Thursday, January 12, 2017

 

LA COMARCA, EN EL AIRE - art. La Rella del LLuçanès


LA COMARCA, EN EL AIRE.
Quan les coses no es fan quan toca, tot es complica ,i es posa en qüestió. Es el cas de la constitució del Lluçanès com a comarca número 43 ,de Catalunya. Aquesta setmana hi ha hagut un canvi d’actitud en el PSC que pot comportar una modificació global de la ponència del Parlament de Catalunya, i deixar en el aire la seva constitució.
En aquestes mateixes pàgines de La Rella, he parlat moltes vegades del caràcter comarcal del Lluçanès, i del greu error que va suposar no convertir-la en comarca l’any 83 quan es varen aprovar les lleis d’organització territorial de Catalunya. De les 38 proposades pel geògraf Pau Vila, en temps de la República, es va passar a les 41 de la Generalitat recuperada. Perquè 3 més i no 5 o 6, doncs, per decisió del govern Pujol d’aquells moments. Es va deixar perdre la gran oportunitat d’esdevenir comarca.
El pas dels anys no ha anat a favor de la creació de noves comarques, excepció de la del Moianès, per raons molt específiques, impossibles de detallar, ara i aquí, per raó d’espai. Però semblava que si naixia la número 42, podia venir la 43. Doncs, no està gens clar. Els motius son variats, però molt resumidament van des de la no aprovació de cinc municipis per formar-ne part. Tema molt rellevant, a d’altres fonamentats en costos econòmics, eficàcia administrativa, i realitat territorial.
Es a dir, en temps de crisi aguda, no es pot entendre com un petit país, vol anar trossejant el territori en més i més comarques, cadascuna de les quals ha de rebre un mínim de 600.000 euros per poder funcionar, i crear una nova administració, amb personal, edifici, 19 consellers, etc, etc, per al final no millorar en res els serveis destinats als ciutadans. A més, el PSC argumenta la falta de coherència del propi govern de la Generalitat, en tramitar aquesta comarca de forma diferent a com va fer la del Moianès, i a que si ara el govern inicia el gran debat sobre organització i funcionament d’ajuntaments, consells, diputacions, ...no és lògica la constitució d’una nova comarca, oimés quan 5 dels municipis han decidit no formar-ne part, i se’ls hi diu que hi entrin i tot seguit se’n surtin. Poc seriosa la proposta.
En resum, el partit socialista, considera arribada l’hora de posar ordre en el immens desgavell territorial de Catalunya, necessitat d’una profunda reestructuració, redimensionament, estalvi i lògica, com per fer funcionar el nostre petit país d’una manera radicalment diferent, per aconseguir molt millors resultats. Es en aquest nou panorama que el Grup Parlamentari Socialista presentarà una esmena a la totalitat del text del Parlament, en contra de la creació de la comarca del Lluçanès com s’ha volgut promoure. Es deixa oberta la via per crear una mancomunitat de serveis, que atengui tots aquells, que els ajuntaments considerin adients, o a conformar una realitat territorial específica, diferenciada de les restants. S’obre, doncs, un nou marc de negociació i entesa, diferent del que ha marcat el camí fins ara. Que cada partit es mulli ,a favor o en contra, d’aquest plantejament., i voti en conseqüència.
Joan Roma i Cunill, ex diputat al Parlament de Catalunya pel PSC.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?