Wednesday, August 31, 2016

 

COMARCA 43 - art. La Rella

COMARCA 43.
L’any 1936, el Parlament de Catalunya va aprovar dividir ( no m’agrada el verb, millor organitzar) Catalunya en 38 comarques, que varen tenir una vida molt, molt curta, per la guerra civil. La proposta l’havia fet una comissió, en la qual, el principal ponent havia estat el geògraf Pau Vila. Doncs, bé, l’any 1985 el Parlament, a proposta del govern, recuperava aquell mapa, i n’hi afegia 3 més, fins les 41.
En aquell moment ja varen ser molts els que varen criticar el nou mapa, perquè s’hauria d’haver estudiat millor la situació de cada territori i atendre realitats consolidades en aquest lapse tant ampli de temps. Però no, el president Pujol tenia pressa i tot s’havia de fer de pressa i corrents.
Perquè no afegir 5, 7 o 9 comarques, al vell mapa, i no solament 3 ?. Ningú té una resposta clara però era així com es feien les coses en aquells temps. Fa un any, tenim una nova comarca, la número 42, en el Moianès, i ara es vol tenir la número 43, aquí en el Lluçanès, malgrat els resultats en alguns pobles que no estaven per la labor.
No em vull ficar on no em demanen, però sí informar de que tenir comarca pròpia no és tant planer ni tant meravellós com alguns volen fer creure. Es cert que la Generalitat aporta 600.000 euros a cada nova comarca, cada any, per poder funcionar. Després, depèn la xifra d’habitants, puja una mica més o no, però a partir d’aquí toca fer funcionar la comarca al conjunt dels municipis que la conformen. I la Generalitat , per justificar l’existència de la comarca, li delega funcions que ella mateixa no li interessa fer, com transport escolar, beques menjador, recollida selectiva, oficina de joventut, etc.
En resum, l’actual organització comarcal, la considero un error en funció de les competències que se’ls hi varen donar ( molt poques), molt mal finançades, i amb un funcionament similar a un parlament en petit. Crec que el millor hagués estat formar mancomunitats de municipis, per agrupar serveis i pagar-los entre tots. No calia gastar tant diner en edificis i estructures. Però, ara que ho tenim així, haurem d’esperar un altre govern per ordenar-les millor. Mentrestant l’aprovació de la comarca número 43 està fent el seu tràmit en el Parlament, i si no es convoquen eleccions abans, se suposa que dintre de mig any, la proposta serà aprovada. A partir d’aquí, tot està per escriure.

Joan Roma i Cunill, alcalde de Borredà ( Berguedà) 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?