Friday, February 12, 2016

 

PARTICIPACIÓ - art. Regió 7

PARTICIPACIÓ.
Aquesta és una de les paraules més utilitzades en els darrers temps, per part dels moviments i partits emergents, en una mena de carrera per demostrar que ells sí promouen la participació de la gent, en contraposició als vells partits o als vells representants de la política, en les diferents vessants.  Res més incert com podem veure en multitud de pobles i ciutats, però molt especialment en els llocs més petits i allunyats.
I quan parlo de “participació” no em refereixo a la necessitat d’organitzar “processos participatius” amb urnes i grans desplegaments informatius i documentals. No, no fa falta quan parlem de llocs en que tots ens coneixem i on hi ha una autèntica voluntat d’escoltar a la gent i fer el possible per donar sortida a les peticions que ens fan arribar. I en matèria de participació no fa falta posar edat ni condició.
Tant important és escoltar peticions de nens i nenes de cinc o sis anys, demanant posar uns “aparca bicicletes” en el pati de l’escola, com buscar un lloc on puguin anar a circular amb els patinets, deixar tot l’any les xarxes a les porteries, o comprar alguna taula de tennis taula, en algun punt concret de la zona esportiva, com posar uns bancs en algun dels camins més utilitzats per anar a caminar la gent gran, ampliar els horaris del Centre Cívic, organitzar algun taller de cuina, manualitats o punta al coixí, o posar algun canal nou en el servei de televisió per cable municipal. I més important encara, fer notar si algun veí/ veïna pot tenir algun problema de salut / assistència, com per actuar de forma immediata.
En un poble petit o mitjà, “els processos participatius” es produeixen cada dia, a qualsevol moment, aprofitant la visita habitual de l’alcalde, regidors o regidores, a tots els racons del poble, anant a comprar el diari, mitjançant trucades a l’ajuntament o ,cada vegada més, enviant correus electrònics. Aquesta és la via habitual per fer arribar peticions, recomanacions, reflexions o alternatives a les previsions de l’equip de govern municipal.  I en el mateix moment o al cap de molt poc temps, es donen les explicacions oportunes o les resolucions sobre els temes plantejats.
Aquest és el gran avantatge de governar en un petit o mitjà municipi. Els temes es coneixen de primera mà, i és molt ràpid donar resposta, i si es pot, solució. I és evident que res més satisfactori que a banda de donar explicacions s’hi pugui aportar solució, perquè demostra l’eficàcia d’aquest sistema de participació directa. No calen fer consultes, ni grans historials, sinó estudiar la proposta i veure com posar fil a l’agulla per complir la petició rebuda.
Altra cosa és en els grans municipis on el contacte directe entre càrrec públic i administrat és més difícil i enrevessat. En aquests casos es necessiten col·lectius més extensos i representatius per poder canalitzar les peticions, i tant essencials son les associacions de veïns com els propis partits polítics, o altres àmbits d’interès. El que sí és cert és la receptivitat de la immensa majoria d’equips de govern municipals arreu del país. I malament sinó ho son perquè la llunyania es fa cada vegada més intensa i extensa fins a perdre la relació entre la realitat i l’acció de govern.

Les noves tecnologies ajuden a informar i documentar, però no sempre son la millor via per facilitar la participació. Hi ha molta activitat “passiva” i poca “d’activa”. Aquí és on els avantatges dels pobles petits i mitjans facilita la pro activitat, acosta l’administració als ciutadans, i permet estar més al dia dels problemes que apareixen.  Tinguem clar, doncs, que la “participació” és un element bàsic en política i és tant antiga com l’anar a peu. No ha calgut esperar l’aparició de moviments o partits emergents per posar-la de moda o fer-la realitat. Des del primer moment ha estat element essencial de les relacions govern – ciutadans. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?