Saturday, January 30, 2016

 

ON EREN I QUÈ FEIEN TÈCNICS I FUNCIONARIS ? - art. Blogesfera


ON EREN I QUÈ FEIEN ELS TÈCNICS I FUNCIONARIS ???
Els qui portem molts anys en càrrecs institucionals, ens demanem com s’han pogut produir tants casos de corrupció en tants llocs , sense la implicació directe de tècnics i funcionaris. Veiem molts polítics imputats, però molts pocs tècnics i funcionaris , en situació semblant. A què es deu aquesta anomalia ?
I dic anomalia, perquè sí que pot haver-hi corrupció sense participació de tècnics i funcionaris quan els tractes es fan fora de l’ajuntament, del govern autonòmic o del govern central, però n’estem veient aquests dies, en que determinats pagaments es varen fer per via oficial. I tota via oficial requereix la participació de tècnics i funcionaris per poder-les dur a terme.
M’explico. En casos com Aquamed, els ERE d’Andalusia, el cas Palau, i moltíssim altres , consistents en adjudicacions irregulars,o mitjançant modificacions de puntuació, acceptant modificacions de preus escandaloses, o falsejant desviacions de partides, etc, etc, només son possibles si els tècnics i funcionaris hi estan implicats. I en aquests i altres casos hi veiem administracions autonòmiques i la central, però molts pocs ajuntaments.
Què vull dir amb això ? Que els ajuntaments son l’administració més rigorosa i controlada de l’Estat. Porto molts anys en un ajuntament i conec tots els de la Catalunya Central i un grapat d’altres a nivell  nacional, i no m’imagino fer tripijocs en l’adjudicació d’un contracte d’obres o serveis, en el marc d’un tribunal de contractació on hi ha polítics i tècnics diversos. O tots es posen d’acord en fer un tripijoc o aquest és inviable, i per tant, esdevé impossible.
El mateix cal dir en matèria de desviacions pressupostàries en obres o en serveis. Algú ha de justificar aquestes desviacions amb informes tècnics, amidaments d’obra, visites “in situ”, fotos, estudis geològics, etc. Ha d’haver-hi signatures que avalin i justifiquin els canvis, ... i finalment , el vist i plau dels polítics de torn. Sense oblidar el paper fonamental del secretari o secretària de torn, i el de l’internventor/a corresponent. Aquests funcionaris exigeixen constància escrita i documental de tot canvi o modificació que comporti increment de costos, i pagaments addicionals.
En fi, contradient l’aparença de que és fàcil corrompre i actuar negligentment en una institució pública, en el cas dels ajuntaments, els mecanismes existents garanteixen el rigor i la honestedat en tots els tràmits i actuacions. D’aquí l’escassetat de males pràctiques a nivell municipal.
Precisament  l’existència d’aquests mecanismes en el nivell més baix de l’administració, és indignant comprovar com en nivells superiors s’han permès actuacions sense control. Hem vist adjudicar obres a empreses que havien quedat en el número 15 o 20 , o modificar preus amb increments del 40, 50 o 200%, compensacions brutals per imprevistos o clàusules increïbles ( el cas Castor és de jutjat de guàrdia), ... i així fins a l’extenuació. Un autèntic país de xauxa, amb pagaments per desenes o centenars de milions, a empreses d’amics , i parents, amb emborsaments cap a butxaques individuals i algunes engrunes cap el PP.

El  mal és terrible per a tots els qui estem al capdavant d’institucions públiques. Si exigim rigor als ajuntaments encara més rigor hem d’exigir a les altres administracions, dites superiors però que fins ara han demostrat un grau de descrèdit increïble. Hem d’exigir que el paper regulador, controlador i de bones pràctiques que duen a terme els tècnics i funcionaris municipals sigui copiat pels mateixos elements en la resta d’administracions. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?