Thursday, December 31, 2015

 

LA DELICADA I CONFIDENCIAL FEINA SOCIAL- art. blog i web

LA DELICADA I CONFIDENCIAL FEINA SOCIAL.
Des de sempre, l’ajuntament de Borredà, ha tingut una especial sensibilitat envers els temes socials, intentant resoldre ,de la millor manera possible, els problemes amb els que s’han d’enfrontar els seus ciutadans.
En els llunyans anys 80, l’ajuntament va anar buscant un bon indret per instal·lar el Consultori mèdic municipal, pensant en l’equip mèdic, primer, i en la gent gran, després. D’aquí la decisió de traslladar el consultori de la zona de La Parada, a la planta baixa de la Casa Consistorial, i ja en anys recents, d’aquí al lloc actual.
També en els llunyans anys 90 es va considerar necessari disposar d’una treballadora social, i una treballadora familiar, i d’aquí l’acord amb altres ajuntaments per compartir la treballadora social. I no vàrem voler compartir la treballadora familiar perquè en desplaçaments hauria passat bona part del temps de treball. La solució, va ser contractar-ne una de pròpia, entre Vilada i Borredà, amb possibles desplaçaments a Sant Jaume i Castell, en cas de necessitat.
A continuació també vàrem considerar indispensable que la gent gran disposés d’un local on anar a passar l’estona, fer tallers, aprendre informàtica, organitzar xerrades...i d’aquí va sortir la idea de convertir les antigues escoles municipals en un Centre Cívic de la Gent Gran. I aprofitant l’espai disponible, es va habilitar una part per encabir-hi una dutxa adaptada a persones amb mobilitat reduïda, així com una rentadora i una assecadora perquè la treballadora familiar pugui utilitzar per cases que no en disposin.
Més recentment, i a la vista de que el Centre Cívic, en determinades hores quedava ple, es va llogar l’antiga perruqueria del carrer Manresa, com a Local de Tallers. Aquí s’hi fan tallers de punta al coixí, manualitats, anglès, ...i també és l’espai destinat a reunions del Grup Municipal de la CUP.
Quan s’ha cregut oportú s’han dut a terme experiències pilot per millorar el benestar de la gent gran, com va ser la contractació de dinars, i el seu repartiment entre les persones que s’hi varen apuntar. Aquest servei va durar 2 anys, però no va tenir continuïtat per falta d’usuaris interessats. Es podrà reprendre tant bon punt torni a fer falta.
Si ja fa 20 anys tenim treballadora social i familiar, en fa 10 que disposem d’una dinamitzadora de la Gent Gran, un dia a la setmana, la qual s’ocupa d’organitzar i coordinar activitats dintre del poble i enllaçar-les amb altres de fora. També serveix de suport a l’Associació de la Gent Gran, juntament amb la dedicació i activitat de la responsable política d’aquest servei, la Primera Tinent d’Alcalde, Concepció Barniol, ajudada per la Regidora, Rosa Ma. Soler.
Altres 10 anys fa que tenim una dinamitzadora de carrer, unes hores a la setmana, dedicada a fer un seguiment i recolzament a famílies amb nens i nenes que puguin tenir algun problema d’adaptació, o jovent que necessita algun suport especial. En aquest cas la responsable política d’aquest àmbit, i del de serveis socials, en general, és la Segona Tinent d’Alcalde, Anna Maria Cunill.  També es troba en el seu àmbit la organització i distribució dels Plans d’Ocupació que provenen de la Diputació de Barcelona o del Servei d’Ocupació de Catalunya, destinats a persones a l’atur, o en risc d’exclusió social.
Per fer front a les necessitats econòmiques de tots aquests àmbits disposem d’ajudes directes de la Diputació de Barcelona, a d’altres que poden provenir de la Generalitat de Catalunya ( ara molt pocs) via directa o via Consell Comarcal del Berguedà, així com alguns que poden venir de la UE. L’Ajuntament de Borredà sempre s’ha caracteritzat per anar a buscar tota mena d’ajuts que permetin ampliar els recursos propis municipals, i d’aquesta manera oferir més i millors serveis.
Per últim, voldria ser molt clar i transparent, en la mesura del possible, respecte el bon ús de tots els recursos materials destinats a les persones desvalgudes i esvair dubtes sobre el correcte destí de tot el que disposem a nivell municipal. No podem donar noms ni assenyalar persones, en compliment de la Llei de Protecció de Dades, però puc assegurar que en un petit poble on ens coneixem tots, les ajudes es donen a les persones que realment les necessiten. No hi ha favoritismes, ni personalismes, ni subjectivisme en les propostes i decisions.
A cada necessitat hi ha un estudi, un informe, i una decisió. Hi ha ajudes directes que provenen de la Creu Roja Berguedà en forma de paquets mensuals de menjar. N’ hi ha d’altres que  provenen del propi ajuntament, del magatzem situat en el primer pis de la Casa Consistorial, on es guarda menjar donat per gent del poble, o provinent del Ministeri d’Afers Socials, del Govern central. Tota concessió de paquets de menjar és revisada cada mes o cada dos o tres mesos, en funció de l’evolució de la persona a la que s’ajuda. Mai son decisions a llarg termini.
Pel que fa ajudes econòmiques, no es dona diner directament a ningú. Si en algun moment la treballadora social considera que s’ha de pagar algun rebut d’aigua, llum, escombraries... o un mes de lloguer pendent, per evitar desnonaments, és ella la que tramita el pagament amb els recursos municipals corresponents, els quals son degudament autoritzats per l’alcalde i la secretària – interventora, i justificats, mitjançant la documentació pertinent, amb els noms encriptats per preservar la confidencialitat.
El mateix es fa si en algun moment l’ajuntament ha hagut de facilitar algun material indispensable per millorar la situació d’alguna persona ( llit especial, cadira de rodes...) o fer alguna transformació en el pis per canviar cuina, adaptant-la a mesures de seguretat o utilització, o disposar de dutxa adequada...El procediment sempre és el mateix: informe de la treballadora social justificant la mesura, pressupost de l’actuació, i aprovació per part d’alcalde i vist i plau secretària – interventora, conforme es disposa de partida econòmica. I la partida econòmica es nodreix bàsicament de les aportacions de la Diputació de Barcelona, i del propi ajuntament. En algun cas poden venir ajuts d’altres administracions: Generalitat, Estat i UE.
En resum, no hi ha cap actuació que no sigui degudament estudiada i valorada, per la part tècnica, la part social i la política. Tots treballem sota el principi de l’austeritat, el rigor i la justícia social. I sempre estem vigilants no solament d’atendre a qui ho demana sinó també comprovar que qui no ho demana i potser ho necessita, estigui degudament atès o atesa.
He volgut donar aquesta llarga explicació per tallar alguns comentaris o rumors que de tant en tant circulen, amb invencions respecte d’ajudes indiscriminades, poc rigoroses, o inexistents. Passa en tots els llocs, però voldria que tothom reflexioni bé abans de donar crèdit a determinats comentaris que no tenen cap veracitat. Fan mal al conjunt, i perjudiquen la bona feina que professionals i polítics fan en un àmbit tant difícil i delicat com és aquest.   Borredà, 31 de desembre de 2015.

L’Alcalde, Joan Roma i Cunill.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?