Tuesday, September 13, 2016

 

LA CONTROVÈRSIA DE LES XIFRES - art. Nació Digital Solsona

LA CONTROVÈRSIA DE LES XIFRES.
Des de la primera gran manifestació de l’any 1976, fins les d’aquest diumenge, les xifres d’assistents han estat motiu de controvèrsia i alteracions, en funció de qui les donava. Això ja ha esdevingut “normal” i fins i tot “habitual” com si no fos possible complir amb un mínim de serietat i transparència. I a les alçades en que estem, i amb els mitjans tècnics al nostre abast, res més senzill que comptar els assistents, en un moment determinat. I és que tots els partits, entitats i moviments haurien de tenir com a norma no enganyar, ni tergiversar la realitat.
Fa uns anys, davant aquesta persistència en la disparitat de xifres de participació, es va crear una entitat, amb plena independència de qualsevol partit, organisme i institució. Una colla de professionals diversos varen creure adient buscar la objectivitat i donar xifres reals. Es varen batejar amb el nom de CONTRASTANT. Després de cada manifestació, publicaven els resultats de la seva recerca, apareixent disparitats realment espectaculars. Els hi varen caure crítiques punyents i constants , de manera que han anat fent mutis pel fòrum. Foren ells els qui varen afirmar que mai, a Catalunya, hi ha hagut cap manifestació que hagi superat un milió de participants. Per demostrar- ho varen repassar algunes de les més grans manifestacions, varen superficiar els espais coberts, i varen trencar afirmacions, d’un milió, un i mig o fins i tot , dos milions. Impensable, per impossible.
Manifestacions fetes, que havien cobert tot el Passeig de Gràcia, amb el supòsit de mig milió d’assistents, varen quedar reduïdes a dos-cents mil, i així ho varem veure en molts altres casos.
Doncs, bé, sense aquesta entitat, avui en Josep M. Calvet, exposa a les pàgines de La Vanguardia, els estudis fets per Llorenç Badiella, Director del servei d’estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona, el qual aporta les medicions fetes en els darrers quatre anys pel que fa les mobilitzacions de la Diada Nacional. Segons aquest organisme, en la Diada del diumenge passat es manifestaren aproximadament 625.000 persones. Sumades, lògicament les 5 manifestacions convocades.
Pel que fa les dels anys anteriors, en fixa prop d’un milió per la de 2015, 900.000 per la de 2014 i 600.000 per la de 2012. Es evident que per a molts dels organitzadors, aquestes xifres els semblaren indignants o falsejades, però la realitat sempre acaba triomfant. Voldria, però, fer unes consideracions sobre les xifres donades. Totes elles suposen una enorme quantitat de gent. No per haver inflat i exagerat, anys enrere amb xifres irreals, s’ha de menystenir el nombre de participants. En absolut. Simplement hem d’evitar dades irreals, impossibles d’assolir.
S’han de comparar amb xifres d’altres països i recordar el milió de manifestants a París, en repulsa pels atemptats soferts. Un milió, és un xifra descomunalment elevada, per tant, si tornem al nostre país, no s’han d’agafar aquestes dades com disminuidores del rebuig a determinades formes de governar, sinó com símbol d’una representació del país que tenim.

Dit això, és important manifestar-se quan no s’està d’acord amb un tema determinat. Es una mostra de desacord, que després els polítics han de saber canalitzar degudament. I aquí rau el gran problema Català – Espanyol. Allà no hi ha un president ni un govern que escolti i sigui capaç de prendre nota del descontentament per buscar-hi solució. I aquí, alguns tenen pressa per marxar, i no han fet ni faran els deures per poder continuar en altres condicions. El PSC és partidari de recuperar el diàleg perdut i emprendre un camí cap a la modificació de les condicions contingudes en la Constitució vigent. Un difícil camí, però més viable i segur que no pas els dels independentistes. I les mobilitzacions han fet un gran servei a la causa. Han demostrat un ampli rebuig a la situació actual i la necessitat de modificar-la. Alguns volen trencar, altres volem modificar-la. Aquesta és la gran diferència. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?