres estructures, a més d’anul·lar organismes molt poc útils, pel funcionament del país.
Només una reducció severa de les despeses “prescindibles” pot facilitar traspassar diners cap a les despeses “imprescindibles”. Elaborar un pressupost significa posar al davant tot allò important, i relegar tot allò, secundari. Qui decideix què es prioritari o secundari ? Doncs, l’equip de govern i els partits que li donen suport. Aquí a Catalunya, les discrepàncies entre Junts x Sí, i la CUP son més que evidents, però de moment no veiem un resultat clarament positiu de cara els ciutadans.
D’entrada no es vol fer pagar més als més poderosos, ni reduir despeses en temes “prescindibles”. Tenim, doncs, un greu problema si volem mantenir els serveis bàsics, en unes condicions raonables. I com que el desequilibri és evident, també ho és el deteriorament, en tots els que consideràvem “garantits”. Ho veiem en els serveis d’ensenyament, en sanitat, en serveis socials. En tots ells les retallades han tirat per terra l’alta qualitat que havien assolit, i les llistes d’espera van creixent, sense cap canvi notable a la vista.

Estem , doncs, en una roda infernal de la qual només en sortirem si hi ha canvi de govern, amb el conseqüent canvi de prioritats. Amb l’excusa del procés independentista, el govern està més ocupat en com vendre les seves aspiracions, que no pas en administrar i governar. Sempre ha posat per davant l’estratègia política, en comptes de la eficàcia de govern. Així s’entén el progressiu deteriorament dels serveis bàsics, que no troben qui els defensi ni qui els garanteixi, com passava abans. No ens estranyin, doncs, fets com els descrits a l’inici, en els quals ja res es pot fer pels peticionaris. Han passat a ser números en un paper, en comptes de ciutadans de ple dret. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?