Tuesday, September 13, 2016

 

BUTLLETÍ INFORMEM- NÚMERO 5 - SETEMBRE 2016.

BUTLLETÍ INFORMEM – NÚMERO 5 – SETEMBRE 2016.
ARA SÍ – DESENCALLADA L’EDAR.
Fa 17 anys varem iniciar els tràmits per aconseguir que Borredà tingués una Estació Depuradora d’Aigües Residuals ( EDAR). Aquesta és una infraestructura bàsica, essencial i obligatòria per llei en tots els nuclis de població de Catalunya. La competència i el finançament van a càrrec de la Generalitat, i és aquesta administració l’encarregada de decidir el lloc, redactar el projecte, expropiar els terrenys, adjudicar i executar l’obra, i pagar el cost, a més de fer el manteniment en els anys posteriors.
L’any 2003, el projecte es va adjudicar però per causes que ja hem explicat en anteriors butlletins, l’obra no es va dur a terme i ha estat paralitzada fins el dia 27 de juliol, en que varem desencallar-la, i iniciar el camí per la seva execució. Des d’aquell dia ja hi ha hagut dues reunions tècniques per disposar dels plànols topogràfics actualitzats i modificar algun detall, arran de les obres fetes a l’entrada del poble que ja varen tenir present aquest projecte com per poder-lo facilitar.
L’import de l’obra és de 831.841,93 euros. Es a dir, una de les obres més grans que s’hauran fet en el poble en els darrers anys. Començaran a principis del mes de novembre i duraran 8 mesos. Per tant, dintre d’un any, tindrem l’EDAR acabada i a punt per entrar en funcionament. Sense cap mena de dubte, veurem acomplerta una de les grans aspiracions del poble: tenir neta la riera Margansol, des de l’alçada de Cal Tisoi en direcció cap a Vilada. L’empresa adjudicatària és OMS – SACEDE , S.A.U, amb seu a Barcelona.
Una vegada fets els retocs, acordats entre Generalitat i empresa, el projecte serà aprovat i exposat al públic, i tot seguit s’iniciaran els treballs previstos. A nivell municipal, en el seu moment varem demanar uns determinats canvis, relacionats amb l’accés i algun altre aspecte, que ara comprovarem com han quedat recollits i acordats entre les parts. La darrera exposició pública està prevista en poques setmanes, i anirà a càrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua, que és l’administració actuant.
Arribats en aquest punt, volem manifestar la satisfacció pel resultat positiu de nombroses gestions fetes en els darrers anys, a tots els nivells: municipal, comarcal, autonòmic i parlamentari. L’EDAR està ja en marxa i ben aviat podrem veure quan d’important és tenir-la en funcionament.

L’AIGUA COM A PRIORITAT BÀSICA.
Des que l’Ajuntament va assumir el servei de subministrament d’aigua, el 19 de juliol de 1992, per abandonament de l’entitat privada que en tenia la responsabilitat, hem dut a terme nombroses inversions, destinades a garantir quantitat i qualitat. Més de 2,5 milions d’euros avalen aquesta prioritat i a la vista de com van les coses, si no s’haguessin fet les obres que ara tenim, Borredà tindria seriosos problemes de subministrament.
En aquests vint-i-cinc anys hem fet moltes obres, però també hem buscat noves captacions perquè les històriques no eren suficients. De fet, aquest mateix estiu, especialment sec, hem abastit el poble amb els dos pous que varem perforar quinze anys enrere. De cada pou s’han captat prop de cinc milions de litres, fins arribar a un total de deu milions de litres.
Els pous tenen i tenien una doble funció. Per una banda garantir el subministrament quan les captacions històriques ( Nou fonts, Font de les Mosqueres, i Riera Margansol) no son suficients, i una segona que és poder preservar el cabal de la Riera, per evitar el seu assecament. De fet, quan constatem que el cabal de la Riera baixa, immediatament iniciem el bombeig d’un dels pous i si fa falta de tots dos, de manera alternativa. Som els primers interessats a mantenir viva la Riera, tot i l’escassetat de pluges dels darrers anys, i d’aquest any en particular.
Precisament per garantir les necessitats futures d’aigua, en el passat varem buscar noves captacions que foren negatives, i ara pretenem buscar-ne de noves. L’any 2006 varem demanar un estudi hidrogeològic a la Diputació de Barcelona i en base aquest estudi, aquest any hem contactat amb l’empresa Catalana de Perforacions, de Santpedor, per posar-lo en pràctica i mirar de disposar d’un pou més, en una zona allunyada de les captacions actuals.
L’objectiu és tenir les 3 captacions històriques, més els dos pous actuals, i finalment 1 de reserva per casos d’extrema sequera. En el pressupost de l’any que ve hi haurà una partida per fer front a aquest objectiu, de manera que si l’aconseguim tindríem, per una banda garantida la suficiència d’aigua per a molts anys, podríem prescindir de la riera durant l’estiu o en èpoques de gran sequera, i finalment amb l’EDAR , la riera estaria neta al llarg de tot el seu curs. Com ja varem expressar en un document repartit per totes les cases, consensuat entre els dos grups municipals: PSC i CUP, l’aigua és un bé escàs que s’ha de fer servir sempre amb austeritat.
I per garantir la suficiència i qualitat, l’equip de govern tenim clar que hi destinarem els esforços personals, tècnics i econòmics que facin falta. Es la gran prioritat des del 92, i així continuarà sent-ho, en el present i futur.

