Saturday, February 13, 2016

 

CAMINS, PROBLEMA I SOLUCIONS - art. El SEtmanari del Berguedà

CAMINS, PROBLEMA I SOLUCIONS.
Una comarca com el Berguedà, amb 31 municipis, gairebé tots amb àmplies zones rurals i forestals, suposa haver de mantenir una xarxa de camins de centenars de quilòmetres, entrelligats uns als altres , amb usos diversos , però la majoria d’ells, vies de comunicació essencials per garantir l’arrelament al territori.
Fins ara, cada propietari, cada ajuntament ha fet el que ha pogut per conservar-los i fer-los practicables, però aquests esforços no son suficients en el moment present ni garanteixen el futur. Es hora de programar accions diferents per fer viable un manteniment adequat i permanent.
La Diputació de Barcelona, des de fa molts anys actua sobre una part de la xarxa de camins, aplicant els Plans de Prevenció d’Incendis ( PVI). Son uns plans destinats a garantir que en cas d’incendi, els vehicles de les ADF ( Agrupacions de Defensa Forestal) i el cos de Bombers puguin arribar als principals punts del territori on s’hi ha construït dipòsits d’aigua o hidrants per poder carregar camions i cubes. Es un excel·lent programa per salvar el país.
Però, fora d’aquests camins i pistes forestals, queden centenars de quilòmetres de manteniment a càrrec de propietaris i ajuntaments. Es impossible fer-hi front, amb els recursos propis. Els propietaris ho feien i encara alguns ho fan, però troben injust haver d’arreglar i mantenir camins per on hi transiten molts vehicles per simple gaudi de la natura o de l’aventura, fent-los malbé sense cap compensació.  I els ajuntaments no disposen de prou recursos com per arribar a una mínima part del territori municipal, malgrat les constants peticions que els hi arriben .
Es hora d’emprendre la via general d’agrupar esforços i planificar les actuacions a nivell comarcal. Es un dels grans objectius pels consells comarcals que ja han fet importants actuacions però no han assumit la tasca de liderar aquesta competència. I és lògic que no la vulguin assumir sense recursos suficients, però no queda cap altra solució que reclamar una acció conjunta de la UE, Govern central, Generalitat, Diputacions, Consells i Ajuntaments, per fer-la realitat.
Un bon pla comarcal de manteniment de camins amb suport tècnic i econòmic de totes les administracions, abans enumerades seria el millor remei al problema actual. Programar cada any actuacions en la xarxa de camins, en funció de prioritats clares com nombre de residències permanents, activitats, interès turístic, cultural, etc, facilitaria la feina, aprofitaria millor els recursos disponibles i s’acceptaria de manera objectiva per tots els afectats.
Els camins son vitals pel territori, i el seu manteniment és indispensable, de manera que pertoca a totes les parts implicades fer-ho realitat. En uns moments de greus problemes financers, la suma d’esforços és la única solució per treure un millor rendiment. Ens pertoca demanar que cada nivell d’administració faci la seva aportació com perquè sumades totes puguem fer-hi front, encarregant la seva coordinació i gestió a l’ens més apropiat i proper, el consell comarcal.

Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?