Friday, February 19, 2016

 

PERQUÈ LA GENERALITAT ESTÀ EN BANCARROTA ? - art. Nació DigitalPERQUÈ LA GENERALITAT ESTÀ EN BANCARROTA ?
En pocs debats, tertúlies i articles es fa referència a la situació de bancarrota total de les finances de la Generalitat. Sembla com si el tema no interessés , o no es volgués tractar per evitar polèmiques dures i complicades de detallar. En el meu cas concret, l’experiència és força decebedora, per quan els contrincants només tenen un sol argument: la Generalitat no cobra el que li pertoca, seqüència lògica del “Madrid ens roba”, i com que algú es va inventar una diferència de 16.000 milions a l’any, tots feliços. Ja tenim l’explicació “real” de perquè el Govern ha arribat a la bancarrota, cobra 16.000 milions menys dels que li pertocaria. Falsedat total i ben fàcil de demostrar.
Però, heus aquí, que amb la limitació d’espai, intentaré exposar els principals motius de la situació brutalment dura de les finances del Govern. En primer lloc, cal tenir present que el deute total de la Generalitat se situa en 68.000 milions d’euros, que generen 3 milions cada dia d’interessos. S’ha superat d’escreix el límit oficial d’endeutament i no hi ha cap entitat privada ni pública que pugui concedir un sol crèdit a la Generalitat, sense autorització i aval de l’Estat.
Dit això, perquè hem arribat fins aquí ? El primer gran i greu error del primer govern Pujol, fou considerar la Generalitat com un Estat en petit i organitzar-se copiant el sistema espanyol. Una capital forta, centralitzada i centralista, Conselleries com si fossin Ministeris, protocols, edificis, cotxes oficials, personal...amb les mateixes condicions que a Madrid. Creació d’equipaments, organismes i institucions “nacionals”equivalents a les “estatals”: Arxiu Nacional, Teatre Nacional, Orquestra Nacional, Museu Nacional...amb les generoses prebendes lligades a qui les presideixen , gent de tota confiança del partit dominant. No calia ser bon gestor o coneixedor del tema, amb fidelitat, n’hi havia prou. Aquest desplegament va provocar les primeres grans despeses no compensades per ingressos propis ni transferències estatals.
I com tot “estat” havia de tenir policia pròpia, a falta d’exèrcit, i res millor que ressuscitar el cos de Mossos d’Esquadra per apartar la Guàrdia Civil i poder fer un cos similar a la Policia Muntada del Canadà i els Bobbies anglesos, models a copiar. Això requeria Comissaries noves per tot el territori, uniformes brillants, vehicles, escola de policia i bons sous, per tenir la millor policia del món. A falta de prou vocacions catalanes, per la porta del darrere es varen fitxar policies nacionals i guàrdies civils, camuflats, per evitar crítiques inoportunes. Aquesta creació va motivar una de les despeses més contundents en les finances de la Generalitat, amb una acumulació de dèficit immens cada any que passava.
Un tercer gran forat econòmic el provocà la creació de TV3 – Catalunya Radio, per entendre’ns: l’aparell informatiu / comunicatiu / propagandístic de la Generalitat convergent. Aquí l’alegria pressupostària i el partidisme fou encara més brutal que en els casos anteriors, enxufant centenars de persones del partit, familiars, amics i parents, en una roda increïblement immensa de personal i directius que superaven qualsevol altre mitjà de comunicació públic o privat. Fins a 47 alts directius es varen crear en aquest paquet d’empreses , al servei de la propaganda del “règim”. El forat econòmic creat per aquesta immensa estructura té xifres d’escàndol total, i malgrat la crisi s’ha reduït molt poc, respecte el capgirament total que tocaria fer.
Un quart error immens fou l’entestament del president Pujol en ampliar competències i serveis, per incrementar el pressupost general de la Generalitat i donar la impressió de ser un “estat” dintre de l’Estat. Fou així com va reclamar les presons. Madrid se’n va fer creus que algú demanés tenir les presons, però aquí les teniu, amb un finançament escàs. I bé, ja amb les presons traspassades tocava fer el mateix que amb els Mossos. Fer-ne de noves, grans, innovadores,...fins tenir feines d’acabar-ne algunes i no poder-les posar en servei per falta de diner. El forat econòmic generat per aquesta competència és astronòmic i el seu manteniment un malson pel Govern.
Un cinquè error fou el típic d’un govern que volia ser present arreu del país, fent obres a tort i a dret, no tant per sentit de país sinó per influència dels col·lectius territorials. El Lobby de la Cerdanya, estretament lligat a la cúpula convergent , polsava per tenir un accés ràpid a la segona residència, i es va fer el Túnel del Cadí, venent-lo com resposta al territori del Berguedà – Cerdanya – França. Es varen fer carreteres, autovies, i altres grans obres , no tant per sentit de país com per respondre a exigències de càrrecs de partit i d’ajuntaments...i cada obra tenia les seves compensacions ( com estem veient aquests dies) a canvi d’increments immensos en contractes, desviacions de pressupostos, i altres tripijocs administratius. L’alegria i descontrol en aquest àmbit fou apoteòsic.
Un sisè error fou no negociar degudament els nous sistemes de finançament autonòmics per aconseguir millorar-los i garantir-los. Pujol preferia anar a Madrid a tapar forats,de tant en tant, en comptes d’un bon sistema de finançament permanent o durador. D’aquí que per exemple tinguéssim durant uns anys un milió d’usuaris de la Sanitat que no estesin comptabilitzats com a propis, o altres mals finançaments en Cultura, Ensenyament...
No puc em puc allargar en altres consideracions que justifiquen, més ben dit, expliquen que els Governs Pujols deixessin 16.000 milions d’euros de deute, a l’entrada del Govern Maragall. Els anys del Tripartit, haurien d’haver servit per posar ordre a tot plegat, però ningú vol dedicar-se només a fer neteja, i congelar inversions. Es va gestionar millor, però els mals fonaments varen portar a plegar amb un deute doblat. Es a dir, al final del Govern Montilla, la Generalitat tenia 34.000 milions de deute. I només al cap de 5 anys de govern Mas, aquest deute ha assolit la xifra brutal de 68.000 milions. Una xifra que hipoteca totalment el govern pels propers 15 o 20 anys. Aquest és el principal problema de la Generalitat. No cap altre. No se’n parla, no s’explica, però no hi ha cap possibilitat de moviment sense resoldre aquest deute. I només el pot avalar l’Estat espanyol.
I creure que el pressupost 2016 és el problema és mirar cap un altre costat. I dir que falten 2.000 milions per quadrar-lo és explicar històries per a nens petits, perquè enlloc expliquen com fer front a la hipoteca sobre tot el sistema. Algú s’estranya de la situació de bancarrota ? Qui se’n fa responsable ? Com es pensa fer-hi front ? Té viabilitat el procés ?


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?