Tuesday, March 15, 2016

 

ALCALDES EXCULPATS - art. Nació Digital SolsonaALCALDES EXCULPATS.
Qui no recorda el gran rebombori causat per la imputació, dita ara investigació, de prop de 40 alcaldes , entre els quals el de Solsona, per haver cobrat unes indemnitzacions de la Federació de Municipis de Catalunya ( FMC) per assistència a les reunions dels òrgans corresponents ?
Aquests 40 alcaldes varen veure els seus noms publicats en tots els mitjans de comunicació, amb explicacions, que moltes vegades tenien molt poc d’informació fidedigna, i molt sovint donaven per entès que havien cobrat sota mà, o amb subterfugis poc explicables.
Quan en un país tots els polítics estem sota sospita, de poc serveixen les explicacions i informacions, de manera que qui més qui menys ha passat per un calvari considerable, fins arribar a divendres passat en que el Tribunal Suprem arxiva el cas, per no haver-hi trobat res reprovable ni digne de ser jutjat. Tots han quedat exculpats, però un cert mal està fet, i ja no és esborrable.
Queda en el record de moltes persones un rumor, un run run de corrupció generalitzada, un concepte de poc rigor, o de tripijocs per completar el sou o augmentar-lo mitjançant arguments poc creïbles.
Conec a la majoria d’alcaldes que foren imputats, i lamento el tràngol pel que varen passar perquè no s’ho mereixien, i ara, acceptats els raonaments tècnics, jurídics i econòmics de la FMC queda clar que la seva actuació no era il·legal ni punible.
He agafat aquesta sentència clara i contundent per demanar a tothom molta prudència davant algunes imputacions poc fonamentades. O més ben dit, gens fonamentades que poden donar peu a grans titulars que queden en res quan han estat estudiades, documentades i portades davant del tribunal corresponent.
Personalment he patit algunes d’aquestes imputacions sense fonament, totes elles acabades en arxiu. D’aquí que convindria modificar l’actual procediment judicial per castigar severament els denunciants i evitar entorpir els jutjats portant-hi casos que no ho son.
Hem de tenir present la maranya immensa de burocràcia i legislació administrativa, urbanística, econòmica, medi ambiental , etc, existent que provoca constants dubtes en els administrats i a la pròpia administració ,fins el punt que molts casos que arriben als tribunals poden tenir sentències diverses, en funció dels tribunals que les atenen.
En comptes de simplificar tràmits, molts s’han anat complicant i allargant fins extrems impensables i això motiva incerteses i interpretacions diferents, en funció del territori o dels tècnics que han de vetllar pel seu compliment.
No passa mes que no aparegui algun alcalde imputat per temes que res tenen a veure amb la corrupció, i també en aquests casos cal tenir present la presumpció d’innocència. Ara mateix la complexitat en urbanisme suposa un greu maldecap pels tècnics, i personal relacionat amb aquest àmbit, fins el punt que els procediments s’allarguen fins l’infinit per intentar no caure en cap contradicció ni vulneració d’alguna norma directa o indirecta.

El que vull remarcar és que la immensa majoria de polítics , i molt especialment els municipals, tenen un expedient net, i el mantenen lluny de tota temptació de trencar el camí de la bona i honesta gestió. Si algú en va tenir algun dubte en el tema que tracto al principi d’aquest escrit, ara ho ha pogut comprovar per boca del Tribunal Suprem. Exculpats totalment. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?