Sunday, February 14, 2016

 

AGRUPAR SERVEIS - art. La Rella

AGRUPAR SERVEIS.
No sé com ni quan es resoldrà el reconeixement oficial de la comarca del Lluçanès, perquè la Consellera de Governació ho ha traslladat al Parlament, i el Parlament té el cap en altres coses, i la incertesa es pot allargar mesos i mesos.
Mentrestant el que sí ens obliguen les noves lleis del PP és a que tots els ajuntaments, per petits que siguin, han de tenir un secretari/secretària d’habilitació nacional, i hem de dir que hi ha molts més ajuntaments que no pas funcionaris amb aquestes oposicions aprovades. Fins ara, a falta d’un habilitat nacional, es podia nomenar un funcionari de l’ajuntament, per fer aquestes funcions, en caràcter accidental, a l’espera de tenir-ne un de permanent. Però, un de permanent no el pot pagar un ajuntament petit...Doncs, bé, el mateix ens volen fer en el cas dels tècnics municipals essencials ( arquitectes i enginyers). Fins ara els teníem contractes per raó de servei, però  el PP va considerar que per poder signar informes, dictàmens, o certificar actuacions, calia ser funcionari.
La raó que hi ha darrere d’aquestes normatives no és tant professionalitzar millor els serveis municipals com tenir-los sota vigilància i control per part de l’Estat. Cal saber que un incompliment de la llei per part d’un funcionari pot ser considerat delicte penal, i comportar inhabilitació pel càrrec i penes de presó.  Agradin o no aquesta modificacions legislatives, toca donar-los-hi compliment i en casos com el Lluçanès, només es pot fer agrupant serveis entre tots els ajuntaments. El mateix haurem de fer en el Berguedà i moltes altres comarques d’interior, on hi ha multitud d’ajuntaments petits. La solució passa per tenir tres o quatre secretaris/ interventors que portin entre tots, tots els pobles petits. I el mateix passarà amb arquitectes i enginyers.
Aquest és el gran repte dels consells comarcals. Han de tenir la vocació d’agrupar / mancomunar serveis per tenir-los de manera oficial, altament qualificats i degudament nomenats. Només d’aquesta manera, els alcaldes i equips de govern, estarem segurs d’actuar amb les espatlles cobertes, cosa que no passa en l’actualitat, amb la conseqüent inseguretat jurídica per tots plegats.

Joan Roma , Alcalde de Borredà ( Berguedà)

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?