Monday, July 18, 2016

 

BORREDÀ - DIA 25 ENTRA EN VIGOR NOVA SENYALITZACIÓ CIRCULACIÓ.

Les obres de l’entrada del poble, primer tram carrer Manresa i carrer Queralt, no solament han suposat renovar una part molt antiga del poble, sinó suposa un canvi important en la circulació i el concepte de nucli urbà, on el vianant té prioritat respecte els vehicles. D’aquí el límit de velocitat a 20 /h.
En la part nova, queda clar que no es poden deixar vehicles aparcats en el carrer perquè impedirien la doble circulació i el pas de camions cap al centre del poble, cap   a la serradora, aparcament municipal o cap al Coll del Bas.
En aquests moments s’estan col·locant els senyals verticals i els horitzontals que defineixen què es prohibeix en aquests trams. I tot seguit es posaran els senyals d’inici de la Illa de vianants, que anirà des del tram nou, cap a dintre del nucli antic. En tot aquest sector, el vianant tindrà prioritat, i els vehicles hauran de concedir-li aquesta prerrogativa.
Perquè tot funcioni, és tant senzill com complir la normativa vigent i mostrar civisme en tot moment. En pocs dies tots els senyals de circulació seran nous, es canviaran també els senyals de gual, s’eliminaran els passos de vianants dintre del nucli antic, i s’inicia una nova època en que el vianant passa a ser prioritari i respectat en tot lloc i moment.
A partir, doncs, del proper dilluns dia 25 de juliol, la senyalització entra en funcionament i tota acció d’incompliment serà degudament sancionada. Borredà no disposa de policia municipal, per la qual cosa fa 20 anys es va delegar aquesta funció en el cos dels Mossos d’Esquadra. Des d’aquell moment, els Mossos actuen dintre i fora del nucli urbà en tant que policia municipal i els pertoca a ells complir i fer complir la normativa vigent.
Demano en primer lloc, comprensió i civisme en el compliment de la senyalització existent, tant en matèria de circulació com d’estacionament, respectant els guals, i zones prohibides. Borredà disposa de més de 130 places d’aparcament gratuït a pocs metres del centre urbá. No hi ha excusa per no complir les normes.
En cas d’incompliment, hi haurà les sancions pertinents, imposades pels Mossos d’Esquadra, i només seran recurribles a nivell oficial, davant la Direcció General de Trànsit. No, davant de l’ajuntament.  Les normes estan fetes per ser complertes, en bé de tots. Si impera el civisme no hi haurà sancions. Aquest ha de ser l’objectiu de tots els que vivim sempre en el poble o dels que hi venen per una estona o per uns dies.
Borredà, 18 de juliol de 2016
L’Alcalde – President

Joan Roma i Cunill

ILLA DE VIANANTS: Comprèn carrer Manresa, de la Creu, Queralt, Plaça Major, Carrer de la Font, Placeta, Carrer de Dalt, De Frontanyà, de Berga, de l’Església, Dr. Vilardell. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?