Sunday, May 15, 2016

 

SORT DE DIBA- art. Regió 7


SORT DE DIBA.
Reitero que quan diem Diba, volem dir, Diputació de Barcelona, i quan parlem de Gene, volem dir Generalitat de Catalunya.
Fa pocs dies, Diba, va aprovar el conjunt de subvencions destinades a tots els municipis de la província de Barcelona, en el que anomena Catàleg de Serveis. Cada any els ajuntaments poden demanar un gran nombre d’ajuts, d’un ampli catàleg que s’ha anat incrementant i diversificant al llarg dels anys, fins a constituir un element essencial per la supervivència dels principals serveis que donen els ajuntaments.
I dintre d’un parell de mesos , Diba aprovarà un paquet de subvencions molt més important per fer inversions durant el que queda de mandat municipal. Es a dir, fins el 2019, any de noves eleccions. Un i altre paquet d’ajuts, suposen la única via per poder dur a terme una part dels compromisos electorals dels governs municipals, en un moment en que la Gene ha, pràcticament, desaparegut del mapa. Més ben dit, es manté per controlar i supervisar, però ben poc, per ajudar.
Els ajuntaments, doncs, es troben en una situació molt complicada per quan ni el govern central ha convocat ajudes per inversions, ni la Gene, ha complert els compromisos mínims que s’esperaven d’ella. Això significa deixar fora dels programes electorals un gran nombre de compromisos que no trobaran qui els financii.
D’aquí que ara, ja sense embuts, tots els partits de govern, elogiïn l’existència de Diba, i la dedicació exclusiva als ajuntaments del seu àmbit territorial. Antics partits que criticaven la seva existència, com CiU o ERC, ara en son els principals defensors. No solament perquè estan en el govern, sinó perquè han vist desaparèixer tots els ajuts que en el passat concedia la Gene, de manera que depenen de tot i per tot de Diba.
Ara bé, aquesta dependència total ,té perills evidents i imminents. Abans es considerava un problema la confrontació entre Diba i Gene per estar sota governs de signes oposats i no sempre existia sintonia entre el que volien uns i decidien uns altres. Per sort, Diba es va mantenir fidel a les seves competències i obligacions i va garantir una assistència tècnica, personal i econòmica als 311 municipis de la província. Ara, estan en les mateixes mans, i es corre el perill d’uns decidir, i altres, haver de cedir. M’explico.
Es tanta la necessitat de tresoreria dels ajuntaments per la falta de pagament de la Gene, i és tant greu la falta de finançament d’obres i serveis municipals per part de la Gene, que es demana a Diba fer front a les obligacions de la Gene. Ho podem veure a nivell de subvencions a les escoles bressol, escoles de música, plans d’ocupació, etc, etc, i més que vindran. Tot aquest diner que hauria de pagar la Gene, es detreu del que podria anar als ajuntaments per altres obres i serveis.
Aquesta pressió pot anar en detriment del que ha estat sempre la nau insígnia de Diba: l’assessorament jurídic , tècnic, personal i d’innovació en tots els àmbits i serveis. Molts ajuntaments ofegats pels deutes, prefereixen diner a serveis. Greu error. Si una cosa necessiten els ajuntaments, especialment els petits i mitjans, son serveis directes. Sense aquests serveis directes, la majoria d’ajuntaments no podrien funcionar. I parlo coneixent el tema des de fa molts anys. Fins ara i confio que també en el futur, un informe o un dictamen de Diba, era paraula de déu. En el sentit que era definitiu, contundent, mereixedor de crèdit absolut perquè procedia d’una institució modèl-lica a nivell català i espanyol.
Doncs bé, s’ha de garantir aquesta continuïtat, malgrat les deficiències i problemes de la Gene. Veig pressions i propostes preocupants en el sentit de voler proposar a Diba, obligacions de la Gene. Algunes ja les ha entomat, però venen temps encara més greus i s’ha de procurar no desdibuixin el paper essencial que ha tingut Diba fins ara. Cada institució ha de complir amb les seves competències i obligacions , i les de Diba estan al servei dels ajuntaments que prou necessitats tenen i prou desemparats han quedat per culpa de males decisions del govern central i per la situació crítica de la Gene. No espatllem el que encara funciona.

  

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?