Friday, September 30, 2016

 

DEIXAR LES RESTES D'ESPORGAR, EN EL CAMP DE FUTBOL.    DEIXAR LES RESTES D’ESPORGAR, EN EL CAMP DE FUTBOL.

S’acosta el temps d’esporgar arbres i com cada any l’Ajuntament habilita el centre del camp de futbol perquè tothom hi pugui portar TRONCS I BRANQUES, però no herba ni fulles.
L’herba i les fulles es poden dipositar en els compostadors municipals que tenim instal·lats en diversos indrets del nucli urbà, o en els que tingueu a nivell particular. Si algú necessita algun compostador individual pot venir a l’Ajuntament i demanar-ne un. Es gratuït.
Sobretot que ningú utilitzi els contenidors d’escombraries per posar-hi herba o fulles. Cada cosa en el seu lloc, i un lloc per a cada cosa.
Pel que fa els troncs i les branques, es poden deixar en el mig del camp de futbol, i cada mes la brigada d’obres, cremarà el material recollit.
Aquesta campanya durarà fins a finals del mes de febrer de 2017.
Borredà, 30 de setembre de 2016.

L’Alcalde, Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?