Monday, November 28, 2016

 

L'HORA DELS PRESSUPOSTOS - art. Nació Digital Solsona

L’HORA DELS PRESSUPOSTOS.
Des de fa unes setmanes, totes les institucions: Estat, Generalitat, Ajuntaments, estan elaborant els seus pressupostos, per tenir-los aprovats, abans no finalitzi l’any en curs, tal com és preceptiu, de manera que a 1 de gener, puguin entrar en vigència.  No totes hi arriben a temps com podem veure, tot sovint. Males previsions, mala praxis, perquè qui mal comença l’any, mal l’acaba.
En el meu cas, sempre he volgut complir els terminis legals, i és costum de la casa, aprovar la modificació d’ordenances el mes de setembre, i el pressupost a meitats d’octubre o principis de novembre, per donar temps a l’exposició pública i a l’aprovació definitiva, abans d’acabar el mes de desembre.
Però, avui no vull parlar de terminis, sinó de compliment de pressupostos, i sobretot de com elaborar-los i com aconseguir equilibrar despeses amb ingressos. I voldria centrar-me en la Generalitat, per exposar la mala praxis que ha imperat durant molts anys, a l’hora de planificar els pressupostos i a l’hora d’incomplir-los.
Tots els qui presidim una institució sabem quan important és l’estalvi diari, en les petites coses, per retallar despeses habituals i donar exemple d’austeritat. La despesa corrent és la que produeix efectes fatals sobre les finances públiques. Posaré alguns exemples pràctics, per fer entendre el que vull dir. Des de la recuperació de la Generalitat, no s’ha estalviat en matèria de protocol, inflant personal, vehicles oficials, edificis, campanyes publicitàries, honors, medalles, diplomes, etc, etc, fins el punt que en alguns casos el nivell de despesa s’acostava a la que tenia l’Estat Central.
Eren els temps d’un president Pujol que es volia equiparar a un home d’Estat i per això requeria pompes honorífiques de similar volum. Catalunya ha gastat fortunes immenses en la promoció interna, i tot seguit, en l’externa, en forma d’Ambaixades simulades, viatges a l’estranger amb sèquits propis d’estats consolidats i ben finançats, campanyes “urbi et orbe” per donar a conèixer el país, i fer creure que així es promocionaven les empreses, o l’exportació . Sempre s’ha de buscar una justificació a tanta despesa sumptuària.
Posant per davant aquestes prioritats costava molt ajustar la despesa i promoure l’austeritat. Impossible aconseguir-ho i la única via per quadrar números consistia en endeutar-se. Poc a poc, els desequilibris s’anaven tapant amb crèdits que generaven nous crèdits, any rere any, fins arribar als més de setanta mil milions de deute. Quan  algú ha d’elaborar un pressupost en que els interessos equivalen a l’import de tota una Conselleria, es dona compte de la impossibilitat de fer un pressupost equilibrat, i que realment serveixi per fer funcionar el país. Així estem a Catalunya.

Entenc que les negociacions entre Junts x Sí i la CUP treguin foc, dia sí, dia també, perquè els números no quadren ni permeten cobrir despeses socials amb un mínim d’amplitud. No hi ha espai, no hi ha marge de maniobra, perquè el deute pesa com una llosa sobre tota l’administració. I és que cada Conselleria copiava de Presidència, i cada departament estirava més el braç que la màniga. Que ningú s’estranyi d’on hem arribat en qüestió de números. Per poder fer un pressupost equilibrat i amb un endeutament “raonable” calen una quinzena d’anys d’austeritat i molt bona gestió. També de millora del finançament, certament, però tots sabem que primer s’ha d’estalviar i retallar despeses per tot arreu, al mateix temps que es milloren els ingressos. Només les dues operacions a l’hora permeten aspirar a restablir l’equilibri financer d’una institució, sigui l’Estat, la Generalitat o qualsevol ajuntament. Estem en temps de pressupostos i que cadascú miri els que té més a prop, per veure el bon ús que es fa del diner públic. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?