Wednesday, April 13, 2016

 

CALCULAR LA INEFICÀCIA - art. Blogesfera socialista

CALCULAR LA INEFICÀCIA.
El dissabte passat, dia 9 d’abril, va tenir lloc a la seu del PSC un important Consell d’Alcaldes i Alcaldesses, Regidors i Regidores, en el qual es varen donar a conèixer tot un seguit d’iniciatives del món municipalista de cara a enfrontar els més importants reptes d’ara mateix i dels propers anys. I no solament en el camp estrictament municipal sinó també en aquells altres en els quals els ajuntaments poden tenir un paper molt rellevant, sigui en pro de la Pau i la Solidaritat, o en matèria de Canvi Climàtic, Sostenibilitat, Igualtat, i altres. Un acte dens, profitós i molt representatiu del paper del PSC en el món municipal, deixant clar el protagonisme socialista en tant que segona força política de Catalunya, amb una presència més que destacada en múltiples fòrums catalans, espanyols i europeus per part d’alcaldes i regidors del PSC. Acabat l’acte es va donar oportunitat d’alguna intervenció sobre els temes tractats o altres nous, i no vaig dubtar a fer d’espontani per exposar un tema que ara voldria especificar més, sense la premura de temps a que obliga una intervenció en directe.
Després de 37 anys de vida municipal, 12 com a Regidor de govern ( per pacte entre PSC i CiU) i de 25 com Alcalde, constato que les relacions Generalitat – Ajuntaments, no solament no han millorat, sinó que estem en un dels pitjors moments d’aquesta llarga etapa d’autogovern. Vaig felicitar la Secretaria de Política Municipal per l’acte programat i les iniciatives tractades, però a l’igual que hem calculat els deutes que la Generalitat té envers els municipis governats pel PSC, el mateix hauríem de fer respecte a CALCULAR EL COST DE LA INEFICÀCIA, de l’acció del govern.
M’explico. Es molt greu que la Generalitat no pagui els deutes pendents, i ho dic en tant que alcalde d’un poble de 500 habitants al qual la Gene deu 300.000 euros, però igual de greu és el deteriorament de la gestió de la Gene que tant afecta, el dia a dia dels ajuntaments. I considero urgent , combinar la crítica a l’impagament, amb la de la ineficàcia de tots els Departaments de la Generalitat.
Per entendre’ns estaria bé que el PSC presentés una Interpel·lació al Govern, en la qual es demostrés l’immens desgavell, la gran descoordinació, i els constants incompliments dels terminis, condicions i regles de l’administració de la Gene, en la seva relació amb els ajuntaments.
Hem de fer públics els resultats d’aquest estudi, enquesta o llistat d’incompliments perquè els ciutadans comprovin la EFICÀCIA DELS AJUNTAMENTS, en contrast amb la INEFICÀCIA DE LA GENE. Posem-hi exemples, com que un informe urbanístic no especialment complicat pot tardar entre 6 i 9 mesos, en qualsevol de les comissions territorials d’urbanisme. O una autorització de la Direcció General de Carreteres que tindrà un recorregut similar, o explicar que per determinats informes del Cos de Bombers, hi ha un sol tècnic per tota la província de Barcelona, afegim-hi els informes o resolucions de l’ACA, eterns i sovint contradictoris uns amb altres, o interpretacions diferents per temes similars en funció dels tècnics de cada província, etc, etc,

També convindria informar de la progressiva i enrevessada burocràcia, de la Gene, pel que fa determinades activitats, per les quals sovint, fan falta 5 o 6 informes diferents, procedents d’igual nombre de Departaments, Organismes o Serveis de la Gene. I que pot passa, i passa que els retards d’uns , provoquen retards en altres, o simplement la caducitat total... En resum, no ens quedem només en l’apartat econòmic del deute pendent, DEMOSTREM LA INEFICÀCIA d’una administració burocratitzada, desorganitzada, desanimada i mancada d’objectius i controls. Si podéssim fer un càlcul del cost d’aquesta ineficàcia arribaríem a la conclusió de milions d’euros al mes, traduïts en milers d’hores a la setmana, dedicats per part de funcionaris i polítics municipals a perseguir papers presentats a la Gene, i que no son resolts ni el temps ni la forma requerides. Aquest era el plantejament que vaig exposar, en el Consell del passat dia 9 d’abril. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?