AJUDES A ENTITATS.
El poble de Borredà és un poble viu i actiu, amb múltiples entitats que organitzen activitats al llarg de tot l’any. Es lògic donar ajuda econòmica, tècnica i personal, quan es dirigeixen a l’ajuntament a la recerca de recolzament. Periòdicament hem anat donant compte de les subvencions concedides, i així ho anirem fent en el present i futur. Aquí teniu un llistat de les darreres concedides.
A la Penya Blaugrana de Borredà per la celebració dels seus 10 anys d’existència: 300 euros. Festa Major de la Parròquia de Sant Esteve de Comià ( concert): 300 euros. Trobada de Puntaires, 300 euros. Escola de Borredà, 900 euros, AMPA , 600 euros, i ZER , 150 euros. Festa Major 2016, a Borredà de Festa, 5.500 euros, Batukada, 300 euros, assegurança per suspensió espectacles en cas de pluja, 328,87 euros, anunci Pànxing (festes tot l’agost), 242 euros, anunci Regió 7 ( festes tot l’agost) , 181,50 euros     . Mostra de Formatges Artesans, 3.000 euros ( 1.500 procedents de la Diputació i 1.500 de l’Ajuntament).
A banda d’aquestes ajudes econòmiques, l’Ajuntament participa en la majoria d’activitats en tant que col·laborador o coorganitzador , amb els tres membres de la brigada d’obres i a vegades amb algun dels treballadors del pla d’ocupació, de manera que aquesta ajuda esdevé fonamental per poder realitzar l’activitat. Sense aquest reforç de personal i tot el material municipal, la majoria de festes no es podrien dur a terme. Igualment el fet de la participació directa permet encabir la festa dintre de l’assegurança de responsabilitat civil que té contractada l’ajuntament amb l’empresa Generali. També tenim un tractament especial amb Creu Roja per tenir un conveni signat entre les dues institucions.
En resum, tenim clara la responsabilitat de l’Ajuntament, en facilitar la celebració de tota mena d’activitats i festes que permetin mantenir viu i actiu el nostre poble. Des de sempre ho hem fet, i així ho mantindrem.

CIRCUIT BICICLETES.
Aquest any, hem aconseguit de la Diputació de Barcelona, tot un conjunt de mòduls per formar un circuit de bicicletes i així poder jugar, i fer esport, grans i petits. Dintre d’un mes instal·larem aquests mòduls en una part del camp de futbol que sigui compatible en poder fer ús del camp com a zona d’aparcament.
Es a dir, l’actual camp de futbol no fa les funcions que li eren pròpies però en canvi és molt útil per tota mena d’esdeveniments, i així volem que continuí. Amb  tot, és prou gran com per poder-hi posar el circuit, a la banda que hi ha una mica d’herba, i deixar tota la franja més rocosa per si algun dia el volem fer servir d’aparcament complementari. En cas de pluja no hi hauria fang.
En aquests moments tenim 110 places per vehicles en el aparcament municipal, i uns 30 a l’entorn de la zona esportiva. En les grans festes, es pot ampliar el nombre de places, autoritzant l’aparcament en el camp de futbol amb entrada pel carrer de Dalt i sortida pel passatge que dona al carrer Barcelona, o a l’inrevés. Bé, doncs, ben aviat tindrem una nova zona d’esplai, destinada a les bicicletes.

