Wednesday, July 27, 2016

 

DIA HISTÒRIC - DESENCALLADA L'EDAR DE BORREDÀ -

DIA HISTÒRIC – DESENCALLADA L’EDAR DE BORREDÀ.
Avui, dimecres dia 27 de juliol a la 1 del migdia, ha tingut lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Borredà, la reunió conjunta, ACA- Ajuntament- Empresa OMS-SACEDE,S.A.U, convocada per tractar el tema de l’EDAR ( Estació Depuradora d’Aigües Residuals ). Aquesta reunió era conseqüència de l’anterior reunió tinguda a la seu de l’ACA a Barcelona, i després de diferents gestions fetes, prop de la mateixa ACA i en el Parlament de Catalunya. Es tractava, doncs, de presentar la resolució definitiva de l’ACA.
Tal com s’havia compromès la Gerència de l’ACA, en aquests mesos transcorreguts des de l’anterior reunió, s’havia demanat i obtingut un informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, així com diverses reunions amb l’empresa adjudicatària de l’any 2003. De fet, en aquella ocasió s’havia adjudicat un paquet de Depuradores a una UTE, que després es va dissoldre per una de les parts. Amb tot, l’empresa restant, va confirmar l’ interès i la disponibilitat tècnica i econòmica per dur a terme l’EDAR de Borredà, així com alguna altra de les pendents, com la d’Avià.
Els dubtes de la nova Direcció de l’ACA provenien del fet d’estar immersos en una adjudicació de 13 anys enrere. Calia saber si legalment aquella adjudicació podia estar vigent, així com valorar la situació dels projectes executius, i la possible modificació de preus , atesos els anys transcorreguts, entre altres temes rellevants.
Fetes totes les consultes, i estudiades totes les formules i possibilitats, avui, ens hem reunit per
part de l’ACA : Guillem Peñuelas, Director de l’Area d’Execució d’Actuacions, i Carme Gomar,
Cap del Departament de Gestió Tècnica. Per part de l’empresa adjudicatària : Daniel Martínez,
Managing Director, i Carles Berdonces, Director d’Enginyeria i Construcció. I per part de
 l’Ajuntament de Borredà, Josep Vilaseca, Arquitecte municipal, Montserrat Cabana, Secretària
– Interventora accidental, Josep Culell, Cap de la Brigada municipal d’obres, i l’Alcalde –
President, Joan Roma.
El resultat de la reunió ha estat totalment satisfactori i la resumeixo en els següents punts.
1.- L’ACA manté l’adjudicació feta a l’empresa OMS-SACEDE, S A U, l’any 2003, en uns termes pràcticament similars, en quan a termini, condicions, i projecte tècnic. L’import de l’obra es situa en aproximadament 850.000,00 euros.
2.- L’empresa es compromet a començar les obres a meitat del proper mes de novembre d’aquest any i a tenir-la acabada en el termini de 8 mesos, des de l’acta de replanteig.
3.- El projecte tècnic serà modificat en uns punts molt concrets i poc rellevants, de manera que l’ajuntament pugui rebre el projecte modificat a meitats del mes de setembre per una audiència pública de 10 dies.
4.- L’ACA va adjudicar aquest projecte per un sistema de concessió administrativa ( sistema similar al mètode alemany) mitjançant el qual l’empresa es compromet a la construcció de l’EDAR i tot seguit en farà el manteniment durant els propers 15 anys.
5.- S’han tractat alguns temes tècnics en relació a la connexió amb les clavegueres existents, així com alguns altres relacionats amb l’accessibilitat que quedaran definitivament exposats en el projecte executiu modificat.  Les obres de l’entrada del poble, facilitaran una de les connexions, i la faran més pràctica.
En resum, aquests han estat el principals punts tractats en la reunió. A partir d’ara seran els tècnics els que hagin de tirar endavant el plantejament de l’obra i la preparació de cara a l’acta de replanteig, previ a l’inici de l’execució del projecte.
Al final de la reunió, he demanat al representant de l’ACA fes arribar la satisfacció i agraïment a la Gerència de l’ACA per la comprensió, rapidesa i eficàcia de les gestions i tràmits realitzats en aquests mesos, des de l’anterior reunió.
El dia d’avui, el considero un autèntic DIA HISTÒRIC PER BORREDÀ. Varem iniciar els preparatius i tràmits per tenir l’EDAR, 17 anys enrere, fins a culminar en el 2003,en la seva adjudicació. Tot semblava anar bé, fins començar a sortir problemes de tota mena que ens han portat a fer múltiples i complicades gestions.
Deixem enrere una etapa i n’obrim una altra, en la qual veurem acomplerts els nostres objectius. Borredà podrà depurar les aigües residuals i retornar-les a la Riera Margansol, netes. Avui és un gran dia, sense cap mena de dubte. Un dia històric com altres que hem viscut des de l’any 79, a nivell municipal, quan hem anat veient fets realitats grans obres d’infraestructures, equipaments o serveis que feien falta. Ben aviat en tindrem un de nou i ben essencial: L’EDAR.
Borredà, 27 de juliol de 2016.

L’Alcalde – President, Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?