Tuesday, March 29, 2016

 

PENSIONISTA NO JUBILAT - art. Blogesfera socialista


PENSIONISTA, NO JUBILAT.
El passat dia 25 de març, vaig assolir l’estat civil de pensionista, que no el de jubilat. Vull deixar clara aquesta distinció perquè la paraula “jubilat” dona la sensació de deixar de treballar o estar actiu, en tots els àmbits de la vida privada, pública, associativa, cultural, etc, etc. I res d’això, està en el meu ànim. Al contrari, la meva intenció, si la salut ajuda, és mantenir l’activitat en tots els apartats en que em moc, si bé amb intensitats molt diferents.
La principal activitat fins ara, ha estat la política, a la qual m’ hi he dedicat, en cos i ànima, durant prop de 40 anys. Es gairebé tota la vida activa, en la qual hi vaig entrar com simpatitzant en els llunyans anys en que treballava i estudiava a Suïssa, primer com activista de l’Assemblea de Catalunya , a l’estranger, i després ja dintre del Partit Socialista. A partir d’aquí, Regidor de l’Ajuntament de Borredà, compaginant càrrecs a nivell de partit, primer a la comarca del Berguedà, després a nivell de la Federació XI, i finalment ja com diputat al Parlament, entre molts altres càrrecs intermitjos. De Regidor a Alcalde, des de l’any 91, i bé, arribem a l’etapa de pensionista amb un càrrec institucional: Alcalde de Borredà, i uns de partit, interrelacionats, com ser membre de les executives del Berguedà i de la Federació, i president del Consell de la Federació.
Arribat en el punt en que estem, és evident que toca canviar de registre i organitzar els propers anys amb objectius diferents als tinguts fins ara. La darrera tasca, la d’assessor del Grup Socialista a la Diputació de Barcelona, m’obligava a baixar molt sovint a Barcelona. Aquest serà el primer canvi positiu a modificar. D’ara endavant, només em caldrà baixar per les gestions i tràmits, propis d’Alcalde, i prou. Es cert que estar en moltes organitzacions municipalistes, obliga a desplaçaments sovintejats, però ja no tenen la constància de la feina diària a Diba.
A nivell de partit, ja he comunicat la meva disponibilitat a continuar actiu a nivell territorial però amb càrrecs menors. Més de suport i recolzament que no pas de direcció, i per descomptat, deixar pas a un nou o nova Presidenta del Consell. Si una cosa he tingut clara en la vida política és decidir el moment oportú per deixar un càrrec i no perpetuar – se en cap d’ells.
Pel que fa l’Alcaldia de Borredà, el moment de decidir serà dintre d’un any, quan arribem a meitat de mandat. M’agradaria trobar relleu en una persona que vulgui continuar la tasca iniciada 37 anys enrere, a l’abril del 79, quan varem entrar en els primers ajuntaments democràtics. Encara que alguns creguin que no he buscat relleu, el cert és que alguns dels proposats no estaven per la labor. Tant en municipis grans com petits, és molt important tenir dues candidatures, com a mínim. La dinàmica govern – oposició, ben portada és positiva pel conjunt, igual que la alternança. Queda encara un immens treball per dur a terme a nivell de poble de cara els propers anys, i és lògic desitjar una certa continuïtat, tot i tenir clar que el canvi de persones, sempre suposa un canvi de prioritats i tarannà.
En quan a la vida personal, tot ha d’anar a un altre ritme, compaginant tasques socials amb altres recreatives, culturals, esportives i d’oci. Tinc clar que vull dedicar algunes hores a la setmana a tasques a favor de la societat, en el marc d’alguna ONG, però també d’ajuda a col·lectius molt determinats com el de la gent gran. També he demanat informació per cursar alguns estudis universitaris , relacionats amb la història, cultura i l’art, i recuperar algun dels idiomes estudiats i que ara tinc totalment rovellats, com és el rus. En la meva joventut el idioma obligatori era el francès i lògicament el castellà. Per causes massa llargues d’explicar, vaig continuar amb l’anglès i el rus, alhora. Aquests 4 idiomes varen ser objecte d’amplis i profunds estudis, convençut de la seva importància pels objectius de futur. Ja a Suïssa, em vaig proposar dominar el català, llegit i escrit,d e forma autodidacta, i allà vaig poder aprendre l’italià i l’alemany, a més de poder practicar els altres quatre. Estava en una Acadèmia d’Idiomes amb professors nadius de més d’una dotzena de nacionalitats, el lloc ideal per aprendre i practicar tots els idiomes, i va ser allà on em varen encarregar la confecció de 3 llibres d’aprenentatge de l’espanyol per a estrangers.
Curiosament he pogut practicar tot sovint l’alemany a Borredà mateix, però en canvi fa molts anys no practico el rus. Ara serà hora de recuperar-lo i aprofitar per fer alguna visita a Rússia. Quan vaig voler-hi anar, estava prohibit, i tots els estudiants de rus estàvem fitxats per la policia ...en fi, serà interessant recordar vells temps.
En resum, pensionista, però no jubilat, i amb ganes d’activitat en molts diversos àmbits sense les obligacions pròpies d’una feina remunerada. La meva feina municipal sempre ha estat de caràcter voluntari i així continuarà. Es molt gratificant veure el progrés del poble en base a les propostes i projectes que decidim tots els membres de l’equip de govern, supervisats i contrastats amb els membres de l’oposició. Mirant enrere la feina feta ha estat impressionant, mèrit de tots els regidors, alcaldes i borredanesos, en general. Queda encara molt per fer, però ha valgut la pena els esforços dedicats a la millora del municipi.

Borredà, 29 de març de 2016.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?