CATÀLEG DE CAMINS RURALS.
La Diputació de Barcelona ens ha aprovat la petició feta per disposar d’un Catàleg de camins rurals municipals, en tot el terme municipal. Tot sovint surten dubtes sobre si un camí és municipal i per tant públic , o no. El Catàleg permetrà repassar tots els camins que tenim en el municipi i oficialitzar la seva situació. En la primera fase , l’estudi permet enumerar tots els camins transitables amb vehicles, i quan tinguem aprovat aquest catàleg, s’haurà de procedir a redactar un inventari de camins. En aquest cas, hi ha d’entrar tot tipus de camins d’unió i connexió entre cases de pagès, ermites, molins, etc.
El procés és lent, però les noves tecnologies faciliten el treball i permeten accedir a plànols del cadastre,o d’altres institucions com per poder-los detallar i documentar. La previsió és tenir el Catàleg per finals de l’any vinent, i el inventari per finals de 2018.

CAMP DE TREBALL – 2017.
Per segon any consecutiu, la Fundació Josep Carol, que té la seu central a Barcelona i una casa cedida a Borredà ( Cal Bisbe) va proposar organitzar un segon camp de treball destinat a la neteja, condicionament i millora de l’entorn del Molí de la Font. Aquest vell molí havia desenvolupat un important paper en la història del poble i ara tothom pot visitar les seves restes, a un quilòmetre i mig del nucli urbà, en direcció cap a Berga.
Una vintena de joves, acompanyats de 5 monitors, han dedicat dues setmanes a aquesta tasca. L’ajuntament proporciona eines i la direcció tècnica, i ofereix les escoles com a lloc per poder cuinar i menjar. Durant la seva estança en el poble s’aprofita per mostrar tots els aspectes més interessants i rellevants, de manera que hi ha un intercanvi de feina, amb aspectes turístics , culturals i d’oci.
Aquesta és una bona manera de promocionar el poble i aconseguir millorar algunes restes del nostre passat històric i posar-lo a l’abast de tothom. La positiva experiència d’aquest dos anys, fa del tot plausible, preparar una tercera edició. 

OBTINGUTS 241.000 EUROS, DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Tal com figurava en el nostre programa electoral, després d’haver acabat pràcticament les obres de l’entrada del poble, primer tram carrer Manresa i carrer Queralt, ara toca fer totalment nou el CARRER DE LA FONT. Aquest és el carrer més antic del nucli urbà i pel que entra la canonada general de l’aigua, de manera que té una prioritat evident.
El cost de les obres és de 206.000 euros, i la Diputació ens ha concedit una subvenció de 192.000 euros, de manera que podem cobrir la pràctica totalitat del cost. L’obra consisteix en aixecar tot el carrer, des de la font, fins el límit amb la Plaça Major.  Aquesta obra la inclourem en el pressupost 2017, i si tot va com tenim planejat, pot estar acabada a finals de l’any que ve. Es farà tot nou, des de la xarxa d’aigua, fins la de clavegueram, i per descomptat el paviment que serà de pedra artificial per poder complir amb les normes d’accessibilitat vigents. I aprofitarem les obres per restaurar la font que dona nom al carrer i alguna altra millora de l’entorn.
La segona obra, serà el condicionament del pas existent entre el camp de futbol i les pistes de petanca i pista poliesportiva. Aquest pas ara està en molt mal estat, ple de rocs, i desnivells inadequats que fan impossible el trànsit a persones amb problemes de mobilitat. La previsió és aixecar-lo tot, i fer-lo de formigó. El cost total és de 63.000 euros, i la Diputació ens en ha concedit 49.000, de manera que no hi ha cap problema per poder dur a terme l’obra. La previsió és adjudicar-la a finals de 2017, per executar-la durant l’any 2018.
Aquestes son les dues grans obres presentades a la Diputació de Barcelona i que foren negociades , en reunió amb la presidenta de la Diputació, el passat mes de juliol. A banda d’aquestes dues obres ja aprovades, l’alcalde va demanar estudiar una tercera petició destinada a fer una segona restauració de l’església de Salselles, per poder-la fer visitable i tenir un altre punt d’interès cultural i paisatgístic , dintre del terme municipal. Aquesta negociació tindrà lloc durant el mes de setembre amb el SPL ( servei de patrimoni local) de la Diputació de Barcelona, tal com ja es va fer quan es va aconseguir la restauració del campanar.
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?