Saturday, November 12, 2016

 

VISIÓ DE CONJUNT - art. Regió 7

VISIÓ DE CONJUNT.
Si mirem els diferents conflictes territorials en matèria de comunicacions, carreteres, equipaments, infraestructures, serveis, etc, ens donem compte que portem anys i anys amb els mateixos desajustos. No sembla que les grans inversions ni el pas del temps hagi arreglat el país. Perquè passa això ?
S’ha d’haver estat en algun lloc privilegiat per entendre aquesta situació. En el meu cas, els anys de Parlament em varen servir per comprovar la falta de “visió de conjunt” o d’autèntica “política de país”, per estar on som.
Per equilibrar un país, per impulsar-lo cap a objectius ambiciosos, el govern de torn ha de redactar plans estratègics coherents i convincents, consensuats amb el territori i els sectors econòmics i socials, però , tot seguit ha de tenir voluntat de dur-los a terme. Sense aquesta voluntat, la feina feta no serveix per a res.
Aquí, a Catalunya, al llarg dels trenta-cinc anys d’autonomia, no s’ha dut a terme mai, un pla amb autèntica “visió de conjunt”. En comptes d’atacar els grans temes amb totes les forces, s’ha preferit la política de la repartidora o de les taques sobre el territori. Què vull dir amb això ? Que els governs de torn no han imposat cap “lògica de país”, sinó s’han subordinat als interessos de col·lectius determinats o grups de pressió, política o financera.
Només així podem explicar l’enorme retard en que es va començar l’obra més transcendental que tenia el país els anys 80: l’Eix transversal. O encara no s’ha dut a terme una altra gran obra com és l’Eix transversal ferroviari, o l’ordenament de tota la política d’aigua del país, ni del transport interurbà, ni l’acabament de la xarxa del metro de Barcelona, ni moltes altres obres de país.
L’estructura del govern responia a equilibris entre els dos partits, i al repartiment de funcions de les Conselleries, molt atentes a les peticions que li arribaven, no del Parlament sinó dels qui volien “manar”des de fora. A tot pla estratègic, li sortien tantes excepcions que al final, es convertia en taques per tot arreu, que impedien qualsevol visió global.
Per entendre’ns. Es feia un Pla d’equipaments esportius, amb una determinada lògica doncs bé, pocs dies després de la seva aprovació, per pressions d’alcaldes, diputats, o empreses esportives, el pla inicial s’anava diluint de tal manera que al cap d’un o dos anys havia passat a millor glòria.
El mateix podem dir de tot Pla de carreteres, en que unes apareixien i desapareixien en funció de quin poder tenien sobre el govern, els territoris per on passaven. Així es pot entendre la construcció del Túnel del Cadí, abans de fer l’Eix del Llobregat, o perquè les comarques d’Osona i Ripoll tenen millors comunicacions que el Bages, per posar un exemple, ben proper. Mireu el pes polític , i sabreu el perquè.

El resultat d’aquesta política, son els desequilibris i disfuncions en totes les infraestructures nacionals. I costarà molt en anys i inversions modificar-los, si és que hi ha la voluntat de fer-ho. De moment no la veiem. Costa poc d’imputar a Madrid, les carències, però no es reconeixen els errors propis, duts a terme al llarg de més de trenta-cinc anys. La principal prioritat d’un govern ha de ser pensar en tot el territori i no en els que criden més o apreten millor, o simplement estan més ben representants en el propi govern. El desequilibri actual, és fruit d’una política sotmesa a interessos més particulars que no pas globals, i així estem. Tot l’interior del país, ha quedat a expenses del litoral, i la situació és més que preocupant, pel fet en sí mateix i perquè no veiem voluntat d’esmena. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?