Friday, September 09, 2016

 

REPRESA OBRES CARRER MANRESA I QUERALT - Borredà

DILLUNS DIA 12, REPRENEN LES OBRES CARRER MANRESA I QUERALT.

El proper dilluns , dia 12 de setembre, l’empresa constructora Salvador Serra, reprendrà les obres , interrompudes durant el mes d’agost.
Queden per fer, alguns acabats de l’entrada del poble, i les obres complementàries consistents en refer el tram del carrer Queralt que va de la reixa de recollida d’aigües, de davant la Serradora Gallet, fins a l’entrada de l’aparcament. En aquest tram el formigó està en molt mal estat, i s’aprofitarà per obrir una rasa, canviar la canonada de clavegueram, i fer nou el paviment de formigó.
Una altra obra a fer és, eixamplar el carrer de Dalt, tirant a terra el mur dels horts, triar la pedra bona i deixar el carrer amb uns 6 / 7 metres d’amplada. Per evitar el fang en cas de pluja, es col.locarà un muret provisional de blocs de formigó, per contenir les terres dels horts.
La pedra extreta d’aquestes parets servirà per aplacar el mur de formigó de l’entrada del poble, en direcció a Berga. Aquestes son les principals actuacions que varen quedar pendents, abans de l’estiu i ara es duran a terme fins a la seva finalització.
Borredà, 9 de setembre de 2016.

L’Alcalde, Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?