Friday, July 29, 2016

 

LEGISLAR SENSE PENSAR EN EL COMPLIMENT- art. blogesfera socialista

LEGISLAR SENSE PENSAR EN EL COMPLIMENT.
Com persona directament afectada per una de les lleis del Parlament, animo a reflexionar sobre com s’han de fer les lleis i com s’han de poder complir i fer complir.
Fa un parell de dies vaig llegir un extens informe sobre l’abandonament d’animals domèstics ( gats i gossos) a la ciutat de Barcelona i àrea metropolitana. El resum és que dels animals trobats, o abandonats, només un 25% portaven el xip “obligatori”.
Com a ponent d’aquesta llei del Parlament, ja vaig avisar del seu possible incompliment per massa exigent, massa fora de la realitat del nostre país, però com que alguns volien fer una llei innovadora i exemplar a nivell espanyol i europeu, no vaig tenir cap altre remei que seguir el fil del grup redactor.
Era l’únic alcalde, entre els ponents, i això suposa tenir una visió radicalment diferent a la dels altres components de la Comissió redactora. Qui no coneix bé la gent i el territori no és capaç de reconèixer les dificultats i complexitats de fer una llei complicada com aquesta. El resultat el tenim cada any en forma de xifres brutalment elevades. Més de 70.000 abandonaments a Catalunya i més de 300.000 a tot Espanya. Estem parlant només de gats i gossos, els dos únics animals domèstics que contempla la llei de protecció dels animals. Si hi suméssim molts altres animals domèstics, les xifres augmentarien fins extrems inimaginables.
Què fer, en les actuals circumstàncies ? Doncs, d’entrada modificar la llei per fer-la més “complible”. I ho sento molt, però s’hauria de retornar a un dels articles de la llei anterior que permetia el sacrifici dels animals recollits si en el termini de 30 dies ningú els venia a recollir. El fet d’haver posat una clàusula per la qual no es pot sacrificar un animal sinó és per informe del veterinari per estar greument malalt, ha suposat un amuntegament d’animals en totes les instal·lacions municipals o de protectores, fins esdevenir incomplidors de la pròpia llei pel que fa el compliment de la llei de benestar animal en quan a espai disponible per cada animal.

Una altra mesura hauria de ser facilitar la col·locació de xip, a tots els propietaris que tinguin uns ingressos mínims, de forma gratuïta. Es la única manera de garantir que el portin, i tot seguit, fer una campanya per posar el xip i donar d’alta l’animal al registre de tots els ajuntaments. No vulguem anar més lluny de moment. No hi ha res pitjor que tenir lleis incomplibles, per una causa o altra, i ara la llei de protecció dels animals , és una dels que té un compliment dels més baixos de tots els lleis que s’han aprovat en el Parlament de Catalunya. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?