Saturday, January 30, 2016

 

SIMULACRE DE DESCENTRALITZACIÓ - art. Regió 7

SIMULACRE DE DESCENTRALITZACIÓ.
Catalunya és un país molt petit, molt, i amb les noves carreteres i tecnologies, encara que no funcionin com seria desitjable, l’han fet més proper i més ràpid, de manera que el que era necessari i fins i tot urgent, vint o trenta anys enrere, ha esdevingut un anacronisme a dia d’avui.
Quan les coses no es fan “quan toca”, tot el que ve després son despropòsits, despeses innecessàries i consolidació d’una burocràcia creixent. Dic això, en un moment en que s’ha produït el relleu a la Delegació del Govern a la Catalunya Central, i s’ha decidit ubicar tots els serveis territorials a la seu dels Jutjats vells de Manresa. Bé, no tots, perquè algun no hi serà, però ja ens entenem.
Personalment era un acèrrim defensor de la descentralització de la Generalitat, en regions, trenta anys enrere. Ara, ja no. Perquè ? Doncs, perquè el temps de traslladar serveis centrals cap els territoris ha deixat de ser una qüestió prioritària i fins i tot pràctica. Vaig assistir, participar i intervenir en múltiples reunions territorials i en el propi Parlament de Catalunya respecte si era necessari recuperar la vella organització de la Generalitat en regions o vegueries, i durant anys i anys, la proposta entrava i sortia del Parlament, en funció del Conseller de torn, o de les pressions dels territoris afectats. Però no hi havia una autèntica voluntat de descentralització política, sinó simplement “burocràtica”.
Des de la recuperació de la Generalitat hi ha hagut una mitificació de la organització territorial de Pau Vila, feta en uns altres temps, i amb mitjans que res tenien a veure amb els actuals. D’aquí que es recuperessin les trenta- vuit comarques plantejades i només es permetés afegir-ne tres més, per raons que no tinc temps d’explicar però que res tenen a veure amb una millor “racionalització”. Ara, n’hem creat una més ( Moianès) i tenim en tràmit veure què es fa amb una altra ( Lluçanès). Sortiran altres candidatures, segur.
Però tornant a les vegueries, o regions. Regionalitzar Catalunya trenta anys enrere, hagués estat un gran repte, i un gran encert si se les hagués dotat de mitjans propis i capacitat política. Penso en territoris que haguessin pogut decidir el seu destí i ser un contrapoder als desequilibris territorials de Catalunya, sense arribar a un immens cap ( Barcelona i àrea metropolitana), uns llargs braços, amunt i avall per la zona costanera, i un rere país immens amb un creixent despoblament i pèrdua de pes econòmic, demogràfic i industrial. Es a dir, tenim un cos molt desequilibrat i ple de contrastos, negatius, per un adequat equilibri.
Arribats fins aquí, cap govern ha volgut dotar de poder, ni als consells comarcals, ni a les regions. Tots els governs es malfien de les descentralitzacions i encara que critiquem el centralisme de Madrid, aquí hem fet el mateix. El noranta per cent del poder està a Barcelona, i els consells comarcals son simples òrgans de gestió de competències que la Generalitat no vol exercir, i el mateix passa amb les regions on hi ha ben poc poder de decisió per no dir, gens ni mica. El resultat és que els alcaldes i la gent en general, preferim saltar-nos els serveis territorials i despatxar directament a Barcelona on hi ha els que “manen i decideixen”.

Aquesta és la pura realitat, i d’aquí que haguem malaguanyat l’ocasió que teníem en el passat per repartir millor el poder de decisió a tot el territori. Ja no hi som a temps, perquè el passat, passat està, i les noves comunicacions i tecnologies no fan pràctic posar òrgans intermedis. A més la crisi econòmica hauria de comportar la maximització de recursos tècnics, humans i econòmics, per aconseguir una administració més reduïda, i alhora més eficient i austera. Què fer a dia d’avui? Reconvertir els consells comarcals en mancomunitats, i les regions en organismes intermedis, amb competències molt clares i destinades a reduir paperam, tràmits i gestions. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?