Friday, January 13, 2017

 

INDEFECTIBLEMENT - art. Regió 7

INDEFECTIBLEMENT.
Davant els dubtes expressats per l’alcaldessa de Sant Cugat, i presidenta de la Diputació de Barcelona,Mercè Conesa (PDECAT), respecte la celebració del referèndum d’autodeterminació, el president Puigdemont va declarar de forma contundent: “indefectiblement el referèndum tindrà lloc en el 2017”.” Indefectiblement es farà, i indefectiblement els seus resultats seran vinculants..”
Per alguns, aquesta seguretat els és suficient per quedar tranquils, però em permeto la llicència de modificar el contingut i dir que “potser ,indefectiblement el president Puigdemont convocarà el referèndum, però indefectiblement, aquest serà suspès, d’immediat, pel govern central, i no tindrà lloc”.
En què fonamento aquesta afirmació ? Veiem alguns elements bàsics i elementals per poder dur a terme un referèndum. El que ha sortit més a la premsa és el tema econòmic , i d’aquí els 5,8 milions d’euros que figuren en el pressupost 2017. Tot i ser important, és el menys rellevant dels problemes per organitzar un referèndum. N’ hi ha de molt més difícils de resoldre. Al cap i a la fi es podria demanar la participació “voluntària i altruista” de tots els organitzadors i participants, o recollir diners d’entitats i particulars, per pagar les despeses.
En fi, anem al gra. Si el govern Puigdemont vol dur a terme un referèndum , ni pactat ni acordat, es trobarà amb el greu inconvenient de no disposar d’un cens electoral com cal. El cens només el té l’Estat, per mitjà de l’Institut Nacional d’Estadística ( INE). I per poder votar és indispensable un cens actualitzat, fiable i legal. Tant dels ciutadans de l’interior com dels que estan a l’exterior.
Tot el material electoral que tenen en dipòsit els ajuntaments ,és propietat de l’Estat ( cabines, urnes, senyalització, etc),sense la seva autorització no es pot utilitzar. I pel que fa centres de votació en escoles, IES, centres cívics, etc, son propietat municipal, sense autorització dels ajuntaments ,no es podrien fer servir.
Però, tot i ser importants els anteriors elements, queden els més fonamentals per tractar. En una contesa electoral, sigui referèndum o eleccions de qualsevol tipus, intervenen prop de 20.000 funcionaris. D’aquests n’ hi ha de municipals, de la Generalitat i de l’Estat. Tots ells han jurat complir i fer complir els preceptes continguts en la Constitució espanyola i en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. El mateix hem fet tots els alcaldes, regidors i càrrecs polítics, en general.
La convocatòria d’un referèndum il·legal, suposaria exigir trencar el jurament que tots els intervinents en la organització, han / hem fet i conduir-los cap a la il·legalitat, amb tot el que suposaria de prevaricació, malversació de fons, i altres delictes que comporten de facto, la pèrdua de sou, lloc de treball, inhabilitació, i anar als tribunals, en funció de la responsabilitat del càrrec que s’ostenta.

I per fer-ho, l’Estat no ha de fer servir ni l’Exèrcit, ni la Guàrdia Civil o Policia Nacional. Li serveix la simple publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat ( BOE) la suspensió del referèndum convocat pel govern Puigdemont, i recordar quina és la legalitat vigent. Pels 20.000 funcionaris indispensables, i pels prop de 75.000 membres de les meses electorals que haurien de fer de presidents i vocals, titulars o substituts( hi ha 8.181 meses electorals), seria més que suficient per no travessar la línia vermella fonamental entre la legalitat i la il·legalitat. I qui cregui que l’Estat no s’atreviria, és que viu en un altre món o una altra dimensió. Es més, no cal ser gaire espavilat per aventurar que tots els passos estan pensats, meditats i a punt per ser posats en pràctica si des d’aquí es dona el primer pas. El xoc de trens és una il·lusió o un somni, la realitat és que un Estat té la força d’un tren, i el contrincant, la d’un vehicle utilitari. Millor no fer la prova... Continuarà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?