Thursday, May 26, 2016

 

INVERSIONS ESQUIFIDES - art. Nació Digital Solsona

INVERSIONS ESQUIFIDES, A LA CATALUNYA CENTRAL.
Tenia un especial interès per veure el pressupost de la Generalitat per aquest any 2016. El sol fet de que un pressupost es presenti a finals de maig, ja suposa una novetat molt poc habitual en qualsevol país europeu, però entre les eleccions “plebiscitàries” que no ho varen ser, la tardana composició del Parlament i la més que tardana elecció de President i formació de govern, aquesta presentació a meitat d’any del pressupost era inevitable.
En fi, en tant que ex diputat, sempre miro què contenen els pressupostos per les comarques de la demarcació de la federació XI del PSC: Bages, Berguedà i Solsonès. I vet aquí que el resum, es descriu en un sol mot: esquifidesa. Per no dir, escandalosa reducció, fins extrems mai vistos, en l’apartat d’inversions territorials.
Les xifres canten per elles mateixes: 21,5 milions per la comarca del Bages, 3,67 per la del Berguedà i 1,8 per la del Solsonès. Deixant clar que en la del Bages, l’import principal va de inversions per ferrocarril, cosa ben poc visible, per quan es pot tractar de material intern, i no extern.
Si comparem aquestes xifres amb altres de temps una mica millors podríem veure com l’any 2010 al Bages, tenia 66,2 milions pressupostats, el Berguedà 22,13 , i el Solsonès 7, 5 . I si busquem en altres anualitats podrem arribar a la conclusió de que aquestes comarques estan especialment mal tractades respecte anys anteriors en percentatges autènticament d’escàndol.
Estem davant un panorama preocupant per quan any rere any es van acumulant retards ja no solament en inversions noves, sinó en manteniment i reparació de les velles, de manera que els infraestructures i equipaments van envellint sense perspectives de que siguin renovades en els terminis previstos per les normatives vigents.
Tots sabem el desgast que tenen carreteres, vies de tren, edificis, camins, xarxes de clavegueram, d’aigua, depuradores, hospitals.....i que sobrepassar els terminis de reposició o millora va en detriment de la seguretat o la idoneïtat. En fi, que tenim totes les estructures més envellides i sense previsió de renovació.
També sabem que els retards es paguen amb posteriors inversions molt més costoses. Un deficient manteniment, suposarà un increment de la inversió per posar-lo al dia, de manera que els estalvis d’avui, es converteixen en super inversions, el dia de demà.
I a cada comarca hi ha una llarga llista de compromisos incomplerts que es van acumulant, any rere any, sense cap previsió de dur-los a terme. Es a dir, en els darrers anys la  nota dominant ha estat paralitzar tota l’acció inversora de la Generalitat, i es van acumulant els retards en una roda imparable. Fins quan ? Ningú ho sap. Ningú ho pot dir perquè la situació financera té un volum de deute insostenible. Només la intervenció directa de l’Estat, la podria aturar. De fet, si s’ha reduït la partida de pagament d’interessos del deute, és perquè en comptes de recórrer a crèdits externs amb bancs, la Generalitat, rep els fons del FLA que son a 0% d’interès. Una decisió del govern central per evitar el col·lapse d’uns quants governs autonòmics, entre els quals, el més endeutat, el de la Generalitat de Catalunya.

En resum, la mala gestió, tard o d’hora passa factura i a dia d’avui la capacitat d’ingressos de la Generalitat és baixa, i els deutes molt elevats. El resultat, son uns pressupostos de mínims , per garantir la supervivència, però a canvi d’oblidar inversions en el territori. La Catalunya central és un exemple, però, comparable amb qualsevol altre territori del país. I tot i això, a la vista de les posicions de la CUP, tampoc hi ha cap garantia de que siguin aprovats i si son retornats al govern, el lògic seria convocar noves eleccions. Ja veieu quin panorama tenim al davant.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?