Friday, April 29, 2016

 

DEBATS ESTÈRILS - art. Regió 7

DEBATS ESTÈRILS.
En un país i un estat, potes enlaire, ningú s’estranya  que molts ajuntaments vulguin debatre tota mena de qüestions, encara que res tinguin a veure amb les competències ni recursos que els hi son propis. Ho acabem de veure en el darrer ple ordinari a Manresa, a proposta de la CUP, per parlar de menstruació, però ho hem vist en moltes altres ocasions per temes igual d’impropis d’un ple municipal.
I és que hi ha un enorme desconeixement del funcionament d’un ajuntament, fins i tot per part de molts alcaldes, i regidors de govern o d’oposició. D’entrada qui elabora l’ordre del dia d’un ple municipal és l’alcalde, i no està obligat a posar-hi totes aquelles iniciatives, propostes o mocions que presentin els grups d’oposició.  Es més, la llei estableix que a cada nivell d’administració li correspon tractar els temes dels quals té competència , i no tractar-ne d’altres que no li corresponen. Es el lògic i és el que pertoca fer, si volem ser efectius i dedicar-nos a resoldre els problemes directes dels nostres ciutadans.
Alguns alcaldes consideren que tot el que entra a registre de l’ajuntament, procedent dels grups d’oposició, s’ha de posar a debat i votació del ple. Es una mena de portes obertes per no ser considerat “poc democràtic” o “poc sensible” a les peticions de la oposició...i així, entren en clara competència i controvèrsia en temes que son propis del Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats, o de qualsevol altre organisme com Universitats, Fòrums de Debats, o Tertúlies televisives o radiofòniques, fins el punt de que molts plens municipals es converteixen en un batibull de debats que deixen perplexos als pocs ciutadans que assisteixen, en viu i en directe als plens, o que els segueixen per mitjans audiovisuals.
Aquesta pràctica deixa en molt mal lloc als ajuntaments per quan es col·loquen tots en el mateix pot, i en surt una idea generalitzada de que els polítics parlen de tot, menys del que interessa realment. I és que en molts municipis hi ha regidors actuant com diputats frustrats que volen tractar temes, tant si son com no, competència municipal, en una mostra clara que no tenen propostes referides al municipi del qual son regidors. Es paradoxal, perquè sembla que han de parlar d’altres coses perquè res tenen a dir ni a proposar del seu poble o ciutat.
Aquesta manera d’actuar ja fa anys que dura, en alguns municipis més que en altres, amb honroses excepcions. I és que de res serveix presentar, discutir i aprovar en un ple municipal temes relacionats amb cultius transgènics, joguines no sexistes, moratòria contra la caça de balenes, iniciatives antitaurines, iniciatives pro corre bous, a favor d’una dieta vegetariana, en contra de les armes nuclears, a favor dels ocells fringíl·lids, contra l’ús de pesticides,i tants i tants altres temes que poden ser molt importants però res tenen a veure amb les competències i deures d’un ajuntament.

Cada nivell d’administració s’ha d’ocupar de resoldre els temes que li son propis i deixar per les altres els que no en son. I és que ningú ho explica, però de fet, aquestes mocions una vegada debatudes i votades, les aprovades, van a un arxiu d’una altra administració on s’envia, o directament a la paperera sin son desestimades. Feina en va, despesa vana, simplement per demostrar la suposada preocupació per temes que pertoquen a una altra administració o a d’altres organismes. Francament, si es vol, a cada poble , a cada ciutat, hi ha un munt de temes per tractar i resoldre, sense necessitat de buscar-ne d’altres que res tenen a veure amb la realitat diària del municipi. Qui vulgui tractar d’aquests altres temes, ho té ben fàcil, demanant al seu partit que els porti al lloc on li son propis. No deixa de ser penós veure com en molts plens es ventilen els temes municipals en pocs minuts, i s’allarguen els debats sobre temes aliens, durant hores. El món al revés. Flac servei als ciutadans que ens han elegit per uns deures determinats i no per altres que res podem fer-hi. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?