Thursday, February 25, 2016

 

DIPUTACIONS-TRANSFORMACIÓ SÍ, SUPRESSIÓ, NO -art. Nació Digital Solsona

DIPUTACIONS- TRANSFORMACIÓ, SÍ, SUPRESSIÓ, NO.
Pels qui portem un grapat d’anys al front d’un ajuntament, ens causa terror pensar en que la Diputació de Barcelona pugui desaparèixer perquè a dia d’avui és la única institució que dona suport real a la tasca dels ajuntaments, molt especialment, als més petits.
De fet la Diputació de Barcelona s’ha convertit en el màxim referent de transformació, innovació i eficàcia des del llunyà 1979 en que va entrar, com tots els ajuntaments, en la etapa democràtica. Es el model que han intentat copiar altres Diputacions, amb més o menys fortuna.
La inquietud sobre el seu futur, i el de totes les Diputacions d’Espanya, excepte les de règim foral ( País Basc i Navarra) i els Cabildos de Canàries, prové de l’acord signat entre el PSOE i Ciutadans, en el qual figura la seva supressió. Aquest ha estat un dels punts exigits per C’s , en el marc de les negociacions per aprovar la investidura de Pedro Sánchez com a President del Govern.
Confio en que posteriors negociacions puguin modificar aquest punt, i on parla de supressió, passi a dir, transformació. De fet en el document ja s’introdueix un possible recanvi per un Consell d’Alcaldes que podés preservar les funcions principals de les Diputacions i dedicar-les al suport de les competències, serveis i funcions dels ajuntaments.
I és que , a dia d’avui, la desaparició de la Diputació de Barcelona i en menor mesura de les altres tres catalanes, comportaria una sotragada impossible de superar per part dels ajuntaments. No exagero com podreu comprovar tot seguit, i més quan la Generalitat ha deixat de complir el rol d’ajuda i reforç als ajuntaments, per estar en plena bancarrota.
Veiem alguns dels serveis que ofereix la Diputació de Barcelona, i que son insubstituïbles i impossibles de portar directament pels ajuntaments. En primer lloc hi posaria l’Organisme de Gestió Tributària que cobra, per delegació, tots els impostos i taxes municipals. A continuació tenim serveis tècnics que supervisen, analitzen i assessoren en matèria de subministrament d’aigua, en consum, en salut pública, en seguretat, en camins....o que ens donen suport jurídic en multitud de temes i conflictes.
Cada any treu un Catàleg de serveis en el qual podem presentar dotzenes de peticions per dur a terme activitats múltiples destinades a la gent gran, al jovent, a serveis socials, esports, cultura , oci,...., ajudes sense les quals els petits ajuntaments no podríem enfrontar cap d’aquestes activitats, o com a màxim podríem fer molt petites actuacions.
Tot seguit, tenim ja ajudes per a grans inversions. Aquí podem negociar subvencions per executar grans projectes fonamentals per garantir les infraestructures, equipaments i serveis municipals.  I podem complementar les subvencions a fons perdut, amb crèdits en unes condicions immillorables: interessos del 0%, a retornar en 10 anys. I moltes altres ajudes, en camps tant diversos com la restauració de monuments, pla de vigilància contra incendis, millores de camins per garantir l’accés a boscos en cas d’incendis i un centenar més d’altres vies que han suposat la millor garantia de funcionament dels ajuntaments.

Perquè, doncs, suprimir-les ? Reitero que estic convençut que de la supressió es passarà a la transformació, però si C’s s’hi ha posat tant fort és per un desconeixement del bon funcionament d’algunes Diputacions, però pel mal exemple donat per moltes altres. El mal que han fet moltes Diputacions, de fora de Catalunya, ha produït efectes devastadors sobre la resta. Veure com algunes varen malbaratar recursos pagant capricis de l’equip de govern, subvencionant activitats estrafolàries, etc, ha fet planar el dubte sobre la seva utilitat. Crec que d’aquí ve la proposta, i la Constitució vigent, les preserva i confiem en que en les properes setmanes i mesos, es pugui arribar a la modificació de l’acord, en el sentit de fer-les més operatives i supervisades, però sense haver-les de suprimir. